بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس کاریکلماتور

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نیکوتین : نوجوانی خوش سیرت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک کلاغ چهل کلاغ : نبردی ناجوانمردانه بین کلاغ‌ها

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مختلف : مرگ مغزی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کلاغ می خواست پرواز هواپیما را یاد بگیرد دچار نقص فنی شد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه چیز دست به دست هم داد تا من و او نتوانیم دست در دست هم بگذاریم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نان حلال سر هیچ سفره ای بیات نمی شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صمیمیت تو ، بیشتر از شماست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر حرف مفت را می خریدند الان میلیاردر بودم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی حتی تاجر نمک هم نمک نشناس می شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گربه ها نوازندگان خوبی هستند چون خوب چنگ می زنند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرگم را از چشم تولدم می بینم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

موش توی سوراخ نمی رفت ، گربه گفت آخ جون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آمده ام که با زندگی کردن قیمت پیدا کنم … نه اینکه به هر قیمتی زندگی کنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه میدانستم مارها دست ندارند اما در عجبم چگونه ماری چون تو دست دوستی به سویم دراز کرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه میدانستم مارها دست ندارند اما در عجبم چگونه ماری چون تو دست دوستی به سویم دراز کرد

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس کاریکلماتور

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نیکوتین : نوجوانی خوش سیرت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک کلاغ چهل کلاغ : نبردی ناجوانمردانه بین کلاغ‌ها

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مختلف : مرگ مغزی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کلاغ می خواست پرواز هواپیما را یاد بگیرد دچار نقص فنی شد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه چیز دست به دست هم داد تا من و او نتوانیم دست در دست هم بگذاریم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نان حلال سر هیچ سفره ای بیات نمی شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صمیمیت تو ، بیشتر از شماست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر حرف مفت را می خریدند الان میلیاردر بودم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی حتی تاجر نمک هم نمک نشناس می شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گربه ها نوازندگان خوبی هستند چون خوب چنگ می زنند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرگم را از چشم تولدم می بینم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

موش توی سوراخ نمی رفت ، گربه گفت آخ جون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آمده ام که با زندگی کردن قیمت پیدا کنم … نه اینکه به هر قیمتی زندگی کنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه میدانستم مارها دست ندارند اما در عجبم چگونه ماری چون تو دست دوستی به سویم دراز کرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه میدانستم مارها دست ندارند اما در عجبم چگونه ماری چون تو دست دوستی به سویم دراز کرد