بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس چیزای خوب000

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پریز برق کناره  تخت خواب!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بوی خاک نمدار بعد از بارون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیر برسی سر قرار و دوستت هنوز نیومده باشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پیدا کردن یه دست خط از بچگی هات

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کندن چسب مایع خشک شده روی دستت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بوی نون تازه . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدون مناسبت بهت هدیه بدن ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شکلک کشیدن رو کاغذ موقع حرف زدن با تلفن ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ذوق اومدن مامان بزرگت از مکه …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی خوابشو میبینی و همش میخندی .. فرداش ی روز عالیه ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خاطراتی که به یادت میان یهو میزنی زیر خنده ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نون سنگک داغ . . . پنیر . . . ریحون . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تختت بوی لباساشو بگیره .. شب خوابت نبره ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

واسه مسافرت چمدون بستن …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اون طرف بالشتت یخ باشه ..

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس چیزای خوب000

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پریز برق کناره  تخت خواب!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بوی خاک نمدار بعد از بارون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیر برسی سر قرار و دوستت هنوز نیومده باشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پیدا کردن یه دست خط از بچگی هات

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کندن چسب مایع خشک شده روی دستت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بوی نون تازه . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدون مناسبت بهت هدیه بدن ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شکلک کشیدن رو کاغذ موقع حرف زدن با تلفن ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ذوق اومدن مامان بزرگت از مکه …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی خوابشو میبینی و همش میخندی .. فرداش ی روز عالیه ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خاطراتی که به یادت میان یهو میزنی زیر خنده ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نون سنگک داغ . . . پنیر . . . ریحون . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تختت بوی لباساشو بگیره .. شب خوابت نبره ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

واسه مسافرت چمدون بستن …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اون طرف بالشتت یخ باشه ..