بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس کوبنده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بﻌﻀﯿﺎ ﺍﻧﮕﺎﺭ ﻋﻘﺮﺑﻪ ﺳﺎﻋﺘﻦ ﻫﺮ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺑﺎ ﯾﮑﯽ ﺗﯿﮏ ﻣﯿﺰﻧﻦ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

متاسفم… اما من به آدمای نیمه وقت تو زندگیم نیازی ندارم…!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتی تو دلم اول و آخر خودتی از هر چی که دارم بهترینش خودتی خندیدم و زیر لب مکرر گفتم شهزاده ی قصه های من خر خودتی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوس داشتنه بعضیا دلیل نمی خواست… گاو بودن می خواست که بحمدالله ما بودیم……!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفتن تو، تقصیر من بود. انقدر به تو محبت کردم، که سیل محبت هایم،… تو را با خود برد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺑﺎﯾﺪ ﺩﺍﻡ ﭘﺰﺷﮏ ﺑﺎﺷﯽ… … ﺗﺎ ﺑﻔﻬﻤﯽ ﺑﻌﻀﯿﺎ ﭼﺸﻮﻧﻪ!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زخمی ام کردنداما میبخشمشان… حواسم نبودکاکتوس رانبایدنوازش کرد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیا باید گفت: ﻛﺎﺷﻜی ﺷُﻌﻮﺭﺗﻢ، ﻣِﺜﻞ ﻟﻴﺴﺖ ﺩﻭﺳﺘﺎﺕ ﻫﺮ ﺭﻭﺯ ﺑﻪ ﺗﻌﺪﺍﺩﺵ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﻣﻴﺸُﺪ!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تحقیرت هم کنم کافی نیست تفریقت میکنم از تمام زندگی ام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی ها رو نباید بالا برد، باید بالا آورد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی ها رو در جوب باید شست.تا لجن ها همه خوشحال شوند که کثیف تر از خودشان هم هست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آهای اونی که منو. راحت تنهای میزاری و میری … یه روز خودتم بد جوری تنها میشی…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این تو نیستی که مرا از یاد برده ای ! این منم که به یادم اجازه نمیدهم حتی از نزدیکی ذهن تو عبور کند، صحبت از فراموشی نیست، صحبت از لیاقت است که تو نداشتی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فرق سرت می دونی کجاست ؟ دوست داشتنت دقیقا بخوره همونجا !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی داشتی می رفتی گفتی دیگه هیچ کس رو مثه من نمیتونی پیدا کنی…! توی دلم گفتم: اتفاقا خوبیش همینه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آهای گنیس… ثبت کن…. نام یارم را که رکورد بی فاویی را شکست

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس کوبنده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بﻌﻀﯿﺎ ﺍﻧﮕﺎﺭ ﻋﻘﺮﺑﻪ ﺳﺎﻋﺘﻦ ﻫﺮ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺑﺎ ﯾﮑﯽ ﺗﯿﮏ ﻣﯿﺰﻧﻦ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

متاسفم… اما من به آدمای نیمه وقت تو زندگیم نیازی ندارم…!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتی تو دلم اول و آخر خودتی از هر چی که دارم بهترینش خودتی خندیدم و زیر لب مکرر گفتم شهزاده ی قصه های من خر خودتی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوس داشتنه بعضیا دلیل نمی خواست… گاو بودن می خواست که بحمدالله ما بودیم……!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفتن تو، تقصیر من بود. انقدر به تو محبت کردم، که سیل محبت هایم،… تو را با خود برد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺑﺎﯾﺪ ﺩﺍﻡ ﭘﺰﺷﮏ ﺑﺎﺷﯽ… … ﺗﺎ ﺑﻔﻬﻤﯽ ﺑﻌﻀﯿﺎ ﭼﺸﻮﻧﻪ!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زخمی ام کردنداما میبخشمشان… حواسم نبودکاکتوس رانبایدنوازش کرد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیا باید گفت: ﻛﺎﺷﻜی ﺷُﻌﻮﺭﺗﻢ، ﻣِﺜﻞ ﻟﻴﺴﺖ ﺩﻭﺳﺘﺎﺕ ﻫﺮ ﺭﻭﺯ ﺑﻪ ﺗﻌﺪﺍﺩﺵ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﻣﻴﺸُﺪ!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تحقیرت هم کنم کافی نیست تفریقت میکنم از تمام زندگی ام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی ها رو نباید بالا برد، باید بالا آورد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی ها رو در جوب باید شست.تا لجن ها همه خوشحال شوند که کثیف تر از خودشان هم هست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آهای اونی که منو. راحت تنهای میزاری و میری … یه روز خودتم بد جوری تنها میشی…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این تو نیستی که مرا از یاد برده ای ! این منم که به یادم اجازه نمیدهم حتی از نزدیکی ذهن تو عبور کند، صحبت از فراموشی نیست، صحبت از لیاقت است که تو نداشتی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فرق سرت می دونی کجاست ؟ دوست داشتنت دقیقا بخوره همونجا !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی داشتی می رفتی گفتی دیگه هیچ کس رو مثه من نمیتونی پیدا کنی…! توی دلم گفتم: اتفاقا خوبیش همینه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آهای گنیس… ثبت کن…. نام یارم را که رکورد بی فاویی را شکست