بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس گریه دار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی دکمه های کیبورد شل شده اند ! بس که استفاده شده اند . دکمه های : ک ا ش ب و د ی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خـــوبـــم مثــل پــدربـــزرگ کــه خـــوب بـــود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چـقـدر بـالایـی چـقـدر پـایینـَم نــمیــرســد دسـتـم بـه دستــهـایــت… مخاطبِ خــاص دارد : خــُدا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خـــــــــــدا … اینقدر تو خودم ریختم ، که از سرمم گـذشــت… دارم غـــــــرق میشم … دسـتت کــــــجاست!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گـوش کـن درد و دل آدم هــارو ، امــا با هــر کـس دردو دل نکـن، گـاهـی آدم هـا درکِـشو ندارند و این به ضـررِ خـودتـه !!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خـــدایــا … ! وقـت داشـتی تقـدیـر مـا رو درسـت کـن .. !!! قسـمت آسفـالتـش درسـت افتـاده رو دهـن مــا …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرزوی خیلــــــــی ها بودم ! اما اسیر قدرنشناسی یک نفر شدم … !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعد رفتنت نمیدانم سیگارها کوچک شده اند یا کام های من سنگین تر…!…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آه خدایا … عجب دورانی بود کودکی … التیام زخمهایش بوسه های گرم و صادقانه بود و اکنون … گذشت زمان التیامی بر زخمها نیست یادمان می دهد چگونه با درد زندگی کنیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گریــــــه شاید زبان ضعـــف باشد شاید کودکــانه ، شاید بی غــرور اما هر وقت گونه هــــایم خیس می شـــود می فهمــــم نه ضعیفم ، نه کودکم ، بلکه پر از احساســـم …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کابوس امشبم شده ای تو ؛ دوم شخص مفردی که زمزمه ی دوستت دارم را در گوشم نجوا میکرد و حال میگوید برو … تک فعلی که هیچگاه انتظار شنیدن صیغه ی امرش را نداشتم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رســــــم زمـــونــه .. اینه رابطه هایی که به هم وصله نَمونه ….

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگویند دلتنگت نباشم !! خدای من انگار به اب میگویند خیس نباش!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من که می دانم به دنیا اعتباری نیست، بین مرگ و زندگی قول و قراری نیست، من که می دانم عجل ناخواسته می آید و فراری نیست… پس چرا یادت نباشم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه یه وقتایی زندگی قشنگ نیست یادت باشه خودت و دلت ازهمه چیزقشنگ تری…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو یاد آور سوره ی “توبه” ای برای من بی بسم الله آمدی و به توبه کردنم انداختی…

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس گریه دار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی دکمه های کیبورد شل شده اند ! بس که استفاده شده اند . دکمه های : ک ا ش ب و د ی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خـــوبـــم مثــل پــدربـــزرگ کــه خـــوب بـــود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چـقـدر بـالایـی چـقـدر پـایینـَم نــمیــرســد دسـتـم بـه دستــهـایــت… مخاطبِ خــاص دارد : خــُدا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خـــــــــــدا … اینقدر تو خودم ریختم ، که از سرمم گـذشــت… دارم غـــــــرق میشم … دسـتت کــــــجاست!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گـوش کـن درد و دل آدم هــارو ، امــا با هــر کـس دردو دل نکـن، گـاهـی آدم هـا درکِـشو ندارند و این به ضـررِ خـودتـه !!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خـــدایــا … ! وقـت داشـتی تقـدیـر مـا رو درسـت کـن .. !!! قسـمت آسفـالتـش درسـت افتـاده رو دهـن مــا …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرزوی خیلــــــــی ها بودم ! اما اسیر قدرنشناسی یک نفر شدم … !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعد رفتنت نمیدانم سیگارها کوچک شده اند یا کام های من سنگین تر…!…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آه خدایا … عجب دورانی بود کودکی … التیام زخمهایش بوسه های گرم و صادقانه بود و اکنون … گذشت زمان التیامی بر زخمها نیست یادمان می دهد چگونه با درد زندگی کنیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گریــــــه شاید زبان ضعـــف باشد شاید کودکــانه ، شاید بی غــرور اما هر وقت گونه هــــایم خیس می شـــود می فهمــــم نه ضعیفم ، نه کودکم ، بلکه پر از احساســـم …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کابوس امشبم شده ای تو ؛ دوم شخص مفردی که زمزمه ی دوستت دارم را در گوشم نجوا میکرد و حال میگوید برو … تک فعلی که هیچگاه انتظار شنیدن صیغه ی امرش را نداشتم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رســــــم زمـــونــه .. اینه رابطه هایی که به هم وصله نَمونه ….

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگویند دلتنگت نباشم !! خدای من انگار به اب میگویند خیس نباش!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من که می دانم به دنیا اعتباری نیست، بین مرگ و زندگی قول و قراری نیست، من که می دانم عجل ناخواسته می آید و فراری نیست… پس چرا یادت نباشم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه یه وقتایی زندگی قشنگ نیست یادت باشه خودت و دلت ازهمه چیزقشنگ تری…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو یاد آور سوره ی “توبه” ای برای من بی بسم الله آمدی و به توبه کردنم انداختی…