بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس کوتاه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امروز نه تنها کسی تولدمو تبریک نگفت بلکه حتی تولدمم نبود!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگن ماهی قرمز گناه داره تو تنگ نندازین فقط ماهی قرمز آدمه؟ ماهی سفید کنار سبزی پلو سگه؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم طرف خواب دیده داره درس میخونه رفته سر کلاس ۲۰ گرفته رویا های صادقانه قسمت اول!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خر نشو  چیست؟ نصیحتی دوستانه جهت امتناع از انجام کاری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای عاشق شدن باید یک شخصیت عادی را متفاوت دوست داشت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فردا برای دلجویی دیر است امروز “زخم” نزن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای بدست آوردن چیزی که تا بحال نداشته اید باید تبدیل به کسی شوید که تا بحال نبوده اید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی که انسان بخواهد ببری را بکشد اسمش را ورزش می‌گذارد اما اگر ببر بخواهد او را بکشد اسمش درنده خویی است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وفا را از ماهی بیاموز که وقتی از آب جداست می میرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان های ساکت رسا ترین ذهن ها را دارند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مواظب آرزوهات باش ممکنه برآورده بشن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پسرها ۵ دسته اند۱ مثل سوسک کثیف و چندش اور۲ مث گربه لوس و بی حیا۳ مث سگ وفادار و پاچه گیر۴ مث گاو سر به زیر و بی توجه۵ مث خر پر کار و زبون نفهم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شما جناب آقا ما اراذل و اوباش شما یوسف آباد ما نظام آباد شما تاتو ما ضرب چاقو شما دربند ما تو بند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی آدمارونباید بالابرد بایدبالااورد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضی از دخترا هم باس گفت: اره تو خوده قندونباتی اما فتوشاپی فتوشاپی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آهای حسود دیگه نمی خوام کور بشی گناه داری از خدا می خوام دو تا چشم اضافه بهِت بده که بیشتر بسوزززززی

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس کوتاه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امروز نه تنها کسی تولدمو تبریک نگفت بلکه حتی تولدمم نبود!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگن ماهی قرمز گناه داره تو تنگ نندازین فقط ماهی قرمز آدمه؟ ماهی سفید کنار سبزی پلو سگه؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم طرف خواب دیده داره درس میخونه رفته سر کلاس ۲۰ گرفته رویا های صادقانه قسمت اول!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خر نشو  چیست؟ نصیحتی دوستانه جهت امتناع از انجام کاری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای عاشق شدن باید یک شخصیت عادی را متفاوت دوست داشت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فردا برای دلجویی دیر است امروز “زخم” نزن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای بدست آوردن چیزی که تا بحال نداشته اید باید تبدیل به کسی شوید که تا بحال نبوده اید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی که انسان بخواهد ببری را بکشد اسمش را ورزش می‌گذارد اما اگر ببر بخواهد او را بکشد اسمش درنده خویی است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وفا را از ماهی بیاموز که وقتی از آب جداست می میرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان های ساکت رسا ترین ذهن ها را دارند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مواظب آرزوهات باش ممکنه برآورده بشن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پسرها ۵ دسته اند۱ مثل سوسک کثیف و چندش اور۲ مث گربه لوس و بی حیا۳ مث سگ وفادار و پاچه گیر۴ مث گاو سر به زیر و بی توجه۵ مث خر پر کار و زبون نفهم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شما جناب آقا ما اراذل و اوباش شما یوسف آباد ما نظام آباد شما تاتو ما ضرب چاقو شما دربند ما تو بند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی آدمارونباید بالابرد بایدبالااورد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضی از دخترا هم باس گفت: اره تو خوده قندونباتی اما فتوشاپی فتوشاپی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آهای حسود دیگه نمی خوام کور بشی گناه داری از خدا می خوام دو تا چشم اضافه بهِت بده که بیشتر بسوزززززی