بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس چیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سطل آشغال چیست؟وسیله ای در خیابان برای ریختن زباله در اطرافش والا...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"باشه" چیست؟ پاسخی برای مادر هنگام درخواستش و همچنین از سر باز کردن آن درخواست گاهی اوقات هم اصلا نمیفهمید چی خواسته خدایییییییییییییییییییییش راس نمیگم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"ایشالله درست میشه" چیست؟ . . . . یعنی زدی ریـــ..دی خودتو بکشی هم درست نمیشه :|

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلام چیست؟؟؟؟ . . . . . . . برو بمیر هنوز نمیدونی سلام چیه؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کله ي دوم چيست؟تکيه کلام مادر بنده در رابطه با دختران کيليپس گذار.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فلسفه چیست؟ یه سری کلمات قلنبه سلنبه ( حال کردی ادبیاتو ) که به طرز فجیعی عجیب غریب کنارهم چیده شده اند و جز گوینده ی آن مطلب کسی از آن سر در نمی آورد و به کسی هم که سر در آورده فیلسوف میگویند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گوشاتون رو ببندید چیست؟ سوتی ای است که معلم ما به جای دهنتون رو ببندید استفاده کرد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"روسری " چیست؟.. . چیزی که صابر فردوس نمی داند برای پوشاندن مو ست... . . . خب، چیه؟  . تاثیر تبلیغات فیلماست دیگه....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

D+چیست‏?‏
جوابی ک مامانم وقتی ازش سوال میکنی گروه خونیت چیه؛ میده‏!‏ مامانه دیگه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

” آخرش هیچ گ*هی نمیشی ” چیست؟ . . . نوید آینده ای مبهم از سوی والدین به فرزندان !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻣﻈﻠﻮﻡ ﮐﻴﺴﺖ؟؟؟ . . . ﻣﻈﻠﻮﻡ ﻣﻨﻪ ﺑﺪﺑﺨﺘﻢ ﻛﻪ ﺗﺎ ﺻﺤﻨﻪ ﺑﻮﺱ ﺗﻮﻭ ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮﻥ ﭘﺨﺶ میشه ﻫﻤﻪ سرا ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﻦ ﻣﻴﭽﺮﺧﻪ...! ﺍﻧﮕﺎﺭ ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻢ ﺑﻮﺱ ﻛﻨﻪ :(

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پسر چیست؟‏!‏‏!‏‏!‏ نتیجه بی ثمر پدر و مادر برای دختر دار شدن‏!‏‏!‏‏!‏ دخترا ! نه جیغ نه هورا !... سنگین باشین یکم دو انگشتی میایم.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینترنت (تری جی) چیست؟ . . . . . . . . .. توقع داری تعریفش کنم؟ خو اگه خودم میدونستم خل نبودم از یکی دیگه بپرسم؟ مثلن فکر کردی میخوام نظرتو راجع بهش بدونم؟؟ حالا اگه شاد شدی یه لایک کوچیکم بزن!!دی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امـــلـــت چیست؟ . . . . . . . مناســب تـــریــــن غــذا بـــرای حـــذف گوجـــه هـــای گـــندیده از یخــــچال ... رو در وایــــسی کــــه نـــداریـــم... (:

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"tree in your voice" چیست ؟ . . . این عبارت برای کسانی استفاده میشود که صدا در گلو انداخته اند!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

(دختره چش سفید) کیست؟؟ . . . . . . . . . . . . . . منم دیگه! باور ندارین بیاین از مامانم بپرسید؛متقاعدتون میکنه.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس چیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سطل آشغال چیست؟وسیله ای در خیابان برای ریختن زباله در اطرافش والا...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"باشه" چیست؟ پاسخی برای مادر هنگام درخواستش و همچنین از سر باز کردن آن درخواست گاهی اوقات هم اصلا نمیفهمید چی خواسته خدایییییییییییییییییییییش راس نمیگم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"ایشالله درست میشه" چیست؟ . . . . یعنی زدی ریـــ..دی خودتو بکشی هم درست نمیشه :|

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلام چیست؟؟؟؟ . . . . . . . برو بمیر هنوز نمیدونی سلام چیه؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کله ي دوم چيست؟تکيه کلام مادر بنده در رابطه با دختران کيليپس گذار.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فلسفه چیست؟ یه سری کلمات قلنبه سلنبه ( حال کردی ادبیاتو ) که به طرز فجیعی عجیب غریب کنارهم چیده شده اند و جز گوینده ی آن مطلب کسی از آن سر در نمی آورد و به کسی هم که سر در آورده فیلسوف میگویند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گوشاتون رو ببندید چیست؟ سوتی ای است که معلم ما به جای دهنتون رو ببندید استفاده کرد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"روسری " چیست؟.. . چیزی که صابر فردوس نمی داند برای پوشاندن مو ست... . . . خب، چیه؟  . تاثیر تبلیغات فیلماست دیگه....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

D+چیست‏?‏
جوابی ک مامانم وقتی ازش سوال میکنی گروه خونیت چیه؛ میده‏!‏ مامانه دیگه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

” آخرش هیچ گ*هی نمیشی ” چیست؟ . . . نوید آینده ای مبهم از سوی والدین به فرزندان !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻣﻈﻠﻮﻡ ﮐﻴﺴﺖ؟؟؟ . . . ﻣﻈﻠﻮﻡ ﻣﻨﻪ ﺑﺪﺑﺨﺘﻢ ﻛﻪ ﺗﺎ ﺻﺤﻨﻪ ﺑﻮﺱ ﺗﻮﻭ ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮﻥ ﭘﺨﺶ میشه ﻫﻤﻪ سرا ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﻦ ﻣﻴﭽﺮﺧﻪ...! ﺍﻧﮕﺎﺭ ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻢ ﺑﻮﺱ ﻛﻨﻪ :(

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پسر چیست؟‏!‏‏!‏‏!‏ نتیجه بی ثمر پدر و مادر برای دختر دار شدن‏!‏‏!‏‏!‏ دخترا ! نه جیغ نه هورا !... سنگین باشین یکم دو انگشتی میایم.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینترنت (تری جی) چیست؟ . . . . . . . . .. توقع داری تعریفش کنم؟ خو اگه خودم میدونستم خل نبودم از یکی دیگه بپرسم؟ مثلن فکر کردی میخوام نظرتو راجع بهش بدونم؟؟ حالا اگه شاد شدی یه لایک کوچیکم بزن!!دی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امـــلـــت چیست؟ . . . . . . . مناســب تـــریــــن غــذا بـــرای حـــذف گوجـــه هـــای گـــندیده از یخــــچال ... رو در وایــــسی کــــه نـــداریـــم... (:

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"tree in your voice" چیست ؟ . . . این عبارت برای کسانی استفاده میشود که صدا در گلو انداخته اند!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

(دختره چش سفید) کیست؟؟ . . . . . . . . . . . . . . منم دیگه! باور ندارین بیاین از مامانم بپرسید؛متقاعدتون میکنه.