بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس گلایه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام عمر اگر در بیابان سرگردان شوی …. به که یک شب محتاج نا مردان شوی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حقیقت گم نشده. تکه تکه شده به اسم معرفت، افتاده دست یه مشت آدم بی ­معرفت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

طلوع بی شمار معرفت باش به شهری که رسومش بی وفائیست سرم سرگرم تصویر تو گشته به آن حدی که اسمش بی نوائیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میان دست من و تو هزار فرسنگ است غریب مانده دلم بی وفا دلم تنگ است سراغ چشم ترم را چرا نمی گیری مگر جنس دل نازک تو از سنگ است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوب رویان جهان رحم ندارد دلشان باید از جان گذرد هر که شود عاشقشان روز اول که سرشتند به گل پیکرشان سنگی اندر گلشان بود همان شد دلشان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلام ای بی وفا ای بی مروت سلام ای ساز گیتار محبت سلام کردم نگی تو بی وفایی وگرنه ما که عاشقیم بی مروت !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در رفاقت با وفا بودن شرط مردانگیست ، ورنه با یک استخوان صد سگ رفیقت میشوند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به لطف بی معرفتی دوستان فهمیدم معرفت گنجینه ای است که اگه انسان نداشته باشه انگارهیچ چیز ندارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرسی خوبم شما خوبی؟ چه عجب یادی از ما کردی. . . طرح شرمنده کردن دوستان بی معرفت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به خیال کدامین آرزو ، صفای با تو بودن را از ما گرفتی ای بی معرفت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من همان دخترک غم زده ی دیروزم من همان کودک بی تاب برای بودن که دلش رادراندوه به زنجیرکشید وبه اندازه ی دل رنج کشید وبه اندازه ی بی معرفتی دردکشید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفیق بی معرفت را کمتر از دشمن نمی دانم شوم قربان آن دشمن که بویی از معرفت دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو ای سمبل معرفت!کجایی ؟سلام این هم رسم توست،دوستی بی کلام ندیدم کسی ،هیچ مانند تو یک روز خوب ،یک روز بد…بی مرام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفیق بی معرفت ؛ مثل پنجره ی رو به دیوار میمونه . . . چطوری پنجره؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

معرفت در گرانیست به هر کس ندهند پر طاووس گران است به کرکس ندهند

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس گلایه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام عمر اگر در بیابان سرگردان شوی …. به که یک شب محتاج نا مردان شوی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حقیقت گم نشده. تکه تکه شده به اسم معرفت، افتاده دست یه مشت آدم بی ­معرفت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

طلوع بی شمار معرفت باش به شهری که رسومش بی وفائیست سرم سرگرم تصویر تو گشته به آن حدی که اسمش بی نوائیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میان دست من و تو هزار فرسنگ است غریب مانده دلم بی وفا دلم تنگ است سراغ چشم ترم را چرا نمی گیری مگر جنس دل نازک تو از سنگ است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوب رویان جهان رحم ندارد دلشان باید از جان گذرد هر که شود عاشقشان روز اول که سرشتند به گل پیکرشان سنگی اندر گلشان بود همان شد دلشان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلام ای بی وفا ای بی مروت سلام ای ساز گیتار محبت سلام کردم نگی تو بی وفایی وگرنه ما که عاشقیم بی مروت !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در رفاقت با وفا بودن شرط مردانگیست ، ورنه با یک استخوان صد سگ رفیقت میشوند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به لطف بی معرفتی دوستان فهمیدم معرفت گنجینه ای است که اگه انسان نداشته باشه انگارهیچ چیز ندارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرسی خوبم شما خوبی؟ چه عجب یادی از ما کردی. . . طرح شرمنده کردن دوستان بی معرفت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به خیال کدامین آرزو ، صفای با تو بودن را از ما گرفتی ای بی معرفت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من همان دخترک غم زده ی دیروزم من همان کودک بی تاب برای بودن که دلش رادراندوه به زنجیرکشید وبه اندازه ی دل رنج کشید وبه اندازه ی بی معرفتی دردکشید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفیق بی معرفت را کمتر از دشمن نمی دانم شوم قربان آن دشمن که بویی از معرفت دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو ای سمبل معرفت!کجایی ؟سلام این هم رسم توست،دوستی بی کلام ندیدم کسی ،هیچ مانند تو یک روز خوب ،یک روز بد…بی مرام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفیق بی معرفت ؛ مثل پنجره ی رو به دیوار میمونه . . . چطوری پنجره؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

معرفت در گرانیست به هر کس ندهند پر طاووس گران است به کرکس ندهند