بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس گلایه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تــلخي قصــه آنــجاست...   وقــتي دلم "سوخــت"   دلــش "خــنک" شد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نقـاشــی اش خــــوب نبــود! 
امـــا… 
خــوب راهـش را کشیــــد و رفـــــت … !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهم میگفت با دنیا عوضم نمیکنه !  راست میگفت با دنیا نه ،  با یکی دیگه عوضم کرد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اي کــاش دلـيـل شـب بيــداري هايـم  بودنت بــود  نــه نبودنـت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سریعترین نقاشی بود که دیده بودم در یک چشم بهم زدن روزگارم را سیاه کرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سردش بود دلم را برایش سوزاندم!!! گرمش که شد با خاکستر قلبم نوشت: خـداحـافـظ ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ميدوني قشنگترين حس دنيا چيه ؟ اينکه بدوني همون بلايي که سرت آورده.. سرش آوردن ...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شک کرده بودم کسی بین ماست ... اما فهمیدم من بین دو نفر بودم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی رحمی ﺭﺍ ﺑﻠﺪ ﻧﯿﺴﺘﻢ  ﺍﻣﺎ ﺣﻮﺍست ﺭا ﺟﻤﻊ ﮐﻦ ! ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩﻡ ﺩﺭ ﯾﺎﺩﮔﯿﺮﯼ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﺍﺳﺖ ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺩلم ﺑﺮﺍﯼ ﺧﻮﺩﻡ ﺳﻮﺧﺖ ﻭﻗﺘﯽ ﺻﺪﺍﯾﻢ ﮐﺮﺩﯼ . . ” ﺷﻤﺎ “. . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وای از نیمه شبی که بیدار شوم تو را بخواهم و خود را در اغوش دیگری بیابم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو که نباشی باران نمی بارد ... ، فقط بعضی وقت ها زمین و زمان خیس می شود ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به همیـن بغـض لعنتـی قســــم نوبت گریــه توهم میرسد شک نکـن ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سیزده را همه عالم به در امروز از شهر من خود آن سیزدهم کز همه عالم به درم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این اس ام اس رو میزنم به سلامتی همه بی معرفتا که سخت مشغول شطرنج زندگی اند و نمیدونن ما مات رفاقتشون هستیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرام فقط مرام گاو،چون نگفت من گفت ما…..رفیق فقط کلاغ نه بخاطر سیاهیش به خاطر یه رنگیش………معرفت فقط معرفت کرم نه به خاطر کرم بودنش به خاطر خاکی بودنش…

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس گلایه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تــلخي قصــه آنــجاست...   وقــتي دلم "سوخــت"   دلــش "خــنک" شد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نقـاشــی اش خــــوب نبــود! 
امـــا… 
خــوب راهـش را کشیــــد و رفـــــت … !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهم میگفت با دنیا عوضم نمیکنه !  راست میگفت با دنیا نه ،  با یکی دیگه عوضم کرد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اي کــاش دلـيـل شـب بيــداري هايـم  بودنت بــود  نــه نبودنـت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سریعترین نقاشی بود که دیده بودم در یک چشم بهم زدن روزگارم را سیاه کرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سردش بود دلم را برایش سوزاندم!!! گرمش که شد با خاکستر قلبم نوشت: خـداحـافـظ ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ميدوني قشنگترين حس دنيا چيه ؟ اينکه بدوني همون بلايي که سرت آورده.. سرش آوردن ...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شک کرده بودم کسی بین ماست ... اما فهمیدم من بین دو نفر بودم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی رحمی ﺭﺍ ﺑﻠﺪ ﻧﯿﺴﺘﻢ  ﺍﻣﺎ ﺣﻮﺍست ﺭا ﺟﻤﻊ ﮐﻦ ! ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩﻡ ﺩﺭ ﯾﺎﺩﮔﯿﺮﯼ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﺍﺳﺖ ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺩلم ﺑﺮﺍﯼ ﺧﻮﺩﻡ ﺳﻮﺧﺖ ﻭﻗﺘﯽ ﺻﺪﺍﯾﻢ ﮐﺮﺩﯼ . . ” ﺷﻤﺎ “. . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وای از نیمه شبی که بیدار شوم تو را بخواهم و خود را در اغوش دیگری بیابم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو که نباشی باران نمی بارد ... ، فقط بعضی وقت ها زمین و زمان خیس می شود ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به همیـن بغـض لعنتـی قســــم نوبت گریــه توهم میرسد شک نکـن ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سیزده را همه عالم به در امروز از شهر من خود آن سیزدهم کز همه عالم به درم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این اس ام اس رو میزنم به سلامتی همه بی معرفتا که سخت مشغول شطرنج زندگی اند و نمیدونن ما مات رفاقتشون هستیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرام فقط مرام گاو،چون نگفت من گفت ما…..رفیق فقط کلاغ نه بخاطر سیاهیش به خاطر یه رنگیش………معرفت فقط معرفت کرم نه به خاطر کرم بودنش به خاطر خاکی بودنش…