بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس چیست؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فسیل گاو 20میلیون سالی چیست؟ . . . . . .. تنها یادگار برد6برصفر پرسپولیس در مقابل استقلال.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عسلویه چیست؟ خوشی زده زیر دلت میخوای بدونی؟؟ بشین از هوای خوش خونه ات لذت ببر به این چیزا کاری ئداشته باش! وا ا.. ا این نوناشون!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوب دقت کن : برادر زن راننده ، دایی زن احمد است ، راننده چه نسبتی با زن احمد دارد !!؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فرجه امتحان چیست؟مدت زمان بین2امتحان برای تفریح وشادی مهمونی عروسی ولگردی نظافت و....:| امتحان هم نکته انحرافیه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خـــیـــلـــی دوسـتـت دارم چـیـسـت...؟ حـرفـیـه کـه مـدت هـاسـت تـو دل شـمـاسـت و مـیـخـوایـد بـه مـن بـگـیـد امـا نـمـیـگـیـد..... :) بـگـیـد خـجـالـت نـکـشـیـد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بَ رَ بَ بَ چیست؟؟ . .. به معنای برو باباست که ایرانیها در پاره ای مواقع با دهن کجی،برای تضعیف روحیه طرف مقابل بکار میبرند!! الان دارید امتحان میکنید؟؟ تبریک میگم شما یک ایرانیه اصیل هستید..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تخمه چیست؟ . . . . . . . . . . . . . الکی دلتونوخوش نکنیدهیچی نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برگ چغندر چیست؟ ( کیست!؟؟! ) . . . کسیه که میاد تو سایت این همه جوک و مطلب میخونه ولی لایک نمیکنه جزو برگ چغندر نباشیا یه وخخخخت!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزن اخبار ببینیم دنیا دست کیه چیست؟ دیالوگ بابام موقعی که من دارم فوتبال نگاه میکنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انشولین چیست؟ . . . . سوتی من هنگاه پاسخ به سوال معلم زیست.از تلف شده ها خبر ندارم ولی بازمانده هارو ریختن تو یه اتاق دارن خودشونو میکوبن به درو دیوار. تازه منم دارن به زور میبرن تست اعتیاد بدم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

موبایل چیست؟ وسیله ای که دوتا عاشقو شب تا صُب به هم مشتاق تر،، دانشجوها رو سرگرم، قرار مدارا رو ردیف، بی بَرقی رو رَفع (نقش شمع داره) ولی واسِه ماها استفاده ی "ساعت" هم نداره.!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دخر چیست؟ . . . . . . به پسری که قیافه,حرکات,صداش شبیه دختر باشه می گن دخر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

واحد خالی بندی تو جمع دوستان چیست؟ . . . پیدا کردن کلمه در ثانیه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گلابی کیست؟  . . . . . . . . گلابی آدمی است که سه ساعت با او درد دل می کنی بعد می گه: چی بگم والله باز خودت بهتر میدونی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من غلط خوردم چیست؟ . . . . . . . نتیجه ی مذاکرات با یک نفهم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نان لواش چیست ؟ به آلیاژی از پلاستیک و آرد می گویند که در دمای مخصوصی پخت می شوند

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس چیست؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فسیل گاو 20میلیون سالی چیست؟ . . . . . .. تنها یادگار برد6برصفر پرسپولیس در مقابل استقلال.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عسلویه چیست؟ خوشی زده زیر دلت میخوای بدونی؟؟ بشین از هوای خوش خونه ات لذت ببر به این چیزا کاری ئداشته باش! وا ا.. ا این نوناشون!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوب دقت کن : برادر زن راننده ، دایی زن احمد است ، راننده چه نسبتی با زن احمد دارد !!؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فرجه امتحان چیست؟مدت زمان بین2امتحان برای تفریح وشادی مهمونی عروسی ولگردی نظافت و....:| امتحان هم نکته انحرافیه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خـــیـــلـــی دوسـتـت دارم چـیـسـت...؟ حـرفـیـه کـه مـدت هـاسـت تـو دل شـمـاسـت و مـیـخـوایـد بـه مـن بـگـیـد امـا نـمـیـگـیـد..... :) بـگـیـد خـجـالـت نـکـشـیـد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بَ رَ بَ بَ چیست؟؟ . .. به معنای برو باباست که ایرانیها در پاره ای مواقع با دهن کجی،برای تضعیف روحیه طرف مقابل بکار میبرند!! الان دارید امتحان میکنید؟؟ تبریک میگم شما یک ایرانیه اصیل هستید..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تخمه چیست؟ . . . . . . . . . . . . . الکی دلتونوخوش نکنیدهیچی نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برگ چغندر چیست؟ ( کیست!؟؟! ) . . . کسیه که میاد تو سایت این همه جوک و مطلب میخونه ولی لایک نمیکنه جزو برگ چغندر نباشیا یه وخخخخت!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزن اخبار ببینیم دنیا دست کیه چیست؟ دیالوگ بابام موقعی که من دارم فوتبال نگاه میکنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انشولین چیست؟ . . . . سوتی من هنگاه پاسخ به سوال معلم زیست.از تلف شده ها خبر ندارم ولی بازمانده هارو ریختن تو یه اتاق دارن خودشونو میکوبن به درو دیوار. تازه منم دارن به زور میبرن تست اعتیاد بدم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

موبایل چیست؟ وسیله ای که دوتا عاشقو شب تا صُب به هم مشتاق تر،، دانشجوها رو سرگرم، قرار مدارا رو ردیف، بی بَرقی رو رَفع (نقش شمع داره) ولی واسِه ماها استفاده ی "ساعت" هم نداره.!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دخر چیست؟ . . . . . . به پسری که قیافه,حرکات,صداش شبیه دختر باشه می گن دخر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

واحد خالی بندی تو جمع دوستان چیست؟ . . . پیدا کردن کلمه در ثانیه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گلابی کیست؟  . . . . . . . . گلابی آدمی است که سه ساعت با او درد دل می کنی بعد می گه: چی بگم والله باز خودت بهتر میدونی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من غلط خوردم چیست؟ . . . . . . . نتیجه ی مذاکرات با یک نفهم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نان لواش چیست ؟ به آلیاژی از پلاستیک و آرد می گویند که در دمای مخصوصی پخت می شوند