بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس کردی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تیبگه ن خوشه ویستی په یوه ندی نیه به ته مه ن ,سامان,جوانی له خوشه ویستیدا ته نها دلیکی پاک و به هیز گرنگه!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روژی دیت ئه و که سه ی به کاتژمیر قسه ت له گه ل ده کرد؛ به یه ک نامه خواحافیزیت لی ده کات!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزهایی که میدیدمت نفسم میگرفت! اما حالا که نیستی دلم میگیرد... برگرد..... تحمل اولی اسان تر است!!! فقط برگرررررررد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا که ی بنالیم بو تو گیانا تا که ی بسوتیم   ئه ی  بریارت  وا  نه بو  فه رموت   من روژی  هه ر دیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گیانا که م  زو  وه ره  نازدارم  زو  وه ره  به س  جاری  بت بینم گیانم  بو  خوت  به ره معنی : جانان من زود بیا نازنینم زود بیا تا برای یک بار هم که شده ببینمت جانم را بگیر و برای خود ببر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هه رچه ند که نات بینم به ڵام ده نگی خه نده ت ئه بزوێنێ دڵی سڕم معنی: هیچ می دانی هر چند که ناپیدایی اما دل شکسته ام می گوید می آید صدایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شةوقی أوویی تؤیة رووناکی دپی سةوداسةرم بؤ تریفةی ماهی أووت ضةن بص‌سةروسامانة شةو معنی : شوق دیدار روی تو روشنی‌بخش دل سودایی من‌است بی‌ فروغ ماه رویت، جلوه و جلایی ندارد شب

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺗﯿﻪ ﮐﺎﻟﯽ ﺟﻮﺳﺘﻤﻪ ﺳﯿﺖ ﻗﺪﺱ ﺑﻠﻨﺪﻩ ﻭ ﺩﻧﯿﺎ ﺍﺧﻢ ﻧﯿﮑﻨﻪ ﻫﻤﺲ ﺍﯾﺨﻨﺪﻩ معنی یار من چشمانش سیاه قدش بلنده به دنیا اخم نمیکنه همش می خنده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻣﻮ ﻭ ﺗﻮ ﺍﺭ ﺯ ﻫﻔﺘﯿﻢ ﺍﺭ ﺯ ﭼﺎﺭﯾﻢ ﺑﻪ ﺍﺳﻢ ﺑﺨﺘﯿﺎﺭﯼ ﺳﺮ ﺩﯾﺎﺭﯾﻢ معنی اگه من و تو هر چه که هستیم به اسم بختیاری سر شناسیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺩﺭﺳﺘﻪ ﺑﺨﺘﯿﺎﺭﯼ ﻫﻔﺖ ﻭ ﭼﺎﺭﻩ ﺍﯾﺮ ﺑﺎ یک ﻧﺒﻮﻥ ﭼﻪ ﻓﺎﯾﺪﻩ ﺩﺍﺭﻩ معنی درسته که بختیاری میتونه چاره کنه ولی اگه تو نباشی که فایده نداره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺑﯿﻮ ﻧﻬﻠﯿﻢ ﺩﻻﻣﻮﻥ ﺗﮏ ﺗﮏ ﺁﺑﻮﻥ ﺑﯿﻮ ﮐﺎﺭﯼ ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﺎ یک ﺁﺑﻮﻥ معنی بیا نگذاریم که دلهایمان از هم جدا شوند بیا کاری کنیم که قلبمان یکی شود

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس کردی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تیبگه ن خوشه ویستی په یوه ندی نیه به ته مه ن ,سامان,جوانی له خوشه ویستیدا ته نها دلیکی پاک و به هیز گرنگه!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روژی دیت ئه و که سه ی به کاتژمیر قسه ت له گه ل ده کرد؛ به یه ک نامه خواحافیزیت لی ده کات!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزهایی که میدیدمت نفسم میگرفت! اما حالا که نیستی دلم میگیرد... برگرد..... تحمل اولی اسان تر است!!! فقط برگرررررررد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا که ی بنالیم بو تو گیانا تا که ی بسوتیم   ئه ی  بریارت  وا  نه بو  فه رموت   من روژی  هه ر دیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گیانا که م  زو  وه ره  نازدارم  زو  وه ره  به س  جاری  بت بینم گیانم  بو  خوت  به ره معنی : جانان من زود بیا نازنینم زود بیا تا برای یک بار هم که شده ببینمت جانم را بگیر و برای خود ببر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هه رچه ند که نات بینم به ڵام ده نگی خه نده ت ئه بزوێنێ دڵی سڕم معنی: هیچ می دانی هر چند که ناپیدایی اما دل شکسته ام می گوید می آید صدایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شةوقی أوویی تؤیة رووناکی دپی سةوداسةرم بؤ تریفةی ماهی أووت ضةن بص‌سةروسامانة شةو معنی : شوق دیدار روی تو روشنی‌بخش دل سودایی من‌است بی‌ فروغ ماه رویت، جلوه و جلایی ندارد شب

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺗﯿﻪ ﮐﺎﻟﯽ ﺟﻮﺳﺘﻤﻪ ﺳﯿﺖ ﻗﺪﺱ ﺑﻠﻨﺪﻩ ﻭ ﺩﻧﯿﺎ ﺍﺧﻢ ﻧﯿﮑﻨﻪ ﻫﻤﺲ ﺍﯾﺨﻨﺪﻩ معنی یار من چشمانش سیاه قدش بلنده به دنیا اخم نمیکنه همش می خنده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻣﻮ ﻭ ﺗﻮ ﺍﺭ ﺯ ﻫﻔﺘﯿﻢ ﺍﺭ ﺯ ﭼﺎﺭﯾﻢ ﺑﻪ ﺍﺳﻢ ﺑﺨﺘﯿﺎﺭﯼ ﺳﺮ ﺩﯾﺎﺭﯾﻢ معنی اگه من و تو هر چه که هستیم به اسم بختیاری سر شناسیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺩﺭﺳﺘﻪ ﺑﺨﺘﯿﺎﺭﯼ ﻫﻔﺖ ﻭ ﭼﺎﺭﻩ ﺍﯾﺮ ﺑﺎ یک ﻧﺒﻮﻥ ﭼﻪ ﻓﺎﯾﺪﻩ ﺩﺍﺭﻩ معنی درسته که بختیاری میتونه چاره کنه ولی اگه تو نباشی که فایده نداره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺑﯿﻮ ﻧﻬﻠﯿﻢ ﺩﻻﻣﻮﻥ ﺗﮏ ﺗﮏ ﺁﺑﻮﻥ ﺑﯿﻮ ﮐﺎﺭﯼ ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﺎ یک ﺁﺑﻮﻥ معنی بیا نگذاریم که دلهایمان از هم جدا شوند بیا کاری کنیم که قلبمان یکی شود