بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس کردی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هه رچه ند که نات بینم به ڵام ده نگی خه نده ت ئه بزوێنێ دڵی سڕم هیچ می دانی هر چند که ناپیدایی اما دل شکسته ام می گوید می آید صدایی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وه‌‌كوو شێعر وه‌‌ره‌‌ بۆ لام مثل شعر بسویم بیا له‌‌ هه‌‌ر كاتێكا پێت ده‌‌كرێ هروقت که تونستی ‌‌ هه‌‌ر شوێنێ خۆت ئه‌‌یزانی! میعاد گاه را که خودت میدانی شێعر ناپرسێ من چۆنم ای شعر حالم را نمی پرسی؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل ودینکم آوای ژینکم  (دل ودینم ؛ آوای زندگی من ) له دوری بالات بوتو شین اکم  (از داغ دوری وفراق قامت تو گریه و شیون میکنم) شینم بو جوانی بالای نمامت  (

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من عاشقی چاوی توم/ خوشم ده وی وکو خوم/دلم سافه وکوتوم/بیرت ده کم کسی خوم/ من عاشق چشم توام/دوست دارم مثل خودم/دلم صافه مثل تو/یادت میکنم کس خودم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

که مردم له ناو دلت بم نیژه/چونکه دلت بو من ولاتیکی گول ریژه/تخوا قه ت فرمیسکم بو مه ریژه/چونکه خوشم ده وی زور له میژه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بچه ها عاشق نشین درده بی درمانه کره هرکه عاشق نباشه حاکمه دورانه کره ترجمه خاصی نداره موضوع کاملا مشخصه وتنها کلمه ای که نامشخصه کلمه ی (کره) میباشد که معنا ومفهمو خاصی نداره وبیشتر تاکیدی میباشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ده زانم دلت ناسکه وبرگه ی شکان ناگری دل ناسک وجوانیش به خورایی به کس نادری بی وفا اوه کسه یه قه دری دلی تو ناگری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با عالم بژن ته نیا و بی کسه له دارای دونیا هر توم به بسه ================ بذار تمام مخلوقات بگن تنها و بی کس از تمام دارایی های دنیا  تو رو داشتم باشم واسم کافی وبسه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

له شوین خو مووه تا ناو ماله که ت سلاو له خوتو بنه ماله که ت هه ر له ئیستاوه تا روژی نه وروز جه ژنی سه ری سال له گشتان پیروز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

*که مردم شین و گریانت به من چی؟*له سةر گؤرم له خودانت به من چی؟*که نةت هیشت تیرچاوانت ببینم*دائیستا شینی چاوانت به من چی؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ئنیرم بوتو گولی سه ر کانیپیش که شت ئه کم چونکه زور جوان‏ ‏ یترجمه: برایت گل کنار چشمه را میفرستم پیشکشت میکنم چون خیلی زیبایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زه وی جار...جار/له ناخه وه/ده له رزیت و/سه روقژی ده شیوینی/تی ناگه م بو؟/بلیی زه ویش/دلداریکی وه ک توی نه بی؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به داره ته رمی کووچه ته نگه کانی شاره که ت رانه هاتوه له شم، بناری پربه هاری دی ره نگی سووروشین ئه دا له شیعروعاتیفه ی گه شم، ئه لیم بروم له شاره که ت گولم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به م نیوه شه وه، له کویوه دیی؟ خه وه که م ده زرینی وخه ونه کانم ده تارینی...؟ له کویوه دیی خؤمن ده رگه ی ئه م دله م داخستبوو...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تؤ هه ر ده لیی باست ناکه م،  باست ناکه م. که چی شه وان، تاکوو به یان ده ست له به رووی خه ونه کانم هه لناگری.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ مان ناوی؛ من ولاشه که م وگلکؤ به لام ئاواتم دار به لالوکیکه، که له سایا سه ربنمه وه. ترجمه:هیچ نمیخواهیم،من وجنازه ام وتربتم.اما آرزویم درخت الوبالوی است که درسایه اش بمیرم.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس کردی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هه رچه ند که نات بینم به ڵام ده نگی خه نده ت ئه بزوێنێ دڵی سڕم هیچ می دانی هر چند که ناپیدایی اما دل شکسته ام می گوید می آید صدایی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وه‌‌كوو شێعر وه‌‌ره‌‌ بۆ لام مثل شعر بسویم بیا له‌‌ هه‌‌ر كاتێكا پێت ده‌‌كرێ هروقت که تونستی ‌‌ هه‌‌ر شوێنێ خۆت ئه‌‌یزانی! میعاد گاه را که خودت میدانی شێعر ناپرسێ من چۆنم ای شعر حالم را نمی پرسی؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل ودینکم آوای ژینکم  (دل ودینم ؛ آوای زندگی من ) له دوری بالات بوتو شین اکم  (از داغ دوری وفراق قامت تو گریه و شیون میکنم) شینم بو جوانی بالای نمامت  (

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من عاشقی چاوی توم/ خوشم ده وی وکو خوم/دلم سافه وکوتوم/بیرت ده کم کسی خوم/ من عاشق چشم توام/دوست دارم مثل خودم/دلم صافه مثل تو/یادت میکنم کس خودم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

که مردم له ناو دلت بم نیژه/چونکه دلت بو من ولاتیکی گول ریژه/تخوا قه ت فرمیسکم بو مه ریژه/چونکه خوشم ده وی زور له میژه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بچه ها عاشق نشین درده بی درمانه کره هرکه عاشق نباشه حاکمه دورانه کره ترجمه خاصی نداره موضوع کاملا مشخصه وتنها کلمه ای که نامشخصه کلمه ی (کره) میباشد که معنا ومفهمو خاصی نداره وبیشتر تاکیدی میباشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ده زانم دلت ناسکه وبرگه ی شکان ناگری دل ناسک وجوانیش به خورایی به کس نادری بی وفا اوه کسه یه قه دری دلی تو ناگری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با عالم بژن ته نیا و بی کسه له دارای دونیا هر توم به بسه ================ بذار تمام مخلوقات بگن تنها و بی کس از تمام دارایی های دنیا  تو رو داشتم باشم واسم کافی وبسه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

له شوین خو مووه تا ناو ماله که ت سلاو له خوتو بنه ماله که ت هه ر له ئیستاوه تا روژی نه وروز جه ژنی سه ری سال له گشتان پیروز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

*که مردم شین و گریانت به من چی؟*له سةر گؤرم له خودانت به من چی؟*که نةت هیشت تیرچاوانت ببینم*دائیستا شینی چاوانت به من چی؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ئنیرم بوتو گولی سه ر کانیپیش که شت ئه کم چونکه زور جوان‏ ‏ یترجمه: برایت گل کنار چشمه را میفرستم پیشکشت میکنم چون خیلی زیبایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زه وی جار...جار/له ناخه وه/ده له رزیت و/سه روقژی ده شیوینی/تی ناگه م بو؟/بلیی زه ویش/دلداریکی وه ک توی نه بی؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به داره ته رمی کووچه ته نگه کانی شاره که ت رانه هاتوه له شم، بناری پربه هاری دی ره نگی سووروشین ئه دا له شیعروعاتیفه ی گه شم، ئه لیم بروم له شاره که ت گولم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به م نیوه شه وه، له کویوه دیی؟ خه وه که م ده زرینی وخه ونه کانم ده تارینی...؟ له کویوه دیی خؤمن ده رگه ی ئه م دله م داخستبوو...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تؤ هه ر ده لیی باست ناکه م،  باست ناکه م. که چی شه وان، تاکوو به یان ده ست له به رووی خه ونه کانم هه لناگری.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ مان ناوی؛ من ولاشه که م وگلکؤ به لام ئاواتم دار به لالوکیکه، که له سایا سه ربنمه وه. ترجمه:هیچ نمیخواهیم،من وجنازه ام وتربتم.اما آرزویم درخت الوبالوی است که درسایه اش بمیرم.