بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس چیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کیشتل کیشتو دینگل کیشو چیست؟ نوعی رقص کلاسیک بسیار دیدنی که افراد بعد از گرفتن یارانه از بانک تا خانه ان را از خود بروز میدهند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فانتری چیست؟ توهمی درونی برای بدست آوردن رویاهایی که هیچ وقت بهشون نمی رسیم که در نهایت در دودی نامرئی و در مواقع حاد به افق ختم می شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از یه ماره میپرسند : بزرگ ترین آرزوت چیست؟ میگه دوست دارم بدوم؟!.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لگد چیست؟ حرکتی است صد در صد رزمی که غضنفر در حالت نشسته برای اهلی کردن فرزندانش استفاده میکند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به نظر شما علت باز بودن زیادی دهان پسته های امسال چیست؟ 1. هر که بامش بیش برفش بیشتر! 2. شتر در خواب بیند پنبه دانه! 3. به قیمت پراید مربوط نیست!!!!!!!! 4. آش به همین خیال باش!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فرطق چیست؟ چیزی است که از برون تشکیل می شود و به صورت مخفیانه به زیر فرش یا دیوار مالیده می شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خانه چیست؟ خانه و بقیه لوازم درون اون زائده هایی هستند که اطراف کامپیوتر رو فراگرفته اند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

طرف تو فیسبوکش نظرسنجی گذاشته پرسیده : گروه خونی تان چیست ؟ آخه نتیجه اش به چه دردت می خوره ؟ خون آشامی ؛ دنبال خون خوش خوراک می گردی لامصب :)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دهن منو وا نکن چیست؟؟؟؟؟؟؟// جمله ایست ک اغلب با جمله ی وا کن ببینم میخای چه غلطی کنی مواجه میشه؟><>

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزارین گ ه م و بخورم چیست ؟ آخرین تلاش یک درمانده برای زدن حرفش تو یه جمع خودمونی و صمیمی  :))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

“باز منو کاشتی رفتی” چیست ؟ اعتراض نهال به باغبان وظیفه نشناس !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فندک چیست ؟ وسیله ای است برای روشن کردن سیگار که معمولا خراب نمیشود بلکه توسط دوستی از دوست دیگر دودره میشود …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سطل اشغال چیست؟ وسیله هست در خیابان برای ریختن اشغال در اطرافش.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سوال:جیغ بنفش چیست؟! پاسخ:جیغ بنفش مخصوص خانوماست و معمولا در این موارد کاربرد داره: 1-به کرسی نشوندن حرف خود  2- آب کردن زهره مخاطب 3-نشون دادن اوج احساسات!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غودا چیست؟ . . . . کلمه ای که بروسلی وقتی میگفت زورش 3 برابر میشد.... :))))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جزوه امتحانی چیست؟ جسمی است سمی که در اولین تماس با دست یا حتی نگاه کردن به آن در کوتاهترین زمان ممکن، انسان را به خوابی عمیق فرو می برد

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس چیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کیشتل کیشتو دینگل کیشو چیست؟ نوعی رقص کلاسیک بسیار دیدنی که افراد بعد از گرفتن یارانه از بانک تا خانه ان را از خود بروز میدهند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فانتری چیست؟ توهمی درونی برای بدست آوردن رویاهایی که هیچ وقت بهشون نمی رسیم که در نهایت در دودی نامرئی و در مواقع حاد به افق ختم می شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از یه ماره میپرسند : بزرگ ترین آرزوت چیست؟ میگه دوست دارم بدوم؟!.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لگد چیست؟ حرکتی است صد در صد رزمی که غضنفر در حالت نشسته برای اهلی کردن فرزندانش استفاده میکند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به نظر شما علت باز بودن زیادی دهان پسته های امسال چیست؟ 1. هر که بامش بیش برفش بیشتر! 2. شتر در خواب بیند پنبه دانه! 3. به قیمت پراید مربوط نیست!!!!!!!! 4. آش به همین خیال باش!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فرطق چیست؟ چیزی است که از برون تشکیل می شود و به صورت مخفیانه به زیر فرش یا دیوار مالیده می شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خانه چیست؟ خانه و بقیه لوازم درون اون زائده هایی هستند که اطراف کامپیوتر رو فراگرفته اند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

طرف تو فیسبوکش نظرسنجی گذاشته پرسیده : گروه خونی تان چیست ؟ آخه نتیجه اش به چه دردت می خوره ؟ خون آشامی ؛ دنبال خون خوش خوراک می گردی لامصب :)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دهن منو وا نکن چیست؟؟؟؟؟؟؟// جمله ایست ک اغلب با جمله ی وا کن ببینم میخای چه غلطی کنی مواجه میشه؟><>

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزارین گ ه م و بخورم چیست ؟ آخرین تلاش یک درمانده برای زدن حرفش تو یه جمع خودمونی و صمیمی  :))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

“باز منو کاشتی رفتی” چیست ؟ اعتراض نهال به باغبان وظیفه نشناس !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فندک چیست ؟ وسیله ای است برای روشن کردن سیگار که معمولا خراب نمیشود بلکه توسط دوستی از دوست دیگر دودره میشود …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سطل اشغال چیست؟ وسیله هست در خیابان برای ریختن اشغال در اطرافش.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سوال:جیغ بنفش چیست؟! پاسخ:جیغ بنفش مخصوص خانوماست و معمولا در این موارد کاربرد داره: 1-به کرسی نشوندن حرف خود  2- آب کردن زهره مخاطب 3-نشون دادن اوج احساسات!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غودا چیست؟ . . . . کلمه ای که بروسلی وقتی میگفت زورش 3 برابر میشد.... :))))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جزوه امتحانی چیست؟ جسمی است سمی که در اولین تماس با دست یا حتی نگاه کردن به آن در کوتاهترین زمان ممکن، انسان را به خوابی عمیق فرو می برد