بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس کوبنده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کنارم گذاشتی که تلخم کنی؟؟ هه…!!! شرابی شدم “ناب”.. حالا حسرتم را بکش…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من را ببین، همچنان ایستاده ام… آن کسی را که فکر میکنی میشکند بی تو، میشکند امثال تو را

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادته بهم گفتی تو به من نمیای؟؟؟! باشه… “من“ به “تو” نمیام ولی دمت گرم….. تو به خودت بیا!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شمایی که تا دو روز پیش “چشم چشم دو آبرو” میکشیدی… واسه ما “خط و نشون” نکش!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺑﻪ ﺑﻌﻀﯿﺎﻡ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔـــﺖ : ﺗﻮ ﺧﯿـــــــــﻠـــــــــﯽ ﺑﺎ ﮐﻼﺳــــﯽ ﻗﺒﻮﻝ,,,, ﺍﻣـــــﺎ ﻣﻦ ﻋﺎﺩﺕ ﺩﺍﺭﻡ ﮐﻼﺳﺎﺭﻭ ﺑﭙﯿﭽــــــــــــﻮﻧﻢ!!! پس هررررررری…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادته گفتی به شرافتم قسم تا آخر ش هستم♥..؟ شرافتت پیش من گرو مونده! حالا باعشق جدید چیکار میکنی “بی شرف”

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نترس جانم…. ظرفیت باور من به اندازه ی همه ی دنیاست تو دروغت را بگو…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اومدیم بعضی هارو ادم کنیم زیادی روشون کار کردیم خدا شدن!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فهمیده‌ام که نفرت هم مثل دیگر احساسات مثل عشق ، قیمت دارد تنفر را هم نباید خرج هر کسی کرد . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻋﺰﯾﺰﻡ … ﺍﺯ ﺩﺳﺘﺖ ﻫﺮ ﮐﺎﺭﯼ ﺑﺮ ﻣﯿﻮﻣﺪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﺍﺩﯼ … ﺣﺎﻻ ﻧﻮﺑﺖ ﭘﺎﻫﺎﺗﻪ ﮔﻮﺭﺗﻮ ﮔﻢ ﮐﻦ …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺑﻪ ﺑﻌﻀﯿﺎﻡ ﺑﺎﺱ ﮔﻔﺖ :۴ ﺩﻓﻌﻪ ﺗﺤﻮﯾﻠﺖ ﮔﺮﻓﺘﻢ ﻓﮏ ﻧﮑﻦ ﺧﺒﺮﯾﻪ ﺑﻪ ﺍﻭﻥ ﺍﻻﻏﻪ ﺗﻮ ﮐﻼﻩ ﻗﺮﻣﺰﯼ ﻫﻢ ﻣﯿﮕﻦ ﺟﯿﮕﺮ…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگ ترین پشیمانیم ساعت ها جمله ساختن برای کسی بود که لیاقت یه کلمه هم نداشت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدونی؟ با وجود اون همه دروغ هنوزم باور دارم که نفستم! اخه اون بیچاره ای که الان باهاشی… حشره کشم نیست…! چه برسه به نفس!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خواستم بهت بگم آدم شو… اما دلم نیومد تو شرایط سخت قرارت بدم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ریاضیم ضعیفه نمیتونم آدم حسابت کنم…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دو تا از دنده های من همیشه خوب کار می کنه،… * * * * * * * * یکی دنده چپ!!!!! یکی دنده لج!!!! هواست باشه به خودت

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس کوبنده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کنارم گذاشتی که تلخم کنی؟؟ هه…!!! شرابی شدم “ناب”.. حالا حسرتم را بکش…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من را ببین، همچنان ایستاده ام… آن کسی را که فکر میکنی میشکند بی تو، میشکند امثال تو را

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادته بهم گفتی تو به من نمیای؟؟؟! باشه… “من“ به “تو” نمیام ولی دمت گرم….. تو به خودت بیا!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شمایی که تا دو روز پیش “چشم چشم دو آبرو” میکشیدی… واسه ما “خط و نشون” نکش!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺑﻪ ﺑﻌﻀﯿﺎﻡ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔـــﺖ : ﺗﻮ ﺧﯿـــــــــﻠـــــــــﯽ ﺑﺎ ﮐﻼﺳــــﯽ ﻗﺒﻮﻝ,,,, ﺍﻣـــــﺎ ﻣﻦ ﻋﺎﺩﺕ ﺩﺍﺭﻡ ﮐﻼﺳﺎﺭﻭ ﺑﭙﯿﭽــــــــــــﻮﻧﻢ!!! پس هررررررری…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادته گفتی به شرافتم قسم تا آخر ش هستم♥..؟ شرافتت پیش من گرو مونده! حالا باعشق جدید چیکار میکنی “بی شرف”

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نترس جانم…. ظرفیت باور من به اندازه ی همه ی دنیاست تو دروغت را بگو…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اومدیم بعضی هارو ادم کنیم زیادی روشون کار کردیم خدا شدن!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فهمیده‌ام که نفرت هم مثل دیگر احساسات مثل عشق ، قیمت دارد تنفر را هم نباید خرج هر کسی کرد . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻋﺰﯾﺰﻡ … ﺍﺯ ﺩﺳﺘﺖ ﻫﺮ ﮐﺎﺭﯼ ﺑﺮ ﻣﯿﻮﻣﺪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﺍﺩﯼ … ﺣﺎﻻ ﻧﻮﺑﺖ ﭘﺎﻫﺎﺗﻪ ﮔﻮﺭﺗﻮ ﮔﻢ ﮐﻦ …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺑﻪ ﺑﻌﻀﯿﺎﻡ ﺑﺎﺱ ﮔﻔﺖ :۴ ﺩﻓﻌﻪ ﺗﺤﻮﯾﻠﺖ ﮔﺮﻓﺘﻢ ﻓﮏ ﻧﮑﻦ ﺧﺒﺮﯾﻪ ﺑﻪ ﺍﻭﻥ ﺍﻻﻏﻪ ﺗﻮ ﮐﻼﻩ ﻗﺮﻣﺰﯼ ﻫﻢ ﻣﯿﮕﻦ ﺟﯿﮕﺮ…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگ ترین پشیمانیم ساعت ها جمله ساختن برای کسی بود که لیاقت یه کلمه هم نداشت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدونی؟ با وجود اون همه دروغ هنوزم باور دارم که نفستم! اخه اون بیچاره ای که الان باهاشی… حشره کشم نیست…! چه برسه به نفس!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خواستم بهت بگم آدم شو… اما دلم نیومد تو شرایط سخت قرارت بدم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ریاضیم ضعیفه نمیتونم آدم حسابت کنم…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دو تا از دنده های من همیشه خوب کار می کنه،… * * * * * * * * یکی دنده چپ!!!!! یکی دنده لج!!!! هواست باشه به خودت