بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس گریه دار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من مانده ام با یاد تو و بغضی که لگد می زند بر حنجــــــــــــره ای پا به ماه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزها ، ” بغض ” دارم ، ” گریه ” دارم ، تا دلت بخواهد ، ” آه  ” دارم . . . ولی بازیگر خوبی شده ام ” می خندم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخت است بغض داشته باشی و بغضت را  هیچ آهنگی نشکند جز صدای کسی که دیگر نیست !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این اشک های بی دلیل من ، باز هم تو را بهانه می کنند ! می بینی چه شادمان بر سرسره گونه های من میلغزند ؟! حق دارند ، آخر از زندان دلتنگی من،این بار هم گریخته اند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دست خالی‌ که نمی‌شود به پیشواز خاطره رفت ! من هم وقتی‌ چمدانم پر از گریه شد راه می‌‌افتم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای ابر ها نبارید ! من دریا را به پایش ریختم . . . برنگشت !

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس گریه دار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من مانده ام با یاد تو و بغضی که لگد می زند بر حنجــــــــــــره ای پا به ماه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزها ، ” بغض ” دارم ، ” گریه ” دارم ، تا دلت بخواهد ، ” آه  ” دارم . . . ولی بازیگر خوبی شده ام ” می خندم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخت است بغض داشته باشی و بغضت را  هیچ آهنگی نشکند جز صدای کسی که دیگر نیست !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این اشک های بی دلیل من ، باز هم تو را بهانه می کنند ! می بینی چه شادمان بر سرسره گونه های من میلغزند ؟! حق دارند ، آخر از زندان دلتنگی من،این بار هم گریخته اند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دست خالی‌ که نمی‌شود به پیشواز خاطره رفت ! من هم وقتی‌ چمدانم پر از گریه شد راه می‌‌افتم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای ابر ها نبارید ! من دریا را به پایش ریختم . . . برنگشت !