بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس کاریکلماتور

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای باز شدن بختش کلید ساز آورد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم برای آدم های گرسنه کباب است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی غمگینم گنگاهم کدر می شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دست زیاد است اما به صدا در نمی آید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به خاطر پایمال کردن حقوق دیگران کفش هایش را محاکمه کردند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فریاد از سکوت تقاضای پناهندگی کرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با “خون دل” زندگی ام در جریان است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بجز سیاستمدران بنی آدم اعضای یک پیکرند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قند خون مزه تلخی به زندگی می دهد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لب هایم آلزایمر گرفته و لبخند را فراموش کرده است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مناقصه : داستان زندگی‌ مونا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شباهت : کلاهی که در شب و در هنگام خواب بر سر گذارند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خلوص : خروس خانه ی کسی که زبانش می گیرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

Categorize : نوعی غذای شمالی که با برنج و گوشت گراز طبخ می‌‌شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

Accessible : عکس سیبیل

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بادنجان : خیار عذا دار

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس کاریکلماتور

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای باز شدن بختش کلید ساز آورد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم برای آدم های گرسنه کباب است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی غمگینم گنگاهم کدر می شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دست زیاد است اما به صدا در نمی آید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به خاطر پایمال کردن حقوق دیگران کفش هایش را محاکمه کردند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فریاد از سکوت تقاضای پناهندگی کرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با “خون دل” زندگی ام در جریان است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بجز سیاستمدران بنی آدم اعضای یک پیکرند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قند خون مزه تلخی به زندگی می دهد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لب هایم آلزایمر گرفته و لبخند را فراموش کرده است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مناقصه : داستان زندگی‌ مونا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شباهت : کلاهی که در شب و در هنگام خواب بر سر گذارند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خلوص : خروس خانه ی کسی که زبانش می گیرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

Categorize : نوعی غذای شمالی که با برنج و گوشت گراز طبخ می‌‌شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

Accessible : عکس سیبیل

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بادنجان : خیار عذا دار