بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس کردی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با بؤت بنووسم ئیستا فرسةته/ چوون دوای مردن نووسین زةحمةته// به خوینی دل له سةر پةری گول/ ناوت دةنووسم تا دةچمه ژیر گل

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يادت دةكةم كه له من دوری; كه بؤ دليشم گوليكی سوری; كه بئ دةنگيشم دةبئ بم بوری; بؤ چاوی كويرم رووناكی و نووری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

*سويندم بةو  كةسةي دروستي كردوم، *به خوشةويستي تو شادي كردوم، *اگر بو ساتيك له بيرت بكةم، *دلم دةردينم لةت لةتي دةكم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

*که مردم شین و گریانت به من چی؟ *له سةر گؤرم له خودانت به من چی؟ *که نةت هیشت تیرچاوانت ببینم *دائیستا شینی چاوانت به من چی؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وه تن گیان و سه رو ماله م فیدا ی تو وه گیانی من که وه درد و به لای تو له پیناوه ت ده نیم سر تا بزانی مه نم روله کی ئازاو با وفای تو (ما موستا هیمن)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ئنیرم بوتو گولی سه ر کانی پیش که شت ئه کم چونکه زور جوانی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ئه و رو دل خوشم! هه والت پرسيم ئيتر غه م ناخوم قه ت له بى كه سيم تو دوورى به لام ، دلم چاوه ريته جارجار يادم كه هيوام زور پيته

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از لته سل نابم دلدارم غاين نابم عاشقم دودل نابم هژ ته دكه م له ته جدا نابم با تو قهر نميكنم دلدارم خيانت كار نميشم عاشقم من دودل نميشم خيلى دوستت دارم از تو جدا نميشم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وه هار هاتیه وه سه ر شا خه وه مله وه ر خوه نی وه ناو باخه وه یه خوه شی وه هار یه ناو بوسان جفته چر بکیم یه چه ر داخه وه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشال بزانسای مه تورم تا ده سم سفت تر بگری ئوو وه ده نگ به رز بوشی نه چو نه یه گه شان بخی وه بان ئوو ئارام بووشی هه ر جوور راحه تی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر می خواهی در زندگی قدم های بزرگ برداری باید شلوار کردی بپوشی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گیانا که م زو وه ره نازدارم زو وه ره به س جاری بت بینم گیانم بو خوت به ره معنی : جانان من زود بیا نازنینم زود بیا تا برای یک بار هم که شده ببینمت جانم را بگیر و برای خود ببر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گوش سپردم به قلب خاک از باران و عشق گفت به در خت گوش سپردم از عشق خود و برگهایش گفت وقتی بر قلب عشق گوش نهادم از آزادی برایم گفت (شیرکو بیکس)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خواستم مرغ عشقت شوم . . . دایکم وتی مه‏که روله پشیله ئه‏وخوات

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چاوت جوانه گوپت پانه ماچت ناکه م رمضانه هه لی اگرم بو جه ژنانه ... چشمت خوشکله لوپت تپله بوست نمیکنم چون رمضونه میزارمش واسه عیدونه ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کوێستانی خه‏یالی من هه‏وارگه‏ی یادی تۆیه / بێ تۆ ناخۆشم، خۆشی دڵم یادی تۆیه ترجمه: کوهستان خیالم، خیمه گاه یاد توست / بدون تو غمگینم، شادی دلم یاد توست

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس کردی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با بؤت بنووسم ئیستا فرسةته/ چوون دوای مردن نووسین زةحمةته// به خوینی دل له سةر پةری گول/ ناوت دةنووسم تا دةچمه ژیر گل

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يادت دةكةم كه له من دوری; كه بؤ دليشم گوليكی سوری; كه بئ دةنگيشم دةبئ بم بوری; بؤ چاوی كويرم رووناكی و نووری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

*سويندم بةو  كةسةي دروستي كردوم، *به خوشةويستي تو شادي كردوم، *اگر بو ساتيك له بيرت بكةم، *دلم دةردينم لةت لةتي دةكم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

*که مردم شین و گریانت به من چی؟ *له سةر گؤرم له خودانت به من چی؟ *که نةت هیشت تیرچاوانت ببینم *دائیستا شینی چاوانت به من چی؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وه تن گیان و سه رو ماله م فیدا ی تو وه گیانی من که وه درد و به لای تو له پیناوه ت ده نیم سر تا بزانی مه نم روله کی ئازاو با وفای تو (ما موستا هیمن)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ئنیرم بوتو گولی سه ر کانی پیش که شت ئه کم چونکه زور جوانی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ئه و رو دل خوشم! هه والت پرسيم ئيتر غه م ناخوم قه ت له بى كه سيم تو دوورى به لام ، دلم چاوه ريته جارجار يادم كه هيوام زور پيته

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از لته سل نابم دلدارم غاين نابم عاشقم دودل نابم هژ ته دكه م له ته جدا نابم با تو قهر نميكنم دلدارم خيانت كار نميشم عاشقم من دودل نميشم خيلى دوستت دارم از تو جدا نميشم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وه هار هاتیه وه سه ر شا خه وه مله وه ر خوه نی وه ناو باخه وه یه خوه شی وه هار یه ناو بوسان جفته چر بکیم یه چه ر داخه وه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشال بزانسای مه تورم تا ده سم سفت تر بگری ئوو وه ده نگ به رز بوشی نه چو نه یه گه شان بخی وه بان ئوو ئارام بووشی هه ر جوور راحه تی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر می خواهی در زندگی قدم های بزرگ برداری باید شلوار کردی بپوشی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گیانا که م زو وه ره نازدارم زو وه ره به س جاری بت بینم گیانم بو خوت به ره معنی : جانان من زود بیا نازنینم زود بیا تا برای یک بار هم که شده ببینمت جانم را بگیر و برای خود ببر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گوش سپردم به قلب خاک از باران و عشق گفت به در خت گوش سپردم از عشق خود و برگهایش گفت وقتی بر قلب عشق گوش نهادم از آزادی برایم گفت (شیرکو بیکس)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خواستم مرغ عشقت شوم . . . دایکم وتی مه‏که روله پشیله ئه‏وخوات

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چاوت جوانه گوپت پانه ماچت ناکه م رمضانه هه لی اگرم بو جه ژنانه ... چشمت خوشکله لوپت تپله بوست نمیکنم چون رمضونه میزارمش واسه عیدونه ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کوێستانی خه‏یالی من هه‏وارگه‏ی یادی تۆیه / بێ تۆ ناخۆشم، خۆشی دڵم یادی تۆیه ترجمه: کوهستان خیالم، خیمه گاه یاد توست / بدون تو غمگینم، شادی دلم یاد توست