بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس کم محلی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی خودم که وقتی یتیم شدم تو مدرسه نذاشتم کسی بفهمه چون از ترحم متنفر بودم و هستم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو متفاوت بودی و متنفر از تکرار تقصیر از من بود که مدام دوستت داشتم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضیا باهات کاری میکنن که وقتی یادت میاد چه لطفایی در حقشون کردی از خودت و همه کارات متنفر میشی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی کسی رو دوست داری هیچ وقت تنهاش نمیذاری حتی اگر ازش متنفر باشی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم میخواهد تنها باشم و در تنهایی خودم آنقدر بخوانم که تمام شوم آنقدر در جمع بوده ام که دیگر متنفر شده ام من و تنهاییم بدون تن ها راحتیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو باعث شدی که از همه متنفر بشم اما خودت همچنان عشقم هستی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گربه با نگاه کردن به ماهی داخل آب به خود می گوید ای کاش از آب متنفر نبودم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها دلیل که باعث میشود یک نفر از تو متنفر باشد این است که می خواهد دقیقاً مثل تو باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شکسته شدم از روزی که تو را نداشتم مجنون تر شدم که مرا میخواستی پریشان تر شدم که عاشقت بود از خودم متنفر شدم که به تو نگفتم و تو رفته بودی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تاریکی اتاقم شکسته می شود با نوری ضعیف لرزشی روی میز کنار تختم میفتد از این صدا متنفر بودم اما چشم هایم را میمالم تا لود شود آرزو می کنم کاش تو باشی سکوت می کنم ، آرزوی بی جایی بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر خواستی یکی رو خورد کنی ازش متنفر نباش نسبت بهش بی تفاوت باش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کمتر بترسید بیشتر امیدوار باشید کمتر بخورید بیشتر بجوید کمتر آه بکشید بیشتر نفس بکشید کمتر متنفر باشید بیشتر عشق بورزید و بعد خواهید دید که همه چیزهای خوب از آن شما خواهد شد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به همه کس عشق بورز به تعداد کمی اعتماد کن و از هیچ کس متنفر نباش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

متنفر از گذر زمانی رو که بهت میگن دردت یادت میره این زمان فقط لالت میکنه بفهم لعنتی لال میشیی نه اینکه فراموش کردی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از گناه متنفر باش نه از گناهکار  !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی را دوست داشتم که فکر میکردم دوستم نداره ازش دوری میکردم وقتی فهمیدم دوستم داشته دیگه دیر شده بود چون دیگه دوستم نداشت ازم متنفر بود

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس کم محلی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی خودم که وقتی یتیم شدم تو مدرسه نذاشتم کسی بفهمه چون از ترحم متنفر بودم و هستم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو متفاوت بودی و متنفر از تکرار تقصیر از من بود که مدام دوستت داشتم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضیا باهات کاری میکنن که وقتی یادت میاد چه لطفایی در حقشون کردی از خودت و همه کارات متنفر میشی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی کسی رو دوست داری هیچ وقت تنهاش نمیذاری حتی اگر ازش متنفر باشی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم میخواهد تنها باشم و در تنهایی خودم آنقدر بخوانم که تمام شوم آنقدر در جمع بوده ام که دیگر متنفر شده ام من و تنهاییم بدون تن ها راحتیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو باعث شدی که از همه متنفر بشم اما خودت همچنان عشقم هستی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گربه با نگاه کردن به ماهی داخل آب به خود می گوید ای کاش از آب متنفر نبودم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها دلیل که باعث میشود یک نفر از تو متنفر باشد این است که می خواهد دقیقاً مثل تو باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شکسته شدم از روزی که تو را نداشتم مجنون تر شدم که مرا میخواستی پریشان تر شدم که عاشقت بود از خودم متنفر شدم که به تو نگفتم و تو رفته بودی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تاریکی اتاقم شکسته می شود با نوری ضعیف لرزشی روی میز کنار تختم میفتد از این صدا متنفر بودم اما چشم هایم را میمالم تا لود شود آرزو می کنم کاش تو باشی سکوت می کنم ، آرزوی بی جایی بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر خواستی یکی رو خورد کنی ازش متنفر نباش نسبت بهش بی تفاوت باش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کمتر بترسید بیشتر امیدوار باشید کمتر بخورید بیشتر بجوید کمتر آه بکشید بیشتر نفس بکشید کمتر متنفر باشید بیشتر عشق بورزید و بعد خواهید دید که همه چیزهای خوب از آن شما خواهد شد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به همه کس عشق بورز به تعداد کمی اعتماد کن و از هیچ کس متنفر نباش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

متنفر از گذر زمانی رو که بهت میگن دردت یادت میره این زمان فقط لالت میکنه بفهم لعنتی لال میشیی نه اینکه فراموش کردی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از گناه متنفر باش نه از گناهکار  !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی را دوست داشتم که فکر میکردم دوستم نداره ازش دوری میکردم وقتی فهمیدم دوستم داشته دیگه دیر شده بود چون دیگه دوستم نداشت ازم متنفر بود