بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس گلایه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما عاشق فهم و ادب و معرفتیم ما خاک قدوم هر چه زیبا صفتیم از زشتى کردار دگر خسته شدیم محتاج دو پیمانه مى معرفتیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک جام پر از شراب دستت باشد ، تا حال من خراب دستت باشد این چندمین پیامک است ندادی ، پاسخ ای دوست فقط حساب دستت باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی برگ های پاییز رو زیر پات له می کنی یادت باشه روزی بهت نفس هدیه می کردن بی معرفت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای سلامتی آن‌هایی که تا یادی ازشان نکنی یادی ازت نمی‌کنن ، صلوات

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنوز رو خاکیم یادمان نمیکنند! وای به روزی که خاکمان کنند!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از زشــتی کردار تو هم خسته شدم بی معرفتی دیده و بشکسته شدم پژواکم و در ســـینه صد کوه اســـی بی مهری و غم دیدم و لب بسته شدم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی معرفت تو اون کسی بودی که اومدی زیر چترم,نه برای همراهی با من,بلکه فقط برای اینکه خیس نشی….بارون که بند اومد,رفتی که رفتی …..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه شده؟ ای دل دیوانه هوایش کردی؟ با دو چشمان پر از اشک صدایش کردی؟ گفته بودم که دلش معدن بی معرفتی ست تو نشستی و دلت خوش به وفایش کردی؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غلام همت آن نازنینم که کار خیر بی روی ریا کرد من از بیگانگان هرگز ننالم که با من هر چه کرد آن آشنا کرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستی این نیست بی معرفتی سنگدلی نامردی دوستی این نیست این نیست که دیرآمدی وزودروی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من به جرم با وفایی این چنین تنها شدم چون ندارم همدمی بازیچه دلها شدم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشقان را عشق فرمان میدهد لوتیان را معرفت …!! مخلصتیم با معرفت…… . . . اداره مبارزه با انسانهای بی معرفت و فاقد درک کافی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهت نمی گم آدم بی معرفتی هستی چون بی معرفت ها که آدم نیستند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه زغال برمیدارم دورت خط میکشم و مینویسم: این بی معرفت دنیای منه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دستمال خیس آرزوهایم را فشردم همین ۴ قطره چکید زنده باد رفیق با معرفت !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتی رفیق بی معرفتی که اسم ما گوشه موبایلش خاک میخوره

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس گلایه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما عاشق فهم و ادب و معرفتیم ما خاک قدوم هر چه زیبا صفتیم از زشتى کردار دگر خسته شدیم محتاج دو پیمانه مى معرفتیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک جام پر از شراب دستت باشد ، تا حال من خراب دستت باشد این چندمین پیامک است ندادی ، پاسخ ای دوست فقط حساب دستت باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی برگ های پاییز رو زیر پات له می کنی یادت باشه روزی بهت نفس هدیه می کردن بی معرفت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای سلامتی آن‌هایی که تا یادی ازشان نکنی یادی ازت نمی‌کنن ، صلوات

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنوز رو خاکیم یادمان نمیکنند! وای به روزی که خاکمان کنند!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از زشــتی کردار تو هم خسته شدم بی معرفتی دیده و بشکسته شدم پژواکم و در ســـینه صد کوه اســـی بی مهری و غم دیدم و لب بسته شدم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی معرفت تو اون کسی بودی که اومدی زیر چترم,نه برای همراهی با من,بلکه فقط برای اینکه خیس نشی….بارون که بند اومد,رفتی که رفتی …..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه شده؟ ای دل دیوانه هوایش کردی؟ با دو چشمان پر از اشک صدایش کردی؟ گفته بودم که دلش معدن بی معرفتی ست تو نشستی و دلت خوش به وفایش کردی؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غلام همت آن نازنینم که کار خیر بی روی ریا کرد من از بیگانگان هرگز ننالم که با من هر چه کرد آن آشنا کرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستی این نیست بی معرفتی سنگدلی نامردی دوستی این نیست این نیست که دیرآمدی وزودروی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من به جرم با وفایی این چنین تنها شدم چون ندارم همدمی بازیچه دلها شدم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشقان را عشق فرمان میدهد لوتیان را معرفت …!! مخلصتیم با معرفت…… . . . اداره مبارزه با انسانهای بی معرفت و فاقد درک کافی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهت نمی گم آدم بی معرفتی هستی چون بی معرفت ها که آدم نیستند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه زغال برمیدارم دورت خط میکشم و مینویسم: این بی معرفت دنیای منه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دستمال خیس آرزوهایم را فشردم همین ۴ قطره چکید زنده باد رفیق با معرفت !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتی رفیق بی معرفتی که اسم ما گوشه موبایلش خاک میخوره