بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس کوبنده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیا باید گفت :قربونت یه برنامه بذار دیگه نبینمت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفتن کسى که لایق نیست، نعمت است نه فاجعه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی کسی به عشقش میگه نفسمی… یعنی نمیشه نفسم رو با کسی قسمت کنم, یعنی آدم باش و فقط مال من باش! یعنی چشمات باید فقط منو ببینه بفهم لطفا…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیا باید گفت : این قدر کلاس میذاری ، زنگ تفریحم داری ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی باید دست از سرش برداری… بجاش از پات برا شوت کردنش استفاده کنی!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی گنده ای؟ خیالی نیست سیفون-و میکشیم..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیها هم باید گفت: وقت کردی اروم تر برو تا شعورتم بهت برسه…!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضها باید گفت :رفتی? فقط از کناربرو قاطی آدما نشی!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست دارم داد بزنم و به بعضیا بگم : مد شدی ، به همه میای……

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گیریم که باخته ام… اما کسی جرات ندارد به من دست بزند یا از صفحه ی بازی بیرونم بیندازد شوخی که نیست من شاه شطرنجم….

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتی :“منو فراموش کن”! اما بپرس،ارزش به یاد موندنو داری؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادمان باشد اگر خاطرمان تنها شد طلب عشق ز هر بی سروپایی نکنیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم حساب کردن بعضی ها خیانت به گاو و گوسفنده!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه وقتایی هم باید دستتو بذاری روی شونۀ بعضیا و بگی : نــه … خوشـــــــــــــم اومـــد … از اونی که فکـــــــــر می کردم ؛ آشـــــــــــــغال تـــری ..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باید به بعضیا بگی: اونی که واسه شما ادعا میکنه؛ واسه بودن با ما دعا میکنه…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی میمیرید نمیفهمید که مرده اید تحملش فقط برای دیگران سخت است بیشعور بودن هم درست مشابه همین وضع است! پس بفهم لطفا

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس کوبنده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیا باید گفت :قربونت یه برنامه بذار دیگه نبینمت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفتن کسى که لایق نیست، نعمت است نه فاجعه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی کسی به عشقش میگه نفسمی… یعنی نمیشه نفسم رو با کسی قسمت کنم, یعنی آدم باش و فقط مال من باش! یعنی چشمات باید فقط منو ببینه بفهم لطفا…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیا باید گفت : این قدر کلاس میذاری ، زنگ تفریحم داری ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی باید دست از سرش برداری… بجاش از پات برا شوت کردنش استفاده کنی!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی گنده ای؟ خیالی نیست سیفون-و میکشیم..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیها هم باید گفت: وقت کردی اروم تر برو تا شعورتم بهت برسه…!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضها باید گفت :رفتی? فقط از کناربرو قاطی آدما نشی!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست دارم داد بزنم و به بعضیا بگم : مد شدی ، به همه میای……

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گیریم که باخته ام… اما کسی جرات ندارد به من دست بزند یا از صفحه ی بازی بیرونم بیندازد شوخی که نیست من شاه شطرنجم….

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتی :“منو فراموش کن”! اما بپرس،ارزش به یاد موندنو داری؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادمان باشد اگر خاطرمان تنها شد طلب عشق ز هر بی سروپایی نکنیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم حساب کردن بعضی ها خیانت به گاو و گوسفنده!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه وقتایی هم باید دستتو بذاری روی شونۀ بعضیا و بگی : نــه … خوشـــــــــــــم اومـــد … از اونی که فکـــــــــر می کردم ؛ آشـــــــــــــغال تـــری ..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باید به بعضیا بگی: اونی که واسه شما ادعا میکنه؛ واسه بودن با ما دعا میکنه…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی میمیرید نمیفهمید که مرده اید تحملش فقط برای دیگران سخت است بیشعور بودن هم درست مشابه همین وضع است! پس بفهم لطفا