بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس کردی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر بژی چاوه کاله کم بی تو ساتیک ناژیم خودا توم بو بی له همو دارییم معنی: زنده باشی چشم قهوه ای من بی تو زنده نمیمونم حتی یه لحظه اززندگی خدا تورو برام نگه داره از تمام دارای و هستیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

له بیر ه ت مابی چاو ه روانتم له ناو ئه م شاره سرگردانتم معنی: یادت مونده چشم به راهتم تو این شهر فقط پریشان توام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

له دوو کاتدا سه ر به به رزترین ده گات, ئه و کاته ی که مروف سه ر بو خودای خوی شور ده کات وه ئه کاته ی که ده ستی دایک و باوکی ماچ ده کات.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشم ده ویت ته قانه کم بی تو همو کاتیک بی ته قتم معنی: دوست دارم معشوق تکم من بی تو همیشه پریشان و بی طاقتم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دانه زولفت نه ده م به شاره عاشیقی تومه نیت پرسی جاره معنی: یه تار از موهات رو نمیدم به تمام دارایی یک شهر عاشق تو هستم چرا نپرسیدی یک بار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به زولفی یا با چاوه ی شیدای کردوم نه زانم عاشیق بوم شیدایی تازه دلی فرانم معنی: با موهاش یا چشماش دیونم کرده نمیدونم عاشقش شدم و شیداش دیگه دلمو ربود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دکتور هه زار سال مه شق بکات  ناتوانی ده ردی دوو عاشق چاره سه ر بکات معنی: دکتر هزار سال هم درس بخونه و تخصص بگیره نمیتونه درد دوتا عاشق رو دوا کنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هه موومان وه کو خورین چاره نوسمان ئاوابوونه..!! معنی: همه ما آدمها مثل خورشید میمونیم تقدیرمون غروب خواهد بود..!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

له ته نیای بوون زور رازی نیم به لام خوشحالم که له گه ل زور که سدا نیم معنی: از تنهاییم راضی نیستم اما خوشحالم که با هر کسی دوست و رفیق نیستم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ئه لقه یک مه که په نجه ت گه ر بو په نجه ت نه بی چونکه دلنیا به روژک لیت ئه که وی وون ئه بی معنی: انگشتری که اندازه انگشتت نیست تو انگشتت نکن چون مطمئن باش یه روز ازت میوفته و گم میشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دڵــم تـەنـگـه، پــــەرێـشــانـم دەمـێـكه خەیـاڵم،هــــەر دەمێ لانـەی خــەمێكه ئـەوەنده دڵ‌پـڕم، پـێــم خـۆشــه بگـریم كه فرمـێسك وهەنـاسەش مەرهەمێكه.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه ت بینم روژه مه لم ویرانه شه قام که زو مات گه لا ریزانه نه ت بی ینم گه ر روژه نه تبینم بی زارم مه رگی خوم ئه بینم کووا ژینم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بینه ره بینه ره له م عه تر و شله ره له ریحانی زولفت بوم یان هه لبژره معنی: روانه اش کن برام از عطر و بویت از بوی ریحانه موهایت برام گلچین درست کن و بفرست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کــاتێک گەڵای وەریو لە ژێر پێتا لوول ئەکەی..  بیرت نەچێ کە ڕۆژانێک هەوای پاکیان پێ بەخشیوی! معنی: موقعی که برگی میریزه و تو زیر پات لهش میکنی یادت باشه که یک روز اون بهت هوای پاک و شادی بخشیده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ڕەنگ زەردی خەزان خەتای پاییزە رەنگ زەردی من دووری ئازیزە معنی: رنگ زرد خزان تقصیر پاییزه رنگ زرد من تقصیر عزیزه (معشوقم)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چۆن بڵێم جەژنت پیرۆز خۆت لە جەژن پیرۆزتری تۆ نەک لەجەژن لە روحم ئازیز تری معنی: چطور بگم عیدت مبارک خودتم مثل عید خجسته و مبارکی تو از عید که هیچ از روحمم عزیزتری

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس کردی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر بژی چاوه کاله کم بی تو ساتیک ناژیم خودا توم بو بی له همو دارییم معنی: زنده باشی چشم قهوه ای من بی تو زنده نمیمونم حتی یه لحظه اززندگی خدا تورو برام نگه داره از تمام دارای و هستیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

له بیر ه ت مابی چاو ه روانتم له ناو ئه م شاره سرگردانتم معنی: یادت مونده چشم به راهتم تو این شهر فقط پریشان توام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

له دوو کاتدا سه ر به به رزترین ده گات, ئه و کاته ی که مروف سه ر بو خودای خوی شور ده کات وه ئه کاته ی که ده ستی دایک و باوکی ماچ ده کات.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشم ده ویت ته قانه کم بی تو همو کاتیک بی ته قتم معنی: دوست دارم معشوق تکم من بی تو همیشه پریشان و بی طاقتم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دانه زولفت نه ده م به شاره عاشیقی تومه نیت پرسی جاره معنی: یه تار از موهات رو نمیدم به تمام دارایی یک شهر عاشق تو هستم چرا نپرسیدی یک بار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به زولفی یا با چاوه ی شیدای کردوم نه زانم عاشیق بوم شیدایی تازه دلی فرانم معنی: با موهاش یا چشماش دیونم کرده نمیدونم عاشقش شدم و شیداش دیگه دلمو ربود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دکتور هه زار سال مه شق بکات  ناتوانی ده ردی دوو عاشق چاره سه ر بکات معنی: دکتر هزار سال هم درس بخونه و تخصص بگیره نمیتونه درد دوتا عاشق رو دوا کنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هه موومان وه کو خورین چاره نوسمان ئاوابوونه..!! معنی: همه ما آدمها مثل خورشید میمونیم تقدیرمون غروب خواهد بود..!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

له ته نیای بوون زور رازی نیم به لام خوشحالم که له گه ل زور که سدا نیم معنی: از تنهاییم راضی نیستم اما خوشحالم که با هر کسی دوست و رفیق نیستم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ئه لقه یک مه که په نجه ت گه ر بو په نجه ت نه بی چونکه دلنیا به روژک لیت ئه که وی وون ئه بی معنی: انگشتری که اندازه انگشتت نیست تو انگشتت نکن چون مطمئن باش یه روز ازت میوفته و گم میشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دڵــم تـەنـگـه، پــــەرێـشــانـم دەمـێـكه خەیـاڵم،هــــەر دەمێ لانـەی خــەمێكه ئـەوەنده دڵ‌پـڕم، پـێــم خـۆشــه بگـریم كه فرمـێسك وهەنـاسەش مەرهەمێكه.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه ت بینم روژه مه لم ویرانه شه قام که زو مات گه لا ریزانه نه ت بی ینم گه ر روژه نه تبینم بی زارم مه رگی خوم ئه بینم کووا ژینم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بینه ره بینه ره له م عه تر و شله ره له ریحانی زولفت بوم یان هه لبژره معنی: روانه اش کن برام از عطر و بویت از بوی ریحانه موهایت برام گلچین درست کن و بفرست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کــاتێک گەڵای وەریو لە ژێر پێتا لوول ئەکەی..  بیرت نەچێ کە ڕۆژانێک هەوای پاکیان پێ بەخشیوی! معنی: موقعی که برگی میریزه و تو زیر پات لهش میکنی یادت باشه که یک روز اون بهت هوای پاک و شادی بخشیده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ڕەنگ زەردی خەزان خەتای پاییزە رەنگ زەردی من دووری ئازیزە معنی: رنگ زرد خزان تقصیر پاییزه رنگ زرد من تقصیر عزیزه (معشوقم)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چۆن بڵێم جەژنت پیرۆز خۆت لە جەژن پیرۆزتری تۆ نەک لەجەژن لە روحم ئازیز تری معنی: چطور بگم عیدت مبارک خودتم مثل عید خجسته و مبارکی تو از عید که هیچ از روحمم عزیزتری