بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس کوبنده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺍﮔﻪ ﻣﺎ ﺟﻠﻮﺗﻮﻥ ﺯﺍﻧﻮ ﺯﺩﯾﻢ ﻭﺍﺳﻪ ﺍﯾﻦ ﺑﻮﺩ ﻫﻢ ﻗﺪ ﺷﻤﺎ ﺑﺸﯿﻢ ﺁﺭﻩ ﻋﺰﯾﺰﻡ…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انقد خودتو میگیری آبمیوه نشی یهو !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آب نریختم که برگردی… آب ریختم تا پاک شود… هرچه رد پای توست.. از زندگی ام…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهت نمیگم ادم بی معرفتی هستی چون بی معرفت ها ادم نیستن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاخ که باشی جات رو سرگاوه نه تو سر ما!!!!!!!!! (قابل توجه بعضیا)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهم نیست پشتم بد گفتی !! مهم اینه که آب دریا با دهن سگ کثیف نمیشه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیام باید گفت عزیزم بی شعوریت ذاتیه!!.. یا خودتم در این راستا تلاش می کنی…؟!! :| |

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهم نیست بقیه درموردم چی فکرمی کنن، مهم اینه که اونقدر مهمم که میشینن درموردم فکر می کنن!;))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیـــــــــــاباید گفت:بهت گفتن آدم !!! اووووووه  … بیخـــــــــــیال بابا!! بهت تهمـــــــــــت زدن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر چقدر آدمها رو بیشتر میشناسی به حضرت سلیمان بیشتر حق میدی که چرا میرفت با یه مشت گاو و گوسفند و بلبل درد دل میکرد ..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهش گفتم: عوضی پر و بال رو که من بهت دادم. دم از کجا در آوردی دیگه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفت که رفت, به درک. قلاده اش را به گردن سگ دیگری میبندم…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضیا خودشون که نه ولی اعتماد به نفسشون ماشالا داره…:|

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ب بعضیام باید گفت:  انقد روزا زود میگذره ک نفهمیدم تو کی واس ما آدم شدی!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ب بعضیا باید گفت: برو هروقت قهوه ای مد شد بیا..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیا باید گفت آفرین راه افتادی خودم واست کفش میگیرم

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس کوبنده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺍﮔﻪ ﻣﺎ ﺟﻠﻮﺗﻮﻥ ﺯﺍﻧﻮ ﺯﺩﯾﻢ ﻭﺍﺳﻪ ﺍﯾﻦ ﺑﻮﺩ ﻫﻢ ﻗﺪ ﺷﻤﺎ ﺑﺸﯿﻢ ﺁﺭﻩ ﻋﺰﯾﺰﻡ…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انقد خودتو میگیری آبمیوه نشی یهو !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آب نریختم که برگردی… آب ریختم تا پاک شود… هرچه رد پای توست.. از زندگی ام…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهت نمیگم ادم بی معرفتی هستی چون بی معرفت ها ادم نیستن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاخ که باشی جات رو سرگاوه نه تو سر ما!!!!!!!!! (قابل توجه بعضیا)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهم نیست پشتم بد گفتی !! مهم اینه که آب دریا با دهن سگ کثیف نمیشه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیام باید گفت عزیزم بی شعوریت ذاتیه!!.. یا خودتم در این راستا تلاش می کنی…؟!! :| |

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهم نیست بقیه درموردم چی فکرمی کنن، مهم اینه که اونقدر مهمم که میشینن درموردم فکر می کنن!;))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیـــــــــــاباید گفت:بهت گفتن آدم !!! اووووووه  … بیخـــــــــــیال بابا!! بهت تهمـــــــــــت زدن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر چقدر آدمها رو بیشتر میشناسی به حضرت سلیمان بیشتر حق میدی که چرا میرفت با یه مشت گاو و گوسفند و بلبل درد دل میکرد ..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهش گفتم: عوضی پر و بال رو که من بهت دادم. دم از کجا در آوردی دیگه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفت که رفت, به درک. قلاده اش را به گردن سگ دیگری میبندم…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضیا خودشون که نه ولی اعتماد به نفسشون ماشالا داره…:|

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ب بعضیام باید گفت:  انقد روزا زود میگذره ک نفهمیدم تو کی واس ما آدم شدی!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ب بعضیا باید گفت: برو هروقت قهوه ای مد شد بیا..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیا باید گفت آفرین راه افتادی خودم واست کفش میگیرم