بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس کوبنده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نشسته ام… بیاد ِ کودکی هایم، دور ِ “غلط“ها، یک خط ِ بسته می کشم! دور ِ تو!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضیا هم مثه این دیوارای تازه رنگ شده میمونن؛ فقط هستن ولی نمیشه بهشون تکیه کرد، اگرم تکیه کنی سر تا پای خودتو کثیف کردی…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفته ای بعضی ها بهش میگن قسمت…. اما من میگم به درک..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفته بودم بوصال تو دلم خوش سازم…. به جهنم که نشد کار دگر خواهم کرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دستگاه مشترک مورد نظر، از دست ” دوستت دارم ” های دروغ تو خاموش است؛ لطفا دیگر تنهایش بگذار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی ها به ما نمیخوردن جاخالی دادیم خورد به شما! هرکسی لیاقت با ما بودن رو نداره!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ب بعضیابایدگف:ب سگ استخون بدى دورت میچرخه،دم تکون میده! آخه من ب تودل داده بودم لععععععععععععععععععععنتى!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دم رفتن بهم گفتی :خیلی نامردی! ولی حیف نفهمید که فهمیدم لیاقت حتی یه تار از مویم را ندارد! بی معرفت نبودم! لیاقت نداشتی! همین نویسنده :خودم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اشتباه من املایی بود من فقط او را همدرد نوشتم گویا او هم درد بود…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺑﺮﺍﻡ ﺩﻋﺎ ﮐﻨﯿﺪ ﯾﻪ ﺑﯿﻤﺎﺭﯾﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﻧﺎﺩﺭ ﺩﺍﺭﻡ! ﻫﺮ ﮐﯿﻮ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻢ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﺁﺩﻣﻪ |:

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سیگار بکش ، مست کن ، بغض کن ، گریه کن ، دق کن ! ولی …. با آدم عوضی درد و دل نکن !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه فرقی می کندعاشق تو باشم یا عاشق رنگین کمان وقتی هر دو هفت خطید!!؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺗﻮ ﺧﺎﺹ ﻧﺒﻮﺩﯼ ﮔﻠﻢ، ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺧﺎﺹ ﺑﻮﺩ. که اونم لطف کردی گند زدی بهش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرچند بی “حد” تورا خواستم….. اما در “حد” من نبودی……

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی ها هیچ چیز نیستن به جز ۴ حرف ا د ع ا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺑﻪ ﺑﻌﻀﯿﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ :ﺗﻮ ﮐﻪ ﺍﻧﻘﺪ ﺑﺎﺭِﺗﻪ، ﺩﯾﺴﮏ ﮐﻤﺮ ﻧﮕﯿﺮﯼ ﯾﻬﻮ

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس کوبنده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نشسته ام… بیاد ِ کودکی هایم، دور ِ “غلط“ها، یک خط ِ بسته می کشم! دور ِ تو!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضیا هم مثه این دیوارای تازه رنگ شده میمونن؛ فقط هستن ولی نمیشه بهشون تکیه کرد، اگرم تکیه کنی سر تا پای خودتو کثیف کردی…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفته ای بعضی ها بهش میگن قسمت…. اما من میگم به درک..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفته بودم بوصال تو دلم خوش سازم…. به جهنم که نشد کار دگر خواهم کرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دستگاه مشترک مورد نظر، از دست ” دوستت دارم ” های دروغ تو خاموش است؛ لطفا دیگر تنهایش بگذار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی ها به ما نمیخوردن جاخالی دادیم خورد به شما! هرکسی لیاقت با ما بودن رو نداره!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ب بعضیابایدگف:ب سگ استخون بدى دورت میچرخه،دم تکون میده! آخه من ب تودل داده بودم لععععععععععععععععععععنتى!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دم رفتن بهم گفتی :خیلی نامردی! ولی حیف نفهمید که فهمیدم لیاقت حتی یه تار از مویم را ندارد! بی معرفت نبودم! لیاقت نداشتی! همین نویسنده :خودم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اشتباه من املایی بود من فقط او را همدرد نوشتم گویا او هم درد بود…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺑﺮﺍﻡ ﺩﻋﺎ ﮐﻨﯿﺪ ﯾﻪ ﺑﯿﻤﺎﺭﯾﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﻧﺎﺩﺭ ﺩﺍﺭﻡ! ﻫﺮ ﮐﯿﻮ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻢ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﺁﺩﻣﻪ |:

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سیگار بکش ، مست کن ، بغض کن ، گریه کن ، دق کن ! ولی …. با آدم عوضی درد و دل نکن !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه فرقی می کندعاشق تو باشم یا عاشق رنگین کمان وقتی هر دو هفت خطید!!؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺗﻮ ﺧﺎﺹ ﻧﺒﻮﺩﯼ ﮔﻠﻢ، ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺧﺎﺹ ﺑﻮﺩ. که اونم لطف کردی گند زدی بهش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرچند بی “حد” تورا خواستم….. اما در “حد” من نبودی……

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی ها هیچ چیز نیستن به جز ۴ حرف ا د ع ا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺑﻪ ﺑﻌﻀﯿﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ :ﺗﻮ ﮐﻪ ﺍﻧﻘﺪ ﺑﺎﺭِﺗﻪ، ﺩﯾﺴﮏ ﮐﻤﺮ ﻧﮕﯿﺮﯼ ﯾﻬﻮ