بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس کوبنده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیام باید گفت: عزیزم… این دوتا گوشی که رو سَرم میبینی…. گآهی وقتآ شاخ میشه…، اونوقته که دیگه کآرام دست ِ خودم نیست!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گ اهی دلم برای زم انی که نمیشناختمت تنگ می شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضیا از تک پر بودن فقط پرشو یاد گرفتن بپر با این، بپر با اون!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بِ بضی آ بآس گفت: هر چقدم بِ خودت برسے؛ بآز بِ من نمیرسے

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اونیکهכَستش تو כَست شومآس هَنوز پَسورכ آیכیش اِسم مآس بَعله

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضیا هستن که میخوان باعث تنوع شن…………………… منتها وارد نیستن باعث تهوع میشن..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امشب باز به یادت… تُف تو ذاتِت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی ها از بس بی خاصیتند، خاصند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من بازیامو بچگیام کردم میای جلو ” آدم ” باش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدونی، به بعضی ها بایدگفت زیاد به خودت نناز.. ﻣن ﺗﻮ ﮔﻮﺵ ﮐﺴﺎﯾﯽ ﺯدم ﮐﻪ ﺗﻮ حتی ﺯﻧﮓ ﺧﻮﻧﺸﻮﻧﻮم نمیﺗﻮﻧﯽ ﺑﺰﻧﯽ ﺩر بری…!!! :) بععععله…. اینیم دیگه..!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اونی که باس به ما میرسید، رسید… شما ندو… نمیرسی…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من به تو می گویم دوستت دارم و تو به همه … با گِل هم بسته نمی شود ، دهانی که هرز می پرد …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گوسفند که باشی هر چوپونی واست تعیین تکلیف میکنه .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لعنت به اون کسی که واسه رفتنش گریه کردیم… رفت واسه دوستاش تعریف کرد… خندیدن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺑﻌﻀﯿﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮﺍﺯ ۲ﺭﯾﺎﻝ ﻧﻤﯽ ﺍﺭﺯﻥ ﺍﻣﺎ ﭼﻮﻥ ﭘﻮﻝ ﺧﺮﺩ ﻧﺪﺍﺭﯾﻢ ﺩﭼﺎﺭ ﺳﻮﺀ ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻣﯿﺸﻦ…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺑِــﻪ ﻟُﻄـــــــــــــــــــــــــﻒِ ﺑَﻌـــــــﻀـــــــــــــــــــــــــــﯿﺎﺍﺍﺍ … ﺳـــــﯿــــﺮ ﺷُـــــﺪﯾــــــﻡ ﺍَﺯ بعضیا ..

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس کوبنده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیام باید گفت: عزیزم… این دوتا گوشی که رو سَرم میبینی…. گآهی وقتآ شاخ میشه…، اونوقته که دیگه کآرام دست ِ خودم نیست!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گ اهی دلم برای زم انی که نمیشناختمت تنگ می شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضیا از تک پر بودن فقط پرشو یاد گرفتن بپر با این، بپر با اون!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بِ بضی آ بآس گفت: هر چقدم بِ خودت برسے؛ بآز بِ من نمیرسے

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اونیکهכَستش تو כَست شومآس هَنوز پَسورכ آیכیش اِسم مآس بَعله

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضیا هستن که میخوان باعث تنوع شن…………………… منتها وارد نیستن باعث تهوع میشن..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امشب باز به یادت… تُف تو ذاتِت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی ها از بس بی خاصیتند، خاصند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من بازیامو بچگیام کردم میای جلو ” آدم ” باش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدونی، به بعضی ها بایدگفت زیاد به خودت نناز.. ﻣن ﺗﻮ ﮔﻮﺵ ﮐﺴﺎﯾﯽ ﺯدم ﮐﻪ ﺗﻮ حتی ﺯﻧﮓ ﺧﻮﻧﺸﻮﻧﻮم نمیﺗﻮﻧﯽ ﺑﺰﻧﯽ ﺩر بری…!!! :) بععععله…. اینیم دیگه..!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اونی که باس به ما میرسید، رسید… شما ندو… نمیرسی…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من به تو می گویم دوستت دارم و تو به همه … با گِل هم بسته نمی شود ، دهانی که هرز می پرد …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گوسفند که باشی هر چوپونی واست تعیین تکلیف میکنه .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لعنت به اون کسی که واسه رفتنش گریه کردیم… رفت واسه دوستاش تعریف کرد… خندیدن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺑﻌﻀﯿﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮﺍﺯ ۲ﺭﯾﺎﻝ ﻧﻤﯽ ﺍﺭﺯﻥ ﺍﻣﺎ ﭼﻮﻥ ﭘﻮﻝ ﺧﺮﺩ ﻧﺪﺍﺭﯾﻢ ﺩﭼﺎﺭ ﺳﻮﺀ ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻣﯿﺸﻦ…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺑِــﻪ ﻟُﻄـــــــــــــــــــــــــﻒِ ﺑَﻌـــــــﻀـــــــــــــــــــــــــــﯿﺎﺍﺍﺍ … ﺳـــــﯿــــﺮ ﺷُـــــﺪﯾــــــﻡ ﺍَﺯ بعضیا ..