بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس کوبنده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ی سریام اونقد کثیفن ک وقتی یادت میفته دوستشون داری فقط ب خودت لعنت میفرستی…..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هى پسری که کار امروزت بازى با دل دختراست و دیدن اشکاشون بت حس شاخ بودن میده ؛ فردا پدر خواهى شد ، اشکهاى دخترت کمرت را میشکند !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیا باید گفت… شانس آوردی روزگار گلچین… نه علف چین… وگرنه تو اولین انتخابش بودی…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضیاخواستن برامون زیرابی برن فکرکردن خیلی زرنگن امانمیدونستن هم اب زلاله هم کوسه ها رفیقمون!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یارو با یکی یاره با بقیه ام آره ادعای پاکیم داره!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حسرت چیزی نیست که من بخورم حسرت اون چیزیه که به دلت میذارم…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی هام اِنقدر نمونه هستند که باس بهشون گفت :بیا فردا ساعت ۸ صبح تحویل آزمایشگاهت بدم!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آآخ توف به روت, توف به این شانسم کاش تورو از اول نمیشناختم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه سری شدیدا به عینک نیاز دارن، واسه اینکه گوشامونو خیلی دراز میبینن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیا باید بگی: این مشکل تو نی که نمیفهمی مشکل از منه که توقع دارم بفهمی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با من تلخ حرف نزن من خودم زهر مارم …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ساعت که زنگ میزنه… مدام به این فکر میکنم که تو از ساعت هم کمتری…؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیا باید گفت :اگه واسه همه “قاطی پاتی”میکنی واسه ما هنوز “تاتی تاتی”میکنی…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاشکی دنیا واسه یک شب مال من بود،اون وقت با خوشحالی از دنیام پرتت میکردم بیرون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بوﺳﯿﺪﻥ ﺑﻌﻀﯿﺎ ﺣﺮﺍﻡ ﻧﯿﺴﺖ!! ﺟﺰء ﻭﺍﺟﺒﺎﺗﻪ…!!!! ﻭﺍﺟﺒﻪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺯﻭﺩﺗﺮ ﺑﺒﻮﺳﯿﺸﻮﻥ ﻭ… ﺑﺬﺍﺭﯾﺸﻮﻥ ﮐﻨﺎﺭ آقا قبول!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

“عشق”… باز هم “عشق”… بیا”شینش” مال تو… من تمام احساسم را”عق” میزنم…

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس کوبنده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ی سریام اونقد کثیفن ک وقتی یادت میفته دوستشون داری فقط ب خودت لعنت میفرستی…..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هى پسری که کار امروزت بازى با دل دختراست و دیدن اشکاشون بت حس شاخ بودن میده ؛ فردا پدر خواهى شد ، اشکهاى دخترت کمرت را میشکند !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیا باید گفت… شانس آوردی روزگار گلچین… نه علف چین… وگرنه تو اولین انتخابش بودی…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضیاخواستن برامون زیرابی برن فکرکردن خیلی زرنگن امانمیدونستن هم اب زلاله هم کوسه ها رفیقمون!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یارو با یکی یاره با بقیه ام آره ادعای پاکیم داره!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حسرت چیزی نیست که من بخورم حسرت اون چیزیه که به دلت میذارم…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی هام اِنقدر نمونه هستند که باس بهشون گفت :بیا فردا ساعت ۸ صبح تحویل آزمایشگاهت بدم!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آآخ توف به روت, توف به این شانسم کاش تورو از اول نمیشناختم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه سری شدیدا به عینک نیاز دارن، واسه اینکه گوشامونو خیلی دراز میبینن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیا باید بگی: این مشکل تو نی که نمیفهمی مشکل از منه که توقع دارم بفهمی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با من تلخ حرف نزن من خودم زهر مارم …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ساعت که زنگ میزنه… مدام به این فکر میکنم که تو از ساعت هم کمتری…؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیا باید گفت :اگه واسه همه “قاطی پاتی”میکنی واسه ما هنوز “تاتی تاتی”میکنی…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاشکی دنیا واسه یک شب مال من بود،اون وقت با خوشحالی از دنیام پرتت میکردم بیرون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بوﺳﯿﺪﻥ ﺑﻌﻀﯿﺎ ﺣﺮﺍﻡ ﻧﯿﺴﺖ!! ﺟﺰء ﻭﺍﺟﺒﺎﺗﻪ…!!!! ﻭﺍﺟﺒﻪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺯﻭﺩﺗﺮ ﺑﺒﻮﺳﯿﺸﻮﻥ ﻭ… ﺑﺬﺍﺭﯾﺸﻮﻥ ﮐﻨﺎﺭ آقا قبول!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

“عشق”… باز هم “عشق”… بیا”شینش” مال تو… من تمام احساسم را”عق” میزنم…