بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس کل کل دختر و پسر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فقط دخترا بخونن پسر است دیگر فضوله میاد پایین ببینه دخترا چه حرفی دارن میزنن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایی به پسرا حسودیم میشه! عقل ندارن راحتن! به افتخار همه دخترا….

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دخترا بهترین گل دنیا هستن بهترین گل… گل… گل ی لحظه صبر کنید پرچم کمک داور بالاست بعله گل پذیرفته نیست افسایده زهرمار خب افساید بود من چیکار کنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دخترا همشون گل هستن. . . . . . . صبر کنین،پرچم کمک داور بالاست! بعله گل آفسایده..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خواستگار چیست؟! هیچی نیست آروم باشید… دخترا آروم باشید… نفس عمیق… اقا اون خانومو بگیر تشنج کرد…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدونین شباهت سیگار با دخترا چیه؟؟ شباهت خاصی ندارن. ولی جفتشون واسه پسرا ضرر دارن… پسرا دستو جیغو هوراااااا…. خخخ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دختره میره فروشگاه ورزشی،میگه:آقاببخشیدپرچم ایران دارید؟فروشنده براش میاره،دختره میگه:میتونم رنگای دیگشم ببینم؟! قرآنها رو بزارین رو سرتون؛ الهی العفو الهی العفو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر کسی را بهر کاری ساختن . . . . . . . اضافه هاشم جم کردن باهاش این مردا رو ساختن!!   خانوما  موج مکزیکیییییییییییی !!!!!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس کل کل دختر و پسر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فقط دخترا بخونن پسر است دیگر فضوله میاد پایین ببینه دخترا چه حرفی دارن میزنن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایی به پسرا حسودیم میشه! عقل ندارن راحتن! به افتخار همه دخترا….

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دخترا بهترین گل دنیا هستن بهترین گل… گل… گل ی لحظه صبر کنید پرچم کمک داور بالاست بعله گل پذیرفته نیست افسایده زهرمار خب افساید بود من چیکار کنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دخترا همشون گل هستن. . . . . . . صبر کنین،پرچم کمک داور بالاست! بعله گل آفسایده..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خواستگار چیست؟! هیچی نیست آروم باشید… دخترا آروم باشید… نفس عمیق… اقا اون خانومو بگیر تشنج کرد…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدونین شباهت سیگار با دخترا چیه؟؟ شباهت خاصی ندارن. ولی جفتشون واسه پسرا ضرر دارن… پسرا دستو جیغو هوراااااا…. خخخ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دختره میره فروشگاه ورزشی،میگه:آقاببخشیدپرچم ایران دارید؟فروشنده براش میاره،دختره میگه:میتونم رنگای دیگشم ببینم؟! قرآنها رو بزارین رو سرتون؛ الهی العفو الهی العفو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر کسی را بهر کاری ساختن . . . . . . . اضافه هاشم جم کردن باهاش این مردا رو ساختن!!   خانوما  موج مکزیکیییییییییییی !!!!!