بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس گلایه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتی اون کسی که داشت میرفت گفتم نـرو نمیتونی فراموشم کنی برگشــت نـگــام کرد گفتم دیدی نمیتونی … گفـت: ببخشید شمـــا ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺧﻮﺍﺳﺘﻢ ﭼﺸـﻢ ﻫﺎﯾـﺖ ﺭﺍ ﺍﺯ ﭘﺸـﺖ ﺑﮕﯿـﺮﻡ ... ﺩﯾﺪﻡ ﻃﺎﻗﺖ ﺍﺳﻢ ﻫﺎﯾﯽ ﺭﺍ ﮐﻪ ﻣﯿﮕﻮﯾﯽ ﻧﺪﺍﺭﻡ !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ســر سـوزنـی اگــر مــــرا می خـواست  زمیــن و زمــان را به هم میدوخـــتم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چـند ساعتی با هم بودیم مـــــن به تـــــو نگاه میکردم… و تــو به ساعتت تـو قــرار داشتی و من  بـــی قراری …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میـدونی بن بسـتــــــ| زنـدگی کـجـاست ؟؟؟ جــایــی کـه ... نـه حـــق خــواسـتن داری نـه تــوانــایـی فـــرامــوش کـــردن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـــاران همیشه می بارد، اما مردم ستـاره را بیشتر دوست دارند   نامردیست آن همه اشک را به یک چشمک فروختن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـی گویند لیــاقـــت نداشـت نمـــی دانـنــــد کـــه تــــــــو  فـقـط دوستـــم نــداشتـی هـمـیــــن ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگن پُشت سر مسافر آب بریزی برمیگرده اشــک که از آب زلال تره  پس چرا مسافر من برنمی گرده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گـــاهـی از  فـکــر کـــردن  به تــــو فــــرار مـی کنــم    مثــل رد کردن آهنـگی  که  خـیـلـی دوسـتــش  دارم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیـــــــگر استــفــاده نمی کنــم از میــم مالکــیـــت !!! شـــب بـخـیــــــر عـزیــزش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"مــن" به دنــبال "تــويي" مي گــشت بــراي " مــــــا " شــدن دريــغ که  بــازي را "او" بــــرد....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زانوهایم را در آغوش گرفته بودم ، وقتی ... تو برای آغوش دیگری زانو زده بودی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایـــــــــــااااا …  من دلـــم را صــابــون زدم به عـشـــق او   چـــرا چـشـمانـم می سـوزنــــد؟ …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر جا که می بینم نوشته است : ” خواستن توانستن است ” آتش می گیرم !!! یعنی او نخواست که نشد ؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش می فهمیدی  برای این که تنهایم تو را نمیخواهم؛ برعکس … برای این که میخواهمت ؛ تنهایم …!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هَرکســــــــ یا  " شبـــ"  میمیرد یا " روز " امــــــــا منــــــــ ... " شبــــــانهــــ روز "

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس گلایه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتی اون کسی که داشت میرفت گفتم نـرو نمیتونی فراموشم کنی برگشــت نـگــام کرد گفتم دیدی نمیتونی … گفـت: ببخشید شمـــا ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺧﻮﺍﺳﺘﻢ ﭼﺸـﻢ ﻫﺎﯾـﺖ ﺭﺍ ﺍﺯ ﭘﺸـﺖ ﺑﮕﯿـﺮﻡ ... ﺩﯾﺪﻡ ﻃﺎﻗﺖ ﺍﺳﻢ ﻫﺎﯾﯽ ﺭﺍ ﮐﻪ ﻣﯿﮕﻮﯾﯽ ﻧﺪﺍﺭﻡ !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ســر سـوزنـی اگــر مــــرا می خـواست  زمیــن و زمــان را به هم میدوخـــتم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چـند ساعتی با هم بودیم مـــــن به تـــــو نگاه میکردم… و تــو به ساعتت تـو قــرار داشتی و من  بـــی قراری …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میـدونی بن بسـتــــــ| زنـدگی کـجـاست ؟؟؟ جــایــی کـه ... نـه حـــق خــواسـتن داری نـه تــوانــایـی فـــرامــوش کـــردن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـــاران همیشه می بارد، اما مردم ستـاره را بیشتر دوست دارند   نامردیست آن همه اشک را به یک چشمک فروختن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـی گویند لیــاقـــت نداشـت نمـــی دانـنــــد کـــه تــــــــو  فـقـط دوستـــم نــداشتـی هـمـیــــن ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگن پُشت سر مسافر آب بریزی برمیگرده اشــک که از آب زلال تره  پس چرا مسافر من برنمی گرده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گـــاهـی از  فـکــر کـــردن  به تــــو فــــرار مـی کنــم    مثــل رد کردن آهنـگی  که  خـیـلـی دوسـتــش  دارم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیـــــــگر استــفــاده نمی کنــم از میــم مالکــیـــت !!! شـــب بـخـیــــــر عـزیــزش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"مــن" به دنــبال "تــويي" مي گــشت بــراي " مــــــا " شــدن دريــغ که  بــازي را "او" بــــرد....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زانوهایم را در آغوش گرفته بودم ، وقتی ... تو برای آغوش دیگری زانو زده بودی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایـــــــــــااااا …  من دلـــم را صــابــون زدم به عـشـــق او   چـــرا چـشـمانـم می سـوزنــــد؟ …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر جا که می بینم نوشته است : ” خواستن توانستن است ” آتش می گیرم !!! یعنی او نخواست که نشد ؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش می فهمیدی  برای این که تنهایم تو را نمیخواهم؛ برعکس … برای این که میخواهمت ؛ تنهایم …!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هَرکســــــــ یا  " شبـــ"  میمیرد یا " روز " امــــــــا منــــــــ ... " شبــــــانهــــ روز "