بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس چیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خواستگارچیست؟! . . . . هیچی نیست اروم باشید... دخترا اروم باشید... نفس عمیق... اقا اون خانومو بگیر تشنج کرد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کلیدام کو چیست ؟ آیا نام رشته کوهی است ؟ آیا نام کشوری است ؟ خیر زمزمه پیرزنی است که دنبال کلیدهایش میگردد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کدوم گــــــــــــــــــوری بودی چیست؟؟؟؟ پرسش محبت امیز پدر ومادر هنگامی که تا دیر وقت بیرون هستی:|

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"این از کجا اومد"چیست؟؟؟ رایج ترین سوال در امتحانات درسی!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

معنی این عبارت جبری چیست؟ (o/5 k3) ----------------------- (k3) . . . . . . . . . . پاسخ: کاسه ای زیر نیم کاسه است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

(کیلیلاکو)چیست؟ ایا نام یک اتشفشان است؟ آیانام رشته کوهی در ترکیه است؟ایا نام یکی از مشاهیر است؟یا نام یک اژدهاست؟ نه!! این نجوای یک پیرزن شیرازی{فسایی} ست که به دنبال کلید هایش میگردد!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خواستگار چیست ؟  . . . هیچی نیست آروم باشید  دخترا نفس عمیق  اون خانومو بگیرین تشنج کرد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" دهن منو وا نکن " چیست ؟ . . . . . . . . . تهدیدی تو خالی که با جمله " وا کن ببینم چه غلطی میخوای بکنی" خاتمه می یابد !!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آینده شغلی معدل در ایران چیست؟ معدل ۱۹-۲۰= دکتر، مهندس، استاد معدل ۱۹-۱۷= معلم معدل ۱۷-۱۴= کارمند معدل۱۴-۱۲= مدیرعامل مردود= میلیاردر :|

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دختر چیست؟  زایده ایست کاملا بی مصرف که شباهت بسیار به رادیو دارد و از شمال به کلیپس و از جنوب به ساپورت وچکمه ختم میشود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

(یه اسم خوبی هم داره!) چیست؟ جمله ای برای به کار بردن وقتی که دارید به اسم یه چیزی فکر میکنید و اسمش یادتون میاد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تلسکوپ چیست ؟ وسیله ای که پرسپولیسی ها با آن از ته جدول بالای جدول نگاه میکنن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رانی چیست؟ وقتی شخصی به کوچه بن بست میرسد مردم به او میگویند: رانی نرو !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"داداشی " چیست ؟ . . . . . . . . . همون دوست پسره ، فقط رو نیمکت ذخیره نشسته تا نوبتش بشه ! :))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تلسکوپ چیست؟ تلسکوپ چیزی است که پرسپولیسی ها با آن حمله های فرهاد مجیدی وآرش برهانی رامی بینند.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دماغ چیست؟ . . . . . دماغ ماده ای است که با انگشت اشاره از منطقه ی ته تانیه دماغ کشیده و به صورت محرمانه ای به دیوار یا زیر فرش مالانده میشود

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس چیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خواستگارچیست؟! . . . . هیچی نیست اروم باشید... دخترا اروم باشید... نفس عمیق... اقا اون خانومو بگیر تشنج کرد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کلیدام کو چیست ؟ آیا نام رشته کوهی است ؟ آیا نام کشوری است ؟ خیر زمزمه پیرزنی است که دنبال کلیدهایش میگردد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کدوم گــــــــــــــــــوری بودی چیست؟؟؟؟ پرسش محبت امیز پدر ومادر هنگامی که تا دیر وقت بیرون هستی:|

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"این از کجا اومد"چیست؟؟؟ رایج ترین سوال در امتحانات درسی!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

معنی این عبارت جبری چیست؟ (o/5 k3) ----------------------- (k3) . . . . . . . . . . پاسخ: کاسه ای زیر نیم کاسه است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

(کیلیلاکو)چیست؟ ایا نام یک اتشفشان است؟ آیانام رشته کوهی در ترکیه است؟ایا نام یکی از مشاهیر است؟یا نام یک اژدهاست؟ نه!! این نجوای یک پیرزن شیرازی{فسایی} ست که به دنبال کلید هایش میگردد!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خواستگار چیست ؟  . . . هیچی نیست آروم باشید  دخترا نفس عمیق  اون خانومو بگیرین تشنج کرد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" دهن منو وا نکن " چیست ؟ . . . . . . . . . تهدیدی تو خالی که با جمله " وا کن ببینم چه غلطی میخوای بکنی" خاتمه می یابد !!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آینده شغلی معدل در ایران چیست؟ معدل ۱۹-۲۰= دکتر، مهندس، استاد معدل ۱۹-۱۷= معلم معدل ۱۷-۱۴= کارمند معدل۱۴-۱۲= مدیرعامل مردود= میلیاردر :|

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دختر چیست؟  زایده ایست کاملا بی مصرف که شباهت بسیار به رادیو دارد و از شمال به کلیپس و از جنوب به ساپورت وچکمه ختم میشود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

(یه اسم خوبی هم داره!) چیست؟ جمله ای برای به کار بردن وقتی که دارید به اسم یه چیزی فکر میکنید و اسمش یادتون میاد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تلسکوپ چیست ؟ وسیله ای که پرسپولیسی ها با آن از ته جدول بالای جدول نگاه میکنن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رانی چیست؟ وقتی شخصی به کوچه بن بست میرسد مردم به او میگویند: رانی نرو !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"داداشی " چیست ؟ . . . . . . . . . همون دوست پسره ، فقط رو نیمکت ذخیره نشسته تا نوبتش بشه ! :))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تلسکوپ چیست؟ تلسکوپ چیزی است که پرسپولیسی ها با آن حمله های فرهاد مجیدی وآرش برهانی رامی بینند.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دماغ چیست؟ . . . . . دماغ ماده ای است که با انگشت اشاره از منطقه ی ته تانیه دماغ کشیده و به صورت محرمانه ای به دیوار یا زیر فرش مالانده میشود