بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس چه بگوییم چه نگوییم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بگوییم : مسئله را خودم حل می‌کنم. نگوییم : مسئله ربطی به تو ندارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بگوییم : خیلی راحت نبود. نگوییم : جانم به لبم رسید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بگوییم : بفرمایید. نگوییم : در خدمت هستم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بگوییم: آسان نیست. نگوییم: دشوار است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بگوییم: دوست ندارم. نگوییم: متنفرم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بگوییم: من. نگوییم: اینجانب.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بگوییم : شاد و پر انرژی باشید. نگوییم : خسته نباشید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بگوییم : با این کار چه لذتی می‌بری؟ نگوییم : چرا اذیت می‌کنی؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بگوییم : مناسب من نیست. نگوییم : به درد من نمی‌خورد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بگوییم: خوب هستم. نگوییم: بد نیست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بگوییم: قشنگ نیست. نگوییم : زشت است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بگوییم : با تجربه شده. نگوییم :  شکست خورده.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بگوییم : هدیه برای شما.نگوییم :  قابل ندارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بگوییم :  خدا  سلامتی بده. نگوییم :  خدا بد نده.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بگوییم : راست می‌گی؟ راستی؟ نگوییم : دروغ نگو.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بگوییم : در فرصت مناسب کنار شما خواهم بود. نگوییم : گرفتارم.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس چه بگوییم چه نگوییم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بگوییم : مسئله را خودم حل می‌کنم. نگوییم : مسئله ربطی به تو ندارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بگوییم : خیلی راحت نبود. نگوییم : جانم به لبم رسید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بگوییم : بفرمایید. نگوییم : در خدمت هستم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بگوییم: آسان نیست. نگوییم: دشوار است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بگوییم: دوست ندارم. نگوییم: متنفرم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بگوییم: من. نگوییم: اینجانب.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بگوییم : شاد و پر انرژی باشید. نگوییم : خسته نباشید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بگوییم : با این کار چه لذتی می‌بری؟ نگوییم : چرا اذیت می‌کنی؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بگوییم : مناسب من نیست. نگوییم : به درد من نمی‌خورد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بگوییم: خوب هستم. نگوییم: بد نیست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بگوییم: قشنگ نیست. نگوییم : زشت است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بگوییم : با تجربه شده. نگوییم :  شکست خورده.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بگوییم : هدیه برای شما.نگوییم :  قابل ندارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بگوییم :  خدا  سلامتی بده. نگوییم :  خدا بد نده.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بگوییم : راست می‌گی؟ راستی؟ نگوییم : دروغ نگو.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بگوییم : در فرصت مناسب کنار شما خواهم بود. نگوییم : گرفتارم.