بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس کردی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نیگارا!‏ دولبه را!نامیهره بان!یاری جه فاکارم! به زاری کوشتمت!تاکه ی ده فه رموی من وه فادارم؟ ترجمه:ای نگارم،دلبرم،نامهربان،یارجفاکارم،باگریه کشتی مرا،تاچه وقت میپرسی که وفادارم؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ده لیی مورغی شه باهه نگه له ده وری صوبحی دیدارت له حه لقه ی زولفی تؤ دی ده م به ده م ناله ی دلی زارم. ترجمه:گویی مرغ شباهنگ است کنار صبح دیدارت،درحلقه زلفت هرلحظه پیداست ناله دل زارم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

په ریشانم،بلاوم،تیک شکاوم،خاو وشیواوم. ده لیی شاماری زولفی تؤم له دوی تؤ شیت وعه بدالم. ترجمه: پریشانم،پخش وپلاشم،شکسته ام،بی حص وحالم.انگار شاه مار زلف توام که به دنبال تو دیوانه ام.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به گولزاری ئیرم قوربان ده پرسی گه ر له ئه حوالم. نه خؤش و سه رخؤش و مه ست وخؤماری چاوه که ی کالم. ترجمه: به گلزار ارم قربان اگربپرسی حالمو،ناخوش وسرخوش ومست وخمار چشم توام...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به دلدارانی شه م بلین، حه ریقی وا به ربوته دلم، هه ر که ئه دویم ئه بی به وه رزی ژیله مو پشکو بارین ترجمه: به دلداران شمع بگوید آتشی در دلم افتاده، چون خاکستر زمین شخم زده بعد از باران

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به دلدارانی شه م بلین له به ر بؤن وبؤکروزی جه رگی منه فباخان چاویان پرئه بی له ئاوو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ئةم ئيوارةية زؤرم بيرئةكردي........... هةر وةكو جاران جاوةريم ئةكردي...... ئةوةندة سةيري شوين دةستةكانتم كرد.. باران دايكردوو ئةوةشي ون كرد........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گوناهـ سه‌رچاوه‌ی هه‌موو ده‌رده‌سه‌رییه‌كانی مرۆڤه‌ ! ترجمه: گناه کردن آغاز همه بدبختی ها و دردسرهاست!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ڕێز " هەنگاوێکە کە بە هەزاران میل لە پێش" خۆشەویستی"ەوەیە ..!!! ترجمه: احترام قدمی با هزاران مایل پیش تر از دوست داشتنه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به نازی چاوه که ی وه ک بازی بازیی دام هه تا پیربووم، ده ترسم هه ربه بازی بمکوژی ئه و یاری مندالم. ترجمه:بانازچشمانش مث شاهین مرابه بازی گرفت تاپیرشدم،میترسم مرابکشد ای بازیش آن یارکوچکم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به دلدارانی شه م بلین با به ده رونما هه لگه رین به لام هیواش،به با په یژه ی ئیشکم بشکی وائه که وم. ترجمه:به دلداران شمع بگوید در روحم بگردند اما یواش نکند پوستم بشکند که می افتم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشم ده وی له ناخوا به لام دورین به داخه وا هه ستی ناسکت سوزی دلانه شاره که ی بانه به تووه جووانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گه‌وره‌ترین سته‌م ئه‌وه‌یه‌ كه‌: مه‌عشوقه‌كه‌ت ده‌زانێ كه‌ چه‌ندت خۆشه‌وێ؛ كه‌چی... هێشتا عه‌زابت ده‌دا!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

له ناو گه ره کی گریانی هه ژارانا، ئاخیکمان دی،سه ریان ئه بری ئاخ بوو به گول،له شاخ رووا ئاخ بووبه که و، بولای به فری،یار هه ل فری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

که سه ربه ست وحؤر نه ژیام جه ننه تیش بی ویرانه یه سه روه ت ومال،دشت وچیام مولکی سه رفی بیگانه یه.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

له بیرت دی هه مو جاری به یه که وه مانگمان ئه دی؟ من به بی تؤ مانگ نابینم بؤ بیبینم؟ چی ی پی بلیم؟

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس کردی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نیگارا!‏ دولبه را!نامیهره بان!یاری جه فاکارم! به زاری کوشتمت!تاکه ی ده فه رموی من وه فادارم؟ ترجمه:ای نگارم،دلبرم،نامهربان،یارجفاکارم،باگریه کشتی مرا،تاچه وقت میپرسی که وفادارم؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ده لیی مورغی شه باهه نگه له ده وری صوبحی دیدارت له حه لقه ی زولفی تؤ دی ده م به ده م ناله ی دلی زارم. ترجمه:گویی مرغ شباهنگ است کنار صبح دیدارت،درحلقه زلفت هرلحظه پیداست ناله دل زارم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

په ریشانم،بلاوم،تیک شکاوم،خاو وشیواوم. ده لیی شاماری زولفی تؤم له دوی تؤ شیت وعه بدالم. ترجمه: پریشانم،پخش وپلاشم،شکسته ام،بی حص وحالم.انگار شاه مار زلف توام که به دنبال تو دیوانه ام.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به گولزاری ئیرم قوربان ده پرسی گه ر له ئه حوالم. نه خؤش و سه رخؤش و مه ست وخؤماری چاوه که ی کالم. ترجمه: به گلزار ارم قربان اگربپرسی حالمو،ناخوش وسرخوش ومست وخمار چشم توام...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به دلدارانی شه م بلین، حه ریقی وا به ربوته دلم، هه ر که ئه دویم ئه بی به وه رزی ژیله مو پشکو بارین ترجمه: به دلداران شمع بگوید آتشی در دلم افتاده، چون خاکستر زمین شخم زده بعد از باران

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به دلدارانی شه م بلین له به ر بؤن وبؤکروزی جه رگی منه فباخان چاویان پرئه بی له ئاوو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ئةم ئيوارةية زؤرم بيرئةكردي........... هةر وةكو جاران جاوةريم ئةكردي...... ئةوةندة سةيري شوين دةستةكانتم كرد.. باران دايكردوو ئةوةشي ون كرد........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گوناهـ سه‌رچاوه‌ی هه‌موو ده‌رده‌سه‌رییه‌كانی مرۆڤه‌ ! ترجمه: گناه کردن آغاز همه بدبختی ها و دردسرهاست!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ڕێز " هەنگاوێکە کە بە هەزاران میل لە پێش" خۆشەویستی"ەوەیە ..!!! ترجمه: احترام قدمی با هزاران مایل پیش تر از دوست داشتنه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به نازی چاوه که ی وه ک بازی بازیی دام هه تا پیربووم، ده ترسم هه ربه بازی بمکوژی ئه و یاری مندالم. ترجمه:بانازچشمانش مث شاهین مرابه بازی گرفت تاپیرشدم،میترسم مرابکشد ای بازیش آن یارکوچکم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به دلدارانی شه م بلین با به ده رونما هه لگه رین به لام هیواش،به با په یژه ی ئیشکم بشکی وائه که وم. ترجمه:به دلداران شمع بگوید در روحم بگردند اما یواش نکند پوستم بشکند که می افتم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشم ده وی له ناخوا به لام دورین به داخه وا هه ستی ناسکت سوزی دلانه شاره که ی بانه به تووه جووانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گه‌وره‌ترین سته‌م ئه‌وه‌یه‌ كه‌: مه‌عشوقه‌كه‌ت ده‌زانێ كه‌ چه‌ندت خۆشه‌وێ؛ كه‌چی... هێشتا عه‌زابت ده‌دا!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

له ناو گه ره کی گریانی هه ژارانا، ئاخیکمان دی،سه ریان ئه بری ئاخ بوو به گول،له شاخ رووا ئاخ بووبه که و، بولای به فری،یار هه ل فری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

که سه ربه ست وحؤر نه ژیام جه ننه تیش بی ویرانه یه سه روه ت ومال،دشت وچیام مولکی سه رفی بیگانه یه.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

له بیرت دی هه مو جاری به یه که وه مانگمان ئه دی؟ من به بی تؤ مانگ نابینم بؤ بیبینم؟ چی ی پی بلیم؟