بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس کوتاه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سعی کن با همه چیز کنار بیایی فرار نکن زمین به شکل احمقانه ای گرد است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنر گوش دادن را فراگیرید فرصتها گاهی به آهستگی در می زنند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه آدم گذاشت اهلیش کنن بفهمی نفهمی خودش رو به این خطر انداخته که کارش به گریه کردن بکشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی ثمر ترین روزها روزیست که در آن موضوعی برای خندیدن پیدا نکنیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهم نیست برکه باشی یا دریایی بیکران زلال که باشی آسمان در توست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی سخته عاشق شدن توی دنیایی که پول حرف اول دخترا و قیافه و خوشگلی حرف اول پسرا رو میزنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حرف نزده رو همیشه میشه زد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اسمان همیشه ابی هست اگه ابرها بگذارند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

راه اشتی را کسی باید بیابد که خود سبب جدایی شده است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جهنم این است بگویند ممنوع الخروجی از دنیا .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حجاب نه خانه نشینی ست نه پشت پرده ماندن بلکه در جمع بودن است و پاک ماندن مولوی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

راه نفوذ در دیگران دانستن آرزوهایشان است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستی را که چشم انتخاب می کند ممکن است محبوب دل نشود اما آن را که دل انتخاب میکند بی گمان نور چشم خواهد ماند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درد اجباریست اما رنج کشیدن اختیاری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زیبایی غیر ار اینکه نعمت خداست دام شیطان نیز هست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرکه دانست زبان بست وان که میگفت ندانست

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس کوتاه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سعی کن با همه چیز کنار بیایی فرار نکن زمین به شکل احمقانه ای گرد است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنر گوش دادن را فراگیرید فرصتها گاهی به آهستگی در می زنند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه آدم گذاشت اهلیش کنن بفهمی نفهمی خودش رو به این خطر انداخته که کارش به گریه کردن بکشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی ثمر ترین روزها روزیست که در آن موضوعی برای خندیدن پیدا نکنیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهم نیست برکه باشی یا دریایی بیکران زلال که باشی آسمان در توست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی سخته عاشق شدن توی دنیایی که پول حرف اول دخترا و قیافه و خوشگلی حرف اول پسرا رو میزنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حرف نزده رو همیشه میشه زد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اسمان همیشه ابی هست اگه ابرها بگذارند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

راه اشتی را کسی باید بیابد که خود سبب جدایی شده است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جهنم این است بگویند ممنوع الخروجی از دنیا .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حجاب نه خانه نشینی ست نه پشت پرده ماندن بلکه در جمع بودن است و پاک ماندن مولوی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

راه نفوذ در دیگران دانستن آرزوهایشان است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستی را که چشم انتخاب می کند ممکن است محبوب دل نشود اما آن را که دل انتخاب میکند بی گمان نور چشم خواهد ماند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درد اجباریست اما رنج کشیدن اختیاری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زیبایی غیر ار اینکه نعمت خداست دام شیطان نیز هست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرکه دانست زبان بست وان که میگفت ندانست