بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس کم محلی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشق عاشق شدن باش و دوست داشتن را دوست بدار از تنفر متنفر باش به مهربانی مهر بورز با آشتی آشتی کن و از جدایی جدا باش اس ام اس خیانت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه دوسم داشته باشی چه ازم متنفر باشی در هر صورت بهم لطف داری چون اگه دوسم داشته باشی تو قلبت هستم و اگه ازم متنفر باشی تو ذهنتم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک پسر می تواند کاری کند که از همه مرد ها متنفر شوی اما یک مرد می تواند کاری کند که بفهمی همه ی مردها مثل هم نیستند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شنیدم از من متنفری؟ منم اگه فرصت این همه فکر کردن به تو رو پیدا میکردم حتماً ازت متنفر بودم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه یاد گرفتم نباید تو زندگیم از کسی متنفر باشم ولی بعضی وقتا بعضی آدما نمیزارن به آموخته هام پایبند بمونم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیای عجیبیه … اگر یه نفر بهت خیانت کنه ازش متنفر میشی اما اگه یه نفر به خاطر تو به یه نفر دیگه خیانت کنه عاشقش میشی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یـه رابـطـه فـقـط مـخـصـوص دو نـفـره… ولـی بـعـضـی احـمـق ها، شـمـارش بـلـد نـیـسـتـن !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مشکل از خود ماست ! واسه کسی که یه قدم واسمون برمی داره، دو کیلومتر پیاده می ریم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نیوتن اگر جاذبه را درست می فهمید معشوقه اش از درخت متنفر نبود و در دفتر خاطراتش نمی نوشت: اشک های من هم به زمین می افتاد اما تو سیب را ترجیح دادی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گریه" تر "میکنه باید مهربان "تر" میشدی گناه نامهربانیت به گردن گریه نینداز!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اســـــمتـــ چـــه بود؟؟؟  می خواهــــم بن بـــســتــ های زنــدگـــیــم را ... به نامتـــــــ كنم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همونایی که خنده هاشون گوشه فلک رو کر می کنه... همونایی هستن که صدای گریه های آرومشونو حتی بالشتشون نمی شنوه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از زرنگی مغز براتون بگم که حماقتهاش رو میندازه گردن قلب!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقــتــی تــو حــرفــهــایــم را نــمــیــخــوانــی . . . چــه تــفــاوتــی دارد ؛ کـه حـــرف دلـــم را بـنـویـسـم یـا از بـــغـــل دســـتـــی ام کـپـی کـنـم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خانوم هایی که وزنتون زیره ۴۰ کیلو و بالای ۷۵ کیلوه… نمیخواد ساپورت بپوشید، دسِتون درد نکنه، ممنون!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای کسی بسوز که برای خاموش کردنت از اشکش مایه بذاره!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس کم محلی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشق عاشق شدن باش و دوست داشتن را دوست بدار از تنفر متنفر باش به مهربانی مهر بورز با آشتی آشتی کن و از جدایی جدا باش اس ام اس خیانت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه دوسم داشته باشی چه ازم متنفر باشی در هر صورت بهم لطف داری چون اگه دوسم داشته باشی تو قلبت هستم و اگه ازم متنفر باشی تو ذهنتم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک پسر می تواند کاری کند که از همه مرد ها متنفر شوی اما یک مرد می تواند کاری کند که بفهمی همه ی مردها مثل هم نیستند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شنیدم از من متنفری؟ منم اگه فرصت این همه فکر کردن به تو رو پیدا میکردم حتماً ازت متنفر بودم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه یاد گرفتم نباید تو زندگیم از کسی متنفر باشم ولی بعضی وقتا بعضی آدما نمیزارن به آموخته هام پایبند بمونم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیای عجیبیه … اگر یه نفر بهت خیانت کنه ازش متنفر میشی اما اگه یه نفر به خاطر تو به یه نفر دیگه خیانت کنه عاشقش میشی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یـه رابـطـه فـقـط مـخـصـوص دو نـفـره… ولـی بـعـضـی احـمـق ها، شـمـارش بـلـد نـیـسـتـن !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مشکل از خود ماست ! واسه کسی که یه قدم واسمون برمی داره، دو کیلومتر پیاده می ریم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نیوتن اگر جاذبه را درست می فهمید معشوقه اش از درخت متنفر نبود و در دفتر خاطراتش نمی نوشت: اشک های من هم به زمین می افتاد اما تو سیب را ترجیح دادی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گریه" تر "میکنه باید مهربان "تر" میشدی گناه نامهربانیت به گردن گریه نینداز!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اســـــمتـــ چـــه بود؟؟؟  می خواهــــم بن بـــســتــ های زنــدگـــیــم را ... به نامتـــــــ كنم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همونایی که خنده هاشون گوشه فلک رو کر می کنه... همونایی هستن که صدای گریه های آرومشونو حتی بالشتشون نمی شنوه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از زرنگی مغز براتون بگم که حماقتهاش رو میندازه گردن قلب!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقــتــی تــو حــرفــهــایــم را نــمــیــخــوانــی . . . چــه تــفــاوتــی دارد ؛ کـه حـــرف دلـــم را بـنـویـسـم یـا از بـــغـــل دســـتـــی ام کـپـی کـنـم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خانوم هایی که وزنتون زیره ۴۰ کیلو و بالای ۷۵ کیلوه… نمیخواد ساپورت بپوشید، دسِتون درد نکنه، ممنون!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای کسی بسوز که برای خاموش کردنت از اشکش مایه بذاره!