بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس کوبنده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هی لعنتی، میخواهم توصیفت کنم: خیاط نبودی اما خوب وصله های جور واجور به من زدی آشپز نبودی اما چه آش چربی برایم پختی کفاش نبودی اما چه به اندازه کفش رفتنم را دوختی و من دیوانه نبودم..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صندوق صدقات نیست دل من که گاهی سکه ای محبت در آن بیاندازی و پیش خدای دلت فخر بفروشی که مستحقی را شاد کرده ای . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش تو تقویم روز نامرد هم داشتیم که بشه به بعضیا تبریک گفت !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیانت دقیقا شبیه دود سیگار است … تنها لحظه ای جلوی چشمانت را تار میکند ولی بویش تا مدتها بر تنت می ماند !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضیا فقط روی کاغذ آدمهای خوبی هستن !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گرمای تنت ارزانیه همان لاشخورها من سرمای تنهایی ام را به گرمای هوست ترجیح می دهم …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی فقط تنبیهی است برای روزهای دوست داشتن او !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انقدر مرا از رفتنت نترسان قرار نیست تا ابد با هم بمانیم روزی همه رفتنی اند ماندن به پای کسی معرفت میخواهد نه بهانه بلند میگویم : رفتی به درررررک ؛ لیاقت ماندن نداشتی !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جای بعضی ها توی کتاب جغرافیا خالیه ، با عنوان “پست ترین نقطه ی دنیا”

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضیا شدیدا به عینک نیاز دارن ، واسه اینکه گوشامونو خیلی دراز میبینن !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشقی شور نمی خواهد ، شعور می خواهد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضیا به مرور زمان عوض میشن ، بعضیا هم عوضی …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ازاینکه امروز مورد توجه هستی خوشحال نباش تیتر اول روزنامه امروز کاغذ باطله فرداخواهد بود..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشم گذاشتم رفتی… اما بی انصاف تا همیشه شمردن،شرط بازی نبود…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیال کردی …وقتی به همراه دیگری …از کنارم می گذری.. دنیا به آخر می رسد.. دنیایت من بودم …که به آخر رسیدم ….. و تـــــــو اکنون هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیچ نیستی..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من,چرک نویس احساسات تو نیستم دوستت دارم هایت را,جای دیگری تمرین کن

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس کوبنده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هی لعنتی، میخواهم توصیفت کنم: خیاط نبودی اما خوب وصله های جور واجور به من زدی آشپز نبودی اما چه آش چربی برایم پختی کفاش نبودی اما چه به اندازه کفش رفتنم را دوختی و من دیوانه نبودم..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صندوق صدقات نیست دل من که گاهی سکه ای محبت در آن بیاندازی و پیش خدای دلت فخر بفروشی که مستحقی را شاد کرده ای . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش تو تقویم روز نامرد هم داشتیم که بشه به بعضیا تبریک گفت !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیانت دقیقا شبیه دود سیگار است … تنها لحظه ای جلوی چشمانت را تار میکند ولی بویش تا مدتها بر تنت می ماند !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضیا فقط روی کاغذ آدمهای خوبی هستن !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گرمای تنت ارزانیه همان لاشخورها من سرمای تنهایی ام را به گرمای هوست ترجیح می دهم …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی فقط تنبیهی است برای روزهای دوست داشتن او !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انقدر مرا از رفتنت نترسان قرار نیست تا ابد با هم بمانیم روزی همه رفتنی اند ماندن به پای کسی معرفت میخواهد نه بهانه بلند میگویم : رفتی به درررررک ؛ لیاقت ماندن نداشتی !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جای بعضی ها توی کتاب جغرافیا خالیه ، با عنوان “پست ترین نقطه ی دنیا”

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضیا شدیدا به عینک نیاز دارن ، واسه اینکه گوشامونو خیلی دراز میبینن !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشقی شور نمی خواهد ، شعور می خواهد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضیا به مرور زمان عوض میشن ، بعضیا هم عوضی …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ازاینکه امروز مورد توجه هستی خوشحال نباش تیتر اول روزنامه امروز کاغذ باطله فرداخواهد بود..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشم گذاشتم رفتی… اما بی انصاف تا همیشه شمردن،شرط بازی نبود…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیال کردی …وقتی به همراه دیگری …از کنارم می گذری.. دنیا به آخر می رسد.. دنیایت من بودم …که به آخر رسیدم ….. و تـــــــو اکنون هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیچ نیستی..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من,چرک نویس احساسات تو نیستم دوستت دارم هایت را,جای دیگری تمرین کن