بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس کوبنده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مشترکم بودی که در دسترس نبودی ! خاموشت کردم تا ابد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدامسـمُ با اون همـه “شیـک” بودنش، بعدِ ۵ دقیقه زیـرِ کفشـم لـه می کنـم، تـو کـه جای خود داری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بــعــضــیــــ آدمـــا خــطــایــــ دیــــدنـــــ ، آدمــــ نــیــســتــنـــــ !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از تنها بودن راضی نیستم اما خوشحالم که با خیلیا نیستم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آن روز ها هیچ چیزمان به هم نمیخورد ، اما الان حسابی حالم از تو به هم می خورد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لیاقت خیلی مهمه…!! ولی گاهی ما با احساساتمون…لیاقتهای دیگران رو نادیده میگیریم…!! و اجازه میدیم خودشونو بیشتر از اونی که هستن حس کنن…!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مقصر خود ماییم عشق را به کسانی ارزانی میکنیم که از زندگی ، جز آب و علف روزانه، نه میفهمند , نه میخواهند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در دسترس نباشــی بهتر است تا من پشت خط باشــم … و تــــــــــــــــــو با دیگـــری!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اون روز عصبانی بودم بهت گفتم بی لیاقت.. الان عصبانی نیستم بی لیاقت..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه چی آرومه تو نباشی خوبه دلمم از دوریت داره پا میکوبه/ همه چی آرومه تو ازم دل کندی من به تو میخندم تو به من میخندی..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضی ها باید گفت: عزیزم تو رو پاهات هم نمی تونی وایسی چه برسه به حرفات

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیا باید گفت :عزیزم…!من کارگردان همون فیلمیم، که تو داری واسم بازی میکنی…!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پیاز هم که خرد میکنی برایش اشک میریزی از پیاز هم کمتر بودم، مرا خرد کردی و خندیدی…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل فقط دل تو… دل من که دل نیست… یا میگیرد یا تنگ می شود یا میشکند…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می دانم ازخودخواهی است که تورابرای خودمیخواهم….. وتوهم انقدربخشنده ای که خودرامتعلق به همه میدانی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شـــعــور اگـــه خـــریدنـــی بـــــود… مـــن حاضـــــر بـــــــــودم واســـه بعضیـــا از جیـــب خـــودم مــایـــه بذارم بخـــرم !

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس کوبنده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مشترکم بودی که در دسترس نبودی ! خاموشت کردم تا ابد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدامسـمُ با اون همـه “شیـک” بودنش، بعدِ ۵ دقیقه زیـرِ کفشـم لـه می کنـم، تـو کـه جای خود داری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بــعــضــیــــ آدمـــا خــطــایــــ دیــــدنـــــ ، آدمــــ نــیــســتــنـــــ !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از تنها بودن راضی نیستم اما خوشحالم که با خیلیا نیستم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آن روز ها هیچ چیزمان به هم نمیخورد ، اما الان حسابی حالم از تو به هم می خورد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لیاقت خیلی مهمه…!! ولی گاهی ما با احساساتمون…لیاقتهای دیگران رو نادیده میگیریم…!! و اجازه میدیم خودشونو بیشتر از اونی که هستن حس کنن…!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مقصر خود ماییم عشق را به کسانی ارزانی میکنیم که از زندگی ، جز آب و علف روزانه، نه میفهمند , نه میخواهند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در دسترس نباشــی بهتر است تا من پشت خط باشــم … و تــــــــــــــــــو با دیگـــری!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اون روز عصبانی بودم بهت گفتم بی لیاقت.. الان عصبانی نیستم بی لیاقت..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه چی آرومه تو نباشی خوبه دلمم از دوریت داره پا میکوبه/ همه چی آرومه تو ازم دل کندی من به تو میخندم تو به من میخندی..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضی ها باید گفت: عزیزم تو رو پاهات هم نمی تونی وایسی چه برسه به حرفات

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیا باید گفت :عزیزم…!من کارگردان همون فیلمیم، که تو داری واسم بازی میکنی…!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پیاز هم که خرد میکنی برایش اشک میریزی از پیاز هم کمتر بودم، مرا خرد کردی و خندیدی…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل فقط دل تو… دل من که دل نیست… یا میگیرد یا تنگ می شود یا میشکند…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می دانم ازخودخواهی است که تورابرای خودمیخواهم….. وتوهم انقدربخشنده ای که خودرامتعلق به همه میدانی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شـــعــور اگـــه خـــریدنـــی بـــــود… مـــن حاضـــــر بـــــــــودم واســـه بعضیـــا از جیـــب خـــودم مــایـــه بذارم بخـــرم !