بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس کردی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ریشم سپی بیت وه ک مامه پیره به گوچانیش بروم توم هه ر له بیره نامه ئه نووسم به چاوی گریان له یادت ناکه م به حه قی قورئان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ئه گه ر چی رویی قه ت ناچی له یادم ده که م یادت به یادی تووه شادم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چو فه رهاد، قوله نگ شيرين ئه لگرم مه چم ده دامان مانيشت بمرم  (شاعر: ولي محمد اميدي)  مثل فرهاد تيشه شيرين را بر ميدارم و ميروم در دامان كوه مانشت بميرم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به فرمیسکی چاوه کانم بیابانم کرده ده ریا هیشتا ده لیم کویر بی چاوانم که بو دووری تو نه گریا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بنۆر وه به رزی هۆاگی مانیشت دل دریاییم بۊه ۆه ی میشت خم و په ژاره پخش بۊ ۆه گیانم کر و کۆر بۊمه ئۆ بی زوانم جۆر کۆ یه قفس بسیاسه بالم چمان مانیشت کل رمیاسه بانم 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلام چه ن به رزی ﻛۊیل ئیلام سلام وه تو که هه روژ هایه لام  ترجمه : سلام اندازه بلندی کوههای ایلام سلام به تو که هر روز پیش منی  شاعر: سجاد نصيري

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هناسه م نیه پام نیه چوو وه بی تو دونیا ئه رام چوله ...  ترجمه : نفسم نمي آيد پاهايم نميروند بي تو دنيا برايم خالي است ....  شاعر: سجاد نصيري

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اسمس عاشقانه کردی:  گةر هةموو گیانم بتویتةوه  دةرگای مةرگم بو بکریتةوه  مةحالة توم بیر چیتةوه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم بقوربان دلى تنگت بيت/ له كوى دانيشم گويم له دنگت بيت/ دلى من تنيا عشقى يك دلهپ له دواى او دله گيانم بو گله

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ئه گر باران باری برو له به ر باران بوه سته و هه ر دوو ده سته کانت به رز بکه ره وه چند دلوپه بارانت گرته وه هیئنده ئه و دلوپانه منت خوش ده وئی، منیش هیئنده ئه و دلوپانه ئ که نه تگرته وه خوشتم ده وئی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گلاره چوم،یارخوش پوشم*زجر دورید هابان دوشم*دستت بی بلا ارا پیامد*ارا شیرینی لفظ کلامد*هر روزدعاگو خودوکسدم*ثانیه گردان ساعت دسدم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به يانيان گــــــــول ده ژميرم  له ناوگـــــــــولان چاو ده گيرم  جوان ترین گول هه لده بژیرم بوتوی به دیاری ده نیرم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با بوت بنوسم لو دوره ولات.پشکشی ئه کم به قه دو بالات.با بوت بنوسم له شاری غوربت.بو عزیزی خوم هیچ نیه زحمت.سلاو له بالات سلاو له چاوت.له بانی قلبم نوسیمه ناوت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فدای خماری چاویل کالد & فدای و تنیا نیشتن ناو مالد هم نفس هم دوس هم کل کسمی & له دار دنیا هر خود بسمی دارو آرام بخش درد و دلمی & بوسان تازه پر له گلمی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوزو و اوسا جممان جم بی & چوخمان چاخ و چایمان دم بی الان غریب و دلمان گریاس & دسمان وه دس دوس خاص بریاس

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شیرین شمامه دیارد نیه & بی وفایی کید خیالد نیه یه مه ترجمه : بدشانسم تقصیرد نیه & ولی بی وفایه ی رسمی نیه زندگی بی تو هر خوش نیه

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس کردی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ریشم سپی بیت وه ک مامه پیره به گوچانیش بروم توم هه ر له بیره نامه ئه نووسم به چاوی گریان له یادت ناکه م به حه قی قورئان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ئه گه ر چی رویی قه ت ناچی له یادم ده که م یادت به یادی تووه شادم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چو فه رهاد، قوله نگ شيرين ئه لگرم مه چم ده دامان مانيشت بمرم  (شاعر: ولي محمد اميدي)  مثل فرهاد تيشه شيرين را بر ميدارم و ميروم در دامان كوه مانشت بميرم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به فرمیسکی چاوه کانم بیابانم کرده ده ریا هیشتا ده لیم کویر بی چاوانم که بو دووری تو نه گریا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بنۆر وه به رزی هۆاگی مانیشت دل دریاییم بۊه ۆه ی میشت خم و په ژاره پخش بۊ ۆه گیانم کر و کۆر بۊمه ئۆ بی زوانم جۆر کۆ یه قفس بسیاسه بالم چمان مانیشت کل رمیاسه بانم 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلام چه ن به رزی ﻛۊیل ئیلام سلام وه تو که هه روژ هایه لام  ترجمه : سلام اندازه بلندی کوههای ایلام سلام به تو که هر روز پیش منی  شاعر: سجاد نصيري

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هناسه م نیه پام نیه چوو وه بی تو دونیا ئه رام چوله ...  ترجمه : نفسم نمي آيد پاهايم نميروند بي تو دنيا برايم خالي است ....  شاعر: سجاد نصيري

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اسمس عاشقانه کردی:  گةر هةموو گیانم بتویتةوه  دةرگای مةرگم بو بکریتةوه  مةحالة توم بیر چیتةوه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم بقوربان دلى تنگت بيت/ له كوى دانيشم گويم له دنگت بيت/ دلى من تنيا عشقى يك دلهپ له دواى او دله گيانم بو گله

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ئه گر باران باری برو له به ر باران بوه سته و هه ر دوو ده سته کانت به رز بکه ره وه چند دلوپه بارانت گرته وه هیئنده ئه و دلوپانه منت خوش ده وئی، منیش هیئنده ئه و دلوپانه ئ که نه تگرته وه خوشتم ده وئی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گلاره چوم،یارخوش پوشم*زجر دورید هابان دوشم*دستت بی بلا ارا پیامد*ارا شیرینی لفظ کلامد*هر روزدعاگو خودوکسدم*ثانیه گردان ساعت دسدم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به يانيان گــــــــول ده ژميرم  له ناوگـــــــــولان چاو ده گيرم  جوان ترین گول هه لده بژیرم بوتوی به دیاری ده نیرم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با بوت بنوسم لو دوره ولات.پشکشی ئه کم به قه دو بالات.با بوت بنوسم له شاری غوربت.بو عزیزی خوم هیچ نیه زحمت.سلاو له بالات سلاو له چاوت.له بانی قلبم نوسیمه ناوت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فدای خماری چاویل کالد & فدای و تنیا نیشتن ناو مالد هم نفس هم دوس هم کل کسمی & له دار دنیا هر خود بسمی دارو آرام بخش درد و دلمی & بوسان تازه پر له گلمی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوزو و اوسا جممان جم بی & چوخمان چاخ و چایمان دم بی الان غریب و دلمان گریاس & دسمان وه دس دوس خاص بریاس

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شیرین شمامه دیارد نیه & بی وفایی کید خیالد نیه یه مه ترجمه : بدشانسم تقصیرد نیه & ولی بی وفایه ی رسمی نیه زندگی بی تو هر خوش نیه