بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس کوبنده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پشت سربعضیا نباید اب  ریخت…… … باید سیفونو کشید!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیام باید گفت عزیزم اونی که شما سنگشوبه سینه میزنی ما خیلی وقته تو حموم به پامون میزنیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی ها دوست داشتنشون مثل قرص خوردن میمونه هر هشت ساعت یه نفر ..!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزی فکر می کردم که اگر او را با غریبه ای ببینم شهر را به آتش می کشم اما اما امروز حاضر نیستم شمعی روشن کنم تا ببینم او کجاست…!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جونَم بَرآت بگه رُکُ و راست !!!!!!!!!! میخآم سَر بِه تَنِت نَبآشه مُخآطَبِ خآص !!!!!!! ماهیچ نیستیم اینم لطف خداس !               ولی همین هیچی ارزوی خیلیاس….

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آهای تو .. وقتی دلبر داری باید از بقیه دل برداری …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آهای تو .. وقتی دلبر داری باید از بقیه دل برداری …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عزیزم اینکه نگرانی نداره .. یه چیزایی هست که تو داری و من ندارم .. مثله عقده …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیا باس گفت: اگه از من خوشت نمیاد به درک! چون من اصلا جوری رفتار نمیکنم که تو خوشت بیاد:)) هررری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ب بــعضــیـــــا باید گفت : اگه رفتنت واسه خودت “جون” بود ، واسه ما “آخ جوووون” بود . . . ! !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بع بعضیام باس گف اولالا… انقده خودتونگیربالا… توهنوبجون خودم اون پایینی ها…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیام باس گفت:نگران چی هستی؟دنیا که به آخر نرسیده من نشد یکی دیگه تو که عادت داری!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بزرگیت پی بردم… . . . آخه هرچی سیفون کشیدم نرفتی پایین..!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عَزیزَم اونــــے کِ بَرات تَنگه”شـــورتتـــــه” نه “دِلِ” مَـــن…..!!! آررررره عزیزم-___-

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می خواست با ما بپره… نتونست حالا سگ شده ب ما میپره!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مثل کوه پشتت ایستاده بودم تو اما….. چمنزار روبرویت را ترجیح دادی!!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس کوبنده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پشت سربعضیا نباید اب  ریخت…… … باید سیفونو کشید!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیام باید گفت عزیزم اونی که شما سنگشوبه سینه میزنی ما خیلی وقته تو حموم به پامون میزنیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی ها دوست داشتنشون مثل قرص خوردن میمونه هر هشت ساعت یه نفر ..!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزی فکر می کردم که اگر او را با غریبه ای ببینم شهر را به آتش می کشم اما اما امروز حاضر نیستم شمعی روشن کنم تا ببینم او کجاست…!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جونَم بَرآت بگه رُکُ و راست !!!!!!!!!! میخآم سَر بِه تَنِت نَبآشه مُخآطَبِ خآص !!!!!!! ماهیچ نیستیم اینم لطف خداس !               ولی همین هیچی ارزوی خیلیاس….

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آهای تو .. وقتی دلبر داری باید از بقیه دل برداری …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آهای تو .. وقتی دلبر داری باید از بقیه دل برداری …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عزیزم اینکه نگرانی نداره .. یه چیزایی هست که تو داری و من ندارم .. مثله عقده …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیا باس گفت: اگه از من خوشت نمیاد به درک! چون من اصلا جوری رفتار نمیکنم که تو خوشت بیاد:)) هررری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ب بــعضــیـــــا باید گفت : اگه رفتنت واسه خودت “جون” بود ، واسه ما “آخ جوووون” بود . . . ! !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بع بعضیام باس گف اولالا… انقده خودتونگیربالا… توهنوبجون خودم اون پایینی ها…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیام باس گفت:نگران چی هستی؟دنیا که به آخر نرسیده من نشد یکی دیگه تو که عادت داری!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بزرگیت پی بردم… . . . آخه هرچی سیفون کشیدم نرفتی پایین..!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عَزیزَم اونــــے کِ بَرات تَنگه”شـــورتتـــــه” نه “دِلِ” مَـــن…..!!! آررررره عزیزم-___-

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می خواست با ما بپره… نتونست حالا سگ شده ب ما میپره!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مثل کوه پشتت ایستاده بودم تو اما….. چمنزار روبرویت را ترجیح دادی!!