بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس کوتاه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضیا ﯾﻪ ﺟـﻮﺭﯼ ﺯﯾﺮﺁﺑﯽ ﻣﯿﺮﻥ ﮐﻪ ﻧﺼﻒ ﺯﯾﺮ ﺩﺭﯾﺎﯾﯽ ﻫﺎﯼ ﺍﺭﺗﺶ ﺳﺮﺥ ﺑﻪ ﺍﺣـﺘﺮﺍﻣﺸﻮﻥ ﯾﻪ ﺩﻗﯿﻘﻪ ﻣﯿﺎﻥ ﺭﻭ ﺁﺏ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شما ذاتا ان قدر نچسبی یا داری در این راستا تلاش میکنی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حیف که تو رو ندارم اگه یه عالمه مثه تو رو داشتم الان یه گاوداری زده بودم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ازبعضی ها هیچ انتظاری نداریم همینکه جفتک نندازن بسیاربسیار ازشون ممنونیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ببین با توام اون موقع ک ما خاص بودیم شما یه هفته صبحی بودی ی هفته بعداز ظهری اره عزیزم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گرفتن دستهایش ارزویم بود اما از بخت بدم مچش را گرفتم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو زورویی گوشتاى خورشت مال تو تو بشین جلو کنترل ضبطم دست تو ولى خواهشن قدقد اضافى نکن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضیارو گذاشتیم کنار همون کنارم به گند کشیدن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی باورمی خواهد 
آنهم ازجنس امید 
که اگرسختی راه به تویک سیلی زد 
یک امیدازته قلبت گوید که خداهست هنوز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی آسانترازآن است ک سخت بگیری وسخت تر ازآن است ک آسان بگیری دنیارادرفاصله میان این دو معنا کن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چون ک عاقبت باید ب خاک رفت خوشا آنکه پاک آمد و پاک رفت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر نتوانید به یک خانم احترام بگذارید حق صحبت کردن با وی را از دست خواهید داد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگاه آماده بودید عاشق شوید نه هرگاه که تنها بودید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

منتظر لحظه مناسب نباش همین لحظه رو بگیر و مناسبش کن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمی در عالم خاکی نمی آید بدست عالمی دیگر بباید ساخت از نو آدمی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیا خوابی است که اگر آن را باور کنی پشیمان میشوی .

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس کوتاه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضیا ﯾﻪ ﺟـﻮﺭﯼ ﺯﯾﺮﺁﺑﯽ ﻣﯿﺮﻥ ﮐﻪ ﻧﺼﻒ ﺯﯾﺮ ﺩﺭﯾﺎﯾﯽ ﻫﺎﯼ ﺍﺭﺗﺶ ﺳﺮﺥ ﺑﻪ ﺍﺣـﺘﺮﺍﻣﺸﻮﻥ ﯾﻪ ﺩﻗﯿﻘﻪ ﻣﯿﺎﻥ ﺭﻭ ﺁﺏ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شما ذاتا ان قدر نچسبی یا داری در این راستا تلاش میکنی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حیف که تو رو ندارم اگه یه عالمه مثه تو رو داشتم الان یه گاوداری زده بودم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ازبعضی ها هیچ انتظاری نداریم همینکه جفتک نندازن بسیاربسیار ازشون ممنونیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ببین با توام اون موقع ک ما خاص بودیم شما یه هفته صبحی بودی ی هفته بعداز ظهری اره عزیزم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گرفتن دستهایش ارزویم بود اما از بخت بدم مچش را گرفتم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو زورویی گوشتاى خورشت مال تو تو بشین جلو کنترل ضبطم دست تو ولى خواهشن قدقد اضافى نکن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضیارو گذاشتیم کنار همون کنارم به گند کشیدن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی باورمی خواهد 
آنهم ازجنس امید 
که اگرسختی راه به تویک سیلی زد 
یک امیدازته قلبت گوید که خداهست هنوز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی آسانترازآن است ک سخت بگیری وسخت تر ازآن است ک آسان بگیری دنیارادرفاصله میان این دو معنا کن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چون ک عاقبت باید ب خاک رفت خوشا آنکه پاک آمد و پاک رفت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر نتوانید به یک خانم احترام بگذارید حق صحبت کردن با وی را از دست خواهید داد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگاه آماده بودید عاشق شوید نه هرگاه که تنها بودید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

منتظر لحظه مناسب نباش همین لحظه رو بگیر و مناسبش کن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمی در عالم خاکی نمی آید بدست عالمی دیگر بباید ساخت از نو آدمی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیا خوابی است که اگر آن را باور کنی پشیمان میشوی .