بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس چیست؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی تعریف میکرد: چند سال پیش که ابتدایی بودم معلم علوم برا امتحان سوال داده بود مولکول چیست؟ یکی از بچه ها در جواب نوشته بوده،به همون بولوق بولوق هایی که توی آب هستند مولکول میگن... خخخخخخخخخ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مقدمه: آرزو یا فانتزی گو فرق چیست؟ آنکه او بی فانتزی زنده ست کیست؟ با توهّم زنده ایم و سرخوشیم «فانتزی هم بر جوانان عیب نیست!» یکی از فانتزیام اینه که یه روز برم لب دریا ببینم هیچی زباله نریخته...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هووش چیست ؟؟  جد بزرگ ترمزهای ای بی اس برای توقف کامل خر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ته دیگ چیست؟ آخرین امید حیف نون برای سیرشدن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تقلب چیست ؟  یک سری اعمال ننگین در صورت با عرضه بودن واین کاره بودن شخص امتحان دهنده آخر عاقبت خوش وخرمی دارد.  نوعی هلو برو تو گلو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فرق باتری با مادر زن در چیست ؟ باتری حداقل یک قطب مثبت دارد اما مادر زن هیچ چیز مثبتی ندارد!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کپه مرگ چیست؟  وقتی میخوای بخوابی ... کسی نیست بوست کنه کسی نیست نوازشت کنه حتی کسی نیست بهت یه شب بخیر ساده بگه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کله ملق چیست؟  فنی است که کودکان برای خود نمایی جلوی میهمانان انجام میدهند و در نهایت منجر به در دادن صدای معده و کتک خوردن آنها توسط والدین می شود!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میتونم بهت اعتماد کنم چیست . . . مقدمه ای برای یه سرکاری 2ساعته

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کتلت چیست؟ غذایی که هدفش این بوده که کباب کوبیده بشه ولی مشکلات زندگی مانع پیشرفت بیشترش شده!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شـــلغــم چــیســت ؟؟ . . . . به غــمی کــه لَــنـگ مـــیزند و درســـت نــمیتـــوانــد راه بــرود مــیگـویــند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی خوب و آروم چیست؟ . . . . نه دارم از شما سوال میکنم چیست؟؟؟ اگه نمیدونید لایک کنید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"محتوای تکراری" چیست؟؟ . . . . . . کلمه ایست بس نفرت انگیز که نتیجه ان کوبیدن چند مشت به میز و دیوار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

استقلال چيست؟؟ تيمي است ك تازگيا آبكش شده و گاهي دوست داره حتي سهميه هم نگيره. استقلالي ها؟؟؟؟؟؟ ريز ميبينمتون. پرسپوليس پرچم بالاست. علي دايي؟؟؟؟؟؟شيره.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کارت همیار ملی چیست؟ . . . . . . . همان "کارت صد افرین" است که حالا برا خودش کسی شده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جوش چیست؟؟؟ . . . . موجودیست که تمام بدن را در بر میگیرد به عبارتی از کله سر تا نوک پا رشد میکنه... من که تا حالا فقط تو تخم چشمام جوش نزده...کصافتتتتتت

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس چیست؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی تعریف میکرد: چند سال پیش که ابتدایی بودم معلم علوم برا امتحان سوال داده بود مولکول چیست؟ یکی از بچه ها در جواب نوشته بوده،به همون بولوق بولوق هایی که توی آب هستند مولکول میگن... خخخخخخخخخ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مقدمه: آرزو یا فانتزی گو فرق چیست؟ آنکه او بی فانتزی زنده ست کیست؟ با توهّم زنده ایم و سرخوشیم «فانتزی هم بر جوانان عیب نیست!» یکی از فانتزیام اینه که یه روز برم لب دریا ببینم هیچی زباله نریخته...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هووش چیست ؟؟  جد بزرگ ترمزهای ای بی اس برای توقف کامل خر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ته دیگ چیست؟ آخرین امید حیف نون برای سیرشدن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تقلب چیست ؟  یک سری اعمال ننگین در صورت با عرضه بودن واین کاره بودن شخص امتحان دهنده آخر عاقبت خوش وخرمی دارد.  نوعی هلو برو تو گلو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فرق باتری با مادر زن در چیست ؟ باتری حداقل یک قطب مثبت دارد اما مادر زن هیچ چیز مثبتی ندارد!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کپه مرگ چیست؟  وقتی میخوای بخوابی ... کسی نیست بوست کنه کسی نیست نوازشت کنه حتی کسی نیست بهت یه شب بخیر ساده بگه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کله ملق چیست؟  فنی است که کودکان برای خود نمایی جلوی میهمانان انجام میدهند و در نهایت منجر به در دادن صدای معده و کتک خوردن آنها توسط والدین می شود!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میتونم بهت اعتماد کنم چیست . . . مقدمه ای برای یه سرکاری 2ساعته

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کتلت چیست؟ غذایی که هدفش این بوده که کباب کوبیده بشه ولی مشکلات زندگی مانع پیشرفت بیشترش شده!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شـــلغــم چــیســت ؟؟ . . . . به غــمی کــه لَــنـگ مـــیزند و درســـت نــمیتـــوانــد راه بــرود مــیگـویــند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی خوب و آروم چیست؟ . . . . نه دارم از شما سوال میکنم چیست؟؟؟ اگه نمیدونید لایک کنید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"محتوای تکراری" چیست؟؟ . . . . . . کلمه ایست بس نفرت انگیز که نتیجه ان کوبیدن چند مشت به میز و دیوار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

استقلال چيست؟؟ تيمي است ك تازگيا آبكش شده و گاهي دوست داره حتي سهميه هم نگيره. استقلالي ها؟؟؟؟؟؟ ريز ميبينمتون. پرسپوليس پرچم بالاست. علي دايي؟؟؟؟؟؟شيره.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کارت همیار ملی چیست؟ . . . . . . . همان "کارت صد افرین" است که حالا برا خودش کسی شده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جوش چیست؟؟؟ . . . . موجودیست که تمام بدن را در بر میگیرد به عبارتی از کله سر تا نوک پا رشد میکنه... من که تا حالا فقط تو تخم چشمام جوش نزده...کصافتتتتتت