بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس چیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آینده شغلی معدل در ایران چیست؟ معدل 19-20=دکتر.مهندس.استاد معدل 19-17=معلم معدل 17-14=کارمند معدل14-12=مدیرعامل مردود=میلیاردر!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دختر ۵ ساله‌ای از برادرش پرسید : معنی عشق چیست ؟؟ برادرش جواب داد : عشق یعنی تو هر روز شكلات من رو ، از كوله پشتی مدرسه‌ام بر میداری ، و من هر روز بازهم شكلاتم رو همونجا میگذارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زن داداش چیست؟  مارمولکی موذی و خطرناک که بطور مرموزی نظم خانواده را بهم میزند در حالی که معتقداست منشاء تمام مشکلات خواهر شوهر استر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زن داداش چیست؟  مارمولکی موذی و خطرناک که بطور مرموزی نظم خانواده را بهم میزند در حالی که معتقد است منشاء تمام مشکلات خواهرشوهر است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نظرتان در مورد این جمله چیست؟ (مهرم حلال ، جونم آزاد)  الف) زیبا ترین جمله دنیاست  ب) با معنا ترین جمله دنیاست  ج) خوشحال‌کننده‌ترین جمله دنیاست  د) تخیلی‌ترین جمله عصر کنونی است...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زن داداش چیست؟  مارمولکی موذی و خطرناک که بطور مرموزی نظم خانواده را بهم میزند در حالی که معتقداست منشاء تمام مشکلات خواهر شوهر است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خواهر شوهر چیست؟  موجودیست به ظاهر کاملا بی آزار که همه آنرا مسبب بدبختی های زن برادر می دانند،لازم به ذکر است که نصف این موجود نصف زمین و کاملا موذی است از او بر حذر باشید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زن داداش چیست؟ موجودیست موذی که دومی ندارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شوهر چیست؟  موجودیست با اراده و مصمم که ابتدا فکر میکند بعد تصمیم میگیرد کاری را انجام دهد که به صلاحمی باشد و در آخر کاری می کند که زنش می خواست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زن چیست؟  موجودیست نازنین ، ملوس و دوست داشتنی و بی خطر که خطرناکترین سلاح آن اشک می باشد اما بمحض دور دیدن چشم شوهر به هیولایی دوسر تبدیل می گردد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مادر شوهر چیست؟  موجودیست کاملا بی آزار و بی پناه این موجود از اجتماع هم عروسان که همیشه قصد جانش را دارند به شدت می هراسد زیرا جانش در خطر است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پسر چیست؟  موجودی فوق العاده و موذی و ناشناخته که عجایب آن ببش از تعداد آنها در سطح جهان است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دختر چیست؟  موجودیست بسیار زیبا و هرکدام آنها چندین خاستگار و عاشق تحصیل کرده و خوشکل و پولدار و باکلاس دست و پا شکسته دارند اما به دلیل نامعلومی همچنان مجرد است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا شانس بده چیست؟ عبارتی است که معمولا خانوما برای بیان حسادت نسبت به خانم دیگری که به موقعیت خوب دست یافته(معمولا شوهر)به کار می برند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاز چیست ؟ اوج محبت حیف نون به همسرش که گاهی موجب قطع عضو می گردد..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

راز موفقیت چیست؟ \"تصمیم گیری درست\".  تصمیم گیری درست از چه ناشی میشود؟ \"از تجربه\"  تجربه از چه بدست می آید؟ \"از تصمیم گیری های غلط !!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس چیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آینده شغلی معدل در ایران چیست؟ معدل 19-20=دکتر.مهندس.استاد معدل 19-17=معلم معدل 17-14=کارمند معدل14-12=مدیرعامل مردود=میلیاردر!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دختر ۵ ساله‌ای از برادرش پرسید : معنی عشق چیست ؟؟ برادرش جواب داد : عشق یعنی تو هر روز شكلات من رو ، از كوله پشتی مدرسه‌ام بر میداری ، و من هر روز بازهم شكلاتم رو همونجا میگذارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زن داداش چیست؟  مارمولکی موذی و خطرناک که بطور مرموزی نظم خانواده را بهم میزند در حالی که معتقداست منشاء تمام مشکلات خواهر شوهر استر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زن داداش چیست؟  مارمولکی موذی و خطرناک که بطور مرموزی نظم خانواده را بهم میزند در حالی که معتقد است منشاء تمام مشکلات خواهرشوهر است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نظرتان در مورد این جمله چیست؟ (مهرم حلال ، جونم آزاد)  الف) زیبا ترین جمله دنیاست  ب) با معنا ترین جمله دنیاست  ج) خوشحال‌کننده‌ترین جمله دنیاست  د) تخیلی‌ترین جمله عصر کنونی است...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زن داداش چیست؟  مارمولکی موذی و خطرناک که بطور مرموزی نظم خانواده را بهم میزند در حالی که معتقداست منشاء تمام مشکلات خواهر شوهر است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خواهر شوهر چیست؟  موجودیست به ظاهر کاملا بی آزار که همه آنرا مسبب بدبختی های زن برادر می دانند،لازم به ذکر است که نصف این موجود نصف زمین و کاملا موذی است از او بر حذر باشید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زن داداش چیست؟ موجودیست موذی که دومی ندارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شوهر چیست؟  موجودیست با اراده و مصمم که ابتدا فکر میکند بعد تصمیم میگیرد کاری را انجام دهد که به صلاحمی باشد و در آخر کاری می کند که زنش می خواست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زن چیست؟  موجودیست نازنین ، ملوس و دوست داشتنی و بی خطر که خطرناکترین سلاح آن اشک می باشد اما بمحض دور دیدن چشم شوهر به هیولایی دوسر تبدیل می گردد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مادر شوهر چیست؟  موجودیست کاملا بی آزار و بی پناه این موجود از اجتماع هم عروسان که همیشه قصد جانش را دارند به شدت می هراسد زیرا جانش در خطر است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پسر چیست؟  موجودی فوق العاده و موذی و ناشناخته که عجایب آن ببش از تعداد آنها در سطح جهان است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دختر چیست؟  موجودیست بسیار زیبا و هرکدام آنها چندین خاستگار و عاشق تحصیل کرده و خوشکل و پولدار و باکلاس دست و پا شکسته دارند اما به دلیل نامعلومی همچنان مجرد است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا شانس بده چیست؟ عبارتی است که معمولا خانوما برای بیان حسادت نسبت به خانم دیگری که به موقعیت خوب دست یافته(معمولا شوهر)به کار می برند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاز چیست ؟ اوج محبت حیف نون به همسرش که گاهی موجب قطع عضو می گردد..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

راز موفقیت چیست؟ \"تصمیم گیری درست\".  تصمیم گیری درست از چه ناشی میشود؟ \"از تجربه\"  تجربه از چه بدست می آید؟ \"از تصمیم گیری های غلط !!