بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس کوبنده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من زخم های بینظیری به تن دارم اما تو بهترینشان بودی عزیزترینشان…. عمیق ترین شان…. بعد از تو آدمها تنها خراش کوچکی بودند بر پوستم که هیچکدامشان به پای تو نرسیدند… به قلبم نرسیدند….

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حــالم به هم مـ ــی خورد ازکلمه های “عـزیـزم” و “عشقـم” ; مـ ــن را همان “ببیــــن” صــدا کن ؛ بــ ـی ریـــایــ ـی شـرف دارد بــــــه ریاکــــاری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو که میتونستى این همه بد باشى غلط کردی اوایل اون همه خوب بودى…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قراربوددست هامون توی دست هم باشه… اماحرفی ازرودست خوردن نبود!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دردم این است که درکت به دردم نمی رسد …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو که میتونستى این همه بد باشى غلط کردی اوایل اون همه خوب بودى…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عزیزم شما نه ” دافی “، نه ” پافی “… شما یه ” گافی ” که روزگار داده وسط خلقت…!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اونایی که شما باهاشون میگردی راه رفتنو از ما یاد گرفتن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آهای حسود، دیگه نمی خوام کور بشی!!! گناه داری از خدا میخوام دو تا چشم اضافه بهِت بده که بیشتر بسوزی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باید به بعضی ها گفت: ناراحت چی هستی؟؟ دنیا که به آخر نرسیده من نشد! یکی دیگه! تو که عادت داری…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺑﻪ ﺍﺭﻭﺍﺡ ﺟﺪﻡ!! ﻧﯿﺴﺘﯽ ﺩﺭ ﺣﺪﻡ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باور کن من هرگز لایق دوستت دارم های تو نبودم؛ ملتمسانه از تو میخواهم :دوستت دارم هایت را به کسی بگویی که لایق دروغهایت باشد…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفیق، از داشته هایت مایه بزار نه از عقدهات

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لیاقتت همون گوسفندایی هستن که شبا میشمری تا خوابت ببره نه شب بخیری که من هر شب بهت میگفتم…!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی وقتا بد نیست لب بالاییت رو با لب پایینت آشنا کنی و دهن گرامیتو ببندی قابل توجه بعضی ها

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیا باید گفت:یکی باش برای یک نفر… نه تصویری مبهم در خاطره های صد نفر……….

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس کوبنده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من زخم های بینظیری به تن دارم اما تو بهترینشان بودی عزیزترینشان…. عمیق ترین شان…. بعد از تو آدمها تنها خراش کوچکی بودند بر پوستم که هیچکدامشان به پای تو نرسیدند… به قلبم نرسیدند….

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حــالم به هم مـ ــی خورد ازکلمه های “عـزیـزم” و “عشقـم” ; مـ ــن را همان “ببیــــن” صــدا کن ؛ بــ ـی ریـــایــ ـی شـرف دارد بــــــه ریاکــــاری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو که میتونستى این همه بد باشى غلط کردی اوایل اون همه خوب بودى…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قراربوددست هامون توی دست هم باشه… اماحرفی ازرودست خوردن نبود!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دردم این است که درکت به دردم نمی رسد …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو که میتونستى این همه بد باشى غلط کردی اوایل اون همه خوب بودى…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عزیزم شما نه ” دافی “، نه ” پافی “… شما یه ” گافی ” که روزگار داده وسط خلقت…!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اونایی که شما باهاشون میگردی راه رفتنو از ما یاد گرفتن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آهای حسود، دیگه نمی خوام کور بشی!!! گناه داری از خدا میخوام دو تا چشم اضافه بهِت بده که بیشتر بسوزی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باید به بعضی ها گفت: ناراحت چی هستی؟؟ دنیا که به آخر نرسیده من نشد! یکی دیگه! تو که عادت داری…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺑﻪ ﺍﺭﻭﺍﺡ ﺟﺪﻡ!! ﻧﯿﺴﺘﯽ ﺩﺭ ﺣﺪﻡ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باور کن من هرگز لایق دوستت دارم های تو نبودم؛ ملتمسانه از تو میخواهم :دوستت دارم هایت را به کسی بگویی که لایق دروغهایت باشد…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفیق، از داشته هایت مایه بزار نه از عقدهات

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لیاقتت همون گوسفندایی هستن که شبا میشمری تا خوابت ببره نه شب بخیری که من هر شب بهت میگفتم…!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی وقتا بد نیست لب بالاییت رو با لب پایینت آشنا کنی و دهن گرامیتو ببندی قابل توجه بعضی ها

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیا باید گفت:یکی باش برای یک نفر… نه تصویری مبهم در خاطره های صد نفر……….