بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس چیست؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق چیست؟؟؟ . . . . . . همان چیزی که دیر یا زود به شکست میانجامد و مجبور به فراموش کردننش هستی....هرچند که محال باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یش، یش، یش چیست؟ . . . . نه خیر ستایش نیسته بلکه صدای خنده یک مار زنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جانیه جانیه چیست؟ . . . . . آیا کسی است که قتل انجام می دهد؟آیا قاتل است؟خیر! واکنش مادر شوهر شمالی وقتی عروس می خواد سوار ماشین شه و جا نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نهنگ چیست!!؟  .  .  .  .  .  .  نهنگ!! التماسهای یک دختر به موبایلشه وقتی داره هنگ میکنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اَﻻ ﺳَﻼ ﭼﯿﺴﺖ ؟ . . . . ﻣﻨﻢ اﮔﻪ ﻟﺒﺎﻣﻮ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻟﺐ ﺷﺘﺮ ﭘﺮوتز ﻣﯿﮑﺮدم ﺑﺠﺎی " اﻟﻮ ﺳﻼم ” اﯾﻨﻮ ﻣﯿﮕﻔﺘﻢ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خط فقر چیست ؟ وقتی یک پرادو و یک پیکان کنار هم می ایستند کفش های راننده پرادو و فک راننده پیکان در یک خط قرار میگیرند ! و این خط را خط فقر میگویند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشــــــق چیست؟ سواله خوبیه!! الان براتون میگم! * * * * * عشــــــــــــق منـــــــم ... ツ بحثم نباشه, اعصاب ندارم..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نترس کیست؟ . . شخص خاصی نیست فقط کسیه که فک میکنه مرگ پایانه همه چیزه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جسم شفاف چیست؟ . . نمیدونی؟!!!!!... . . جسمیه که وقتی اینورش وایمیستی بتونی اونورشو ببینی مثه نردبون!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دگرگونی چیست؟ . . . این گونی هایی که اینجاست نه، اون گونی که اون گوشه افتاده اون دگرگونیه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وای ایرانسل عجب سوال سختی برای من فرستاده(﷼_﷼) بچه ها کمک کنید جواب بدم: اون چه حیونیه که بی تفاوتی خاصی تو چشاش موج میزنه؟ ۱جغد ۲گورخر ۳سوسک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺟﻤﻠﻪ ﯼ "ﻣﻦ ﺧﯿﻠﯽ ﮐﻢ ﻣﯿﺎﻡ ﻧﺖ" ﭼﯿﺴﺖ؟ . . . . . . . . ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺍﯼ ﺑﺮﺍﯼ ﺩﺍﺩﻥ ﯾﺎ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺷﻤﺎﺭﻩ! به همین برکت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدبختی چیست؟ بدبختی اینه که فامیلت موحدی باشه و اسمت محمد. یعنی هر جای ایران که بری آبرو برات نمی مونه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

« بــــری بــــری » چیست ؟ . . آیا « بــــری بــــری » نام یک بیماریست ؟ یک بیماری خطرناک !؟!؟ . . . اشتباه نکنید بری بری به زبان شمالی به معنای « بــــیــا بــــیــا » است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

<نمیترسم...چندشم میشه>چیست؟ . . . . جمله ای که افراد و معمولا خانوما بعد از شنیدن جمله ی سوسک که ترس نداره میگویند!! بچه ورامینی پرچمش بالاس

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

(چه بد پس طرف من نیا ) چیست؟  .....  .....  ..... ..... ..... اوج همدردی من با کسی که بهم میگه سرماخوردم.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس چیست؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق چیست؟؟؟ . . . . . . همان چیزی که دیر یا زود به شکست میانجامد و مجبور به فراموش کردننش هستی....هرچند که محال باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یش، یش، یش چیست؟ . . . . نه خیر ستایش نیسته بلکه صدای خنده یک مار زنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جانیه جانیه چیست؟ . . . . . آیا کسی است که قتل انجام می دهد؟آیا قاتل است؟خیر! واکنش مادر شوهر شمالی وقتی عروس می خواد سوار ماشین شه و جا نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نهنگ چیست!!؟  .  .  .  .  .  .  نهنگ!! التماسهای یک دختر به موبایلشه وقتی داره هنگ میکنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اَﻻ ﺳَﻼ ﭼﯿﺴﺖ ؟ . . . . ﻣﻨﻢ اﮔﻪ ﻟﺒﺎﻣﻮ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻟﺐ ﺷﺘﺮ ﭘﺮوتز ﻣﯿﮑﺮدم ﺑﺠﺎی " اﻟﻮ ﺳﻼم ” اﯾﻨﻮ ﻣﯿﮕﻔﺘﻢ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خط فقر چیست ؟ وقتی یک پرادو و یک پیکان کنار هم می ایستند کفش های راننده پرادو و فک راننده پیکان در یک خط قرار میگیرند ! و این خط را خط فقر میگویند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشــــــق چیست؟ سواله خوبیه!! الان براتون میگم! * * * * * عشــــــــــــق منـــــــم ... ツ بحثم نباشه, اعصاب ندارم..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نترس کیست؟ . . شخص خاصی نیست فقط کسیه که فک میکنه مرگ پایانه همه چیزه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جسم شفاف چیست؟ . . نمیدونی؟!!!!!... . . جسمیه که وقتی اینورش وایمیستی بتونی اونورشو ببینی مثه نردبون!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دگرگونی چیست؟ . . . این گونی هایی که اینجاست نه، اون گونی که اون گوشه افتاده اون دگرگونیه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وای ایرانسل عجب سوال سختی برای من فرستاده(﷼_﷼) بچه ها کمک کنید جواب بدم: اون چه حیونیه که بی تفاوتی خاصی تو چشاش موج میزنه؟ ۱جغد ۲گورخر ۳سوسک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺟﻤﻠﻪ ﯼ "ﻣﻦ ﺧﯿﻠﯽ ﮐﻢ ﻣﯿﺎﻡ ﻧﺖ" ﭼﯿﺴﺖ؟ . . . . . . . . ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺍﯼ ﺑﺮﺍﯼ ﺩﺍﺩﻥ ﯾﺎ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺷﻤﺎﺭﻩ! به همین برکت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدبختی چیست؟ بدبختی اینه که فامیلت موحدی باشه و اسمت محمد. یعنی هر جای ایران که بری آبرو برات نمی مونه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

« بــــری بــــری » چیست ؟ . . آیا « بــــری بــــری » نام یک بیماریست ؟ یک بیماری خطرناک !؟!؟ . . . اشتباه نکنید بری بری به زبان شمالی به معنای « بــــیــا بــــیــا » است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

<نمیترسم...چندشم میشه>چیست؟ . . . . جمله ای که افراد و معمولا خانوما بعد از شنیدن جمله ی سوسک که ترس نداره میگویند!! بچه ورامینی پرچمش بالاس

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

(چه بد پس طرف من نیا ) چیست؟  .....  .....  ..... ..... ..... اوج همدردی من با کسی که بهم میگه سرماخوردم.