بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس چیست؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

(دختره چش سفید) کیست؟؟ . منم دیگه! باور ندارین بیاین از مامانم بپرسید؛متقاعدتون میکنه.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺟﻤﻠﻪ ﯼ "ﻣﻦ ﺧﯿﻠﯽ ﮐﻢ ﻣﯿﺎﻡ ﻧﺖ" ﭼﯿﺴﺖ؟ . . . ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺍﯼ ﺑﺮﺍﯼ ﺩﺍﺩﻥ ﯾﺎ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺷﻤﺎﺭﻩ! به همین برکت ﮐﻮﺭ ﺷﻢ ﺍﮔﻪ ﺩﺭﻭﻍ ﺑﮕﻢ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوشىزه هاى دم بخت چىست؟؟؟؟؟؟ . . . .توصىف معلم فىزىک من از پسراى امروزى

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قَ هَ چیست؟ . . . سوال فردی کرمانی درباره وجود قند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

.007 چیست؟؟ . والا منم نمیدونم چن وقتیم هس فکرمم مشغول کرده هرکی میدونه به منم بگه خیر ببینی ایشالا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تفریحات سآلم چیست ؟؟ . ینی وختـی خونتـون خآلی میشـه یه کنـسـرو لوبیآ بـگیری تآ ته بخوری بعدم بدونه هیچگونه هرآسی شروع به خآلی کردنه بـآدآ کنی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

محو تماشای من شده بود چیست؟!!!!!!!! . . . هیچی دوست اعتماد به نفس منه که با ۱۴۸ قد هر وقت یه پسر تو خیابون نگاهش کنه فقط در حد یه نگاه گذرا این جمله رو میگه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جمله ی «کارنامت و بده ببینم» چیست؟ . . . . . .. نوعی جمله ای که پدر به تو میگه و فردا آن روز باید بنده بیام و برات فاتحه بخونم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ریاضیدان چیست ؟  . . . . آدم کوری است که هنگام شب در اتاق تاریک دنبال گربه سیاهی میگردد که در آنجا نیست .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دختر چیست؟! . . . . د:دندان لقی که باید کند! خ:خرید و پول خرج کردن! ت:تفریح و گردش و بدبختی! ر:روانی بودن!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شب امتحان چيست؟ . . . . . شب التماس به درگاه خداوند ! شب توبه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گیرنده دیجیتال چیست؟ گیرنده ایست که میزان توجه تماشاگران به تلوزیون با احساساتی شدنش رابطه مستقیم دارد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مُنگُل کیست؟ . . کسی که با وجود اینترنت و ... زنگ میزنه رادیو و آهنگ درخواستی میده!!! اونم از نوع پوسیده و زنگ زدش!!! اینا فازشون چیه؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فیروز چیست؟ . . . . همان ویروس است به زبان مامان من!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

واکی چیست؟ . . . . . جمله ایست که بانوان ارجمند میپرسند که در واقع جمله چه کسی را سرشار از احساس کرده اند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گربه سبزی" چیست ؟؟؟ . . عبارتی ست که یک آذری زبانِ سرماخورده، به جای "قرمه سبزی" به کار می برد

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس چیست؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

(دختره چش سفید) کیست؟؟ . منم دیگه! باور ندارین بیاین از مامانم بپرسید؛متقاعدتون میکنه.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺟﻤﻠﻪ ﯼ "ﻣﻦ ﺧﯿﻠﯽ ﮐﻢ ﻣﯿﺎﻡ ﻧﺖ" ﭼﯿﺴﺖ؟ . . . ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺍﯼ ﺑﺮﺍﯼ ﺩﺍﺩﻥ ﯾﺎ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺷﻤﺎﺭﻩ! به همین برکت ﮐﻮﺭ ﺷﻢ ﺍﮔﻪ ﺩﺭﻭﻍ ﺑﮕﻢ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوشىزه هاى دم بخت چىست؟؟؟؟؟؟ . . . .توصىف معلم فىزىک من از پسراى امروزى

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قَ هَ چیست؟ . . . سوال فردی کرمانی درباره وجود قند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

.007 چیست؟؟ . والا منم نمیدونم چن وقتیم هس فکرمم مشغول کرده هرکی میدونه به منم بگه خیر ببینی ایشالا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تفریحات سآلم چیست ؟؟ . ینی وختـی خونتـون خآلی میشـه یه کنـسـرو لوبیآ بـگیری تآ ته بخوری بعدم بدونه هیچگونه هرآسی شروع به خآلی کردنه بـآدآ کنی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

محو تماشای من شده بود چیست؟!!!!!!!! . . . هیچی دوست اعتماد به نفس منه که با ۱۴۸ قد هر وقت یه پسر تو خیابون نگاهش کنه فقط در حد یه نگاه گذرا این جمله رو میگه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جمله ی «کارنامت و بده ببینم» چیست؟ . . . . . .. نوعی جمله ای که پدر به تو میگه و فردا آن روز باید بنده بیام و برات فاتحه بخونم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ریاضیدان چیست ؟  . . . . آدم کوری است که هنگام شب در اتاق تاریک دنبال گربه سیاهی میگردد که در آنجا نیست .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دختر چیست؟! . . . . د:دندان لقی که باید کند! خ:خرید و پول خرج کردن! ت:تفریح و گردش و بدبختی! ر:روانی بودن!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شب امتحان چيست؟ . . . . . شب التماس به درگاه خداوند ! شب توبه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گیرنده دیجیتال چیست؟ گیرنده ایست که میزان توجه تماشاگران به تلوزیون با احساساتی شدنش رابطه مستقیم دارد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مُنگُل کیست؟ . . کسی که با وجود اینترنت و ... زنگ میزنه رادیو و آهنگ درخواستی میده!!! اونم از نوع پوسیده و زنگ زدش!!! اینا فازشون چیه؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فیروز چیست؟ . . . . همان ویروس است به زبان مامان من!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

واکی چیست؟ . . . . . جمله ایست که بانوان ارجمند میپرسند که در واقع جمله چه کسی را سرشار از احساس کرده اند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گربه سبزی" چیست ؟؟؟ . . عبارتی ست که یک آذری زبانِ سرماخورده، به جای "قرمه سبزی" به کار می برد