بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس کم محلی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضي از آدما چيني هستن ؛ دست خودشون نيست ، جنسشون خرابه خوب ... !!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ارزش دل قد یک مورچه است: هر دو خواسته یا ناخواسته زیر پا له میشوند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنگی نفست رو نندا ز گردن آلودگی هوا دلت رو ببین ، کجا گیر کرده!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بگذار س ـ ک ـ و ـ ت قانون زندگی من باشد... وقتی واژه ها درد را نمی فهمند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوره ای شده که حاضرم جای "پت"باشم اما یه دوست واقعی مثل "مت"داشته باشم!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صادق بودن شاید منتهی به دوستی های فراوان نشود اما نتیجه اش یافتن دوستان حقیقی خواهد بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر جا سخن از اعتماد است . . . خنده ام میگیرد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خطرناک ترین دوست ما عزیز ترین دوست ماست....!! زیرا راز های ما با اوست...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهي به بعضـــــيا بايد گفت : " اگه برام بـــزرگ شده بودي ، فقط به خاطر خطـــاي ديــدم بود " همین !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضیا علاوه بر اینکه آدم نیستن،  آدم بشو هم نیستن... :|

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضيا رو انگار تو بچگي، 3بار انداختن  بالا، 2 بار گرفتن! :|

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهي به بعضـــــيا بايد گفت : " اگه برام بـــزرگ شده بودي ، فقط به خاطر خطـــاي ديــدم بود " همین !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضیا باید انقدر بمـونن تـو "کفت" کـه خوب تـمـیـز شن.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نشسته ام.... _ کجا؟ ...کنار همان چاهی که تو برایم کندی.. عمق نامردی ات را اندازه می گیرم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به اندازه ی تمام سه نقطه های دنیا با تو حرف داشتم اما نقطه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گریه" تر "میکنه باید مهربان "تر" میشدی گناه نامهربانیت به گردن گریه نینداز

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس کم محلی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضي از آدما چيني هستن ؛ دست خودشون نيست ، جنسشون خرابه خوب ... !!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ارزش دل قد یک مورچه است: هر دو خواسته یا ناخواسته زیر پا له میشوند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنگی نفست رو نندا ز گردن آلودگی هوا دلت رو ببین ، کجا گیر کرده!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بگذار س ـ ک ـ و ـ ت قانون زندگی من باشد... وقتی واژه ها درد را نمی فهمند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوره ای شده که حاضرم جای "پت"باشم اما یه دوست واقعی مثل "مت"داشته باشم!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صادق بودن شاید منتهی به دوستی های فراوان نشود اما نتیجه اش یافتن دوستان حقیقی خواهد بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر جا سخن از اعتماد است . . . خنده ام میگیرد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خطرناک ترین دوست ما عزیز ترین دوست ماست....!! زیرا راز های ما با اوست...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهي به بعضـــــيا بايد گفت : " اگه برام بـــزرگ شده بودي ، فقط به خاطر خطـــاي ديــدم بود " همین !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضیا علاوه بر اینکه آدم نیستن،  آدم بشو هم نیستن... :|

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضيا رو انگار تو بچگي، 3بار انداختن  بالا، 2 بار گرفتن! :|

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهي به بعضـــــيا بايد گفت : " اگه برام بـــزرگ شده بودي ، فقط به خاطر خطـــاي ديــدم بود " همین !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضیا باید انقدر بمـونن تـو "کفت" کـه خوب تـمـیـز شن.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نشسته ام.... _ کجا؟ ...کنار همان چاهی که تو برایم کندی.. عمق نامردی ات را اندازه می گیرم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به اندازه ی تمام سه نقطه های دنیا با تو حرف داشتم اما نقطه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گریه" تر "میکنه باید مهربان "تر" میشدی گناه نامهربانیت به گردن گریه نینداز