بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس چیزای خوب000

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی یه بچه بهت لبخند میزنه …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پیدا کردن خوراکی های قایم شده …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نون داغ بربری با گردو و سبزی ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خنکیه اونطرف بالشت …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پیدا کردن پولی که یادت نیس تو جیبت …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زیر پتو .. جلو باد یخ کولر ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عکسش رو صفحه گوشیت مونده باشه … گوشیت تو دستت .. خوابت برده باشه …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه هندزفری تو گوشت … با کلی آهنگ که دوستشون داری . . . توی هوای دو نفره . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شکلک در آوردن جلوی آینه آسانسور

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از خستگی خوابت ببره ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادگاری های نوشته شده تو جزوه ها و کتابات

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه ظرف پر از نوتلا…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی یه نوزاد انگشتتو محکم میگیره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی اتفاقی میشنوی که دارن ازت تعریف میکنن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از کسی اس ام اس بگیری که همون لحظه تو فکرش بودی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از خواب پاشی  و یاد اتفاقای خوب دیروز بیفتی

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس چیزای خوب000

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی یه بچه بهت لبخند میزنه …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پیدا کردن خوراکی های قایم شده …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نون داغ بربری با گردو و سبزی ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خنکیه اونطرف بالشت …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پیدا کردن پولی که یادت نیس تو جیبت …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زیر پتو .. جلو باد یخ کولر ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عکسش رو صفحه گوشیت مونده باشه … گوشیت تو دستت .. خوابت برده باشه …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه هندزفری تو گوشت … با کلی آهنگ که دوستشون داری . . . توی هوای دو نفره . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شکلک در آوردن جلوی آینه آسانسور

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از خستگی خوابت ببره ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادگاری های نوشته شده تو جزوه ها و کتابات

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه ظرف پر از نوتلا…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی یه نوزاد انگشتتو محکم میگیره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی اتفاقی میشنوی که دارن ازت تعریف میکنن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از کسی اس ام اس بگیری که همون لحظه تو فکرش بودی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از خواب پاشی  و یاد اتفاقای خوب دیروز بیفتی