بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس چشم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا خدا می روم!! وقتی! پای چشم هایت درمیان باشد عزیزم…..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روی من شرط ببند! تمام دل هارا رد کرده ام چشم بسته این قماررا می برم! دوست داشتن تو بی دل است…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزها زیادی ساکت شده ام! نمیدانم، چرا حرفهایم بجای گلو از چشم هایم بیرون میاید!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پیراهن نگاه مرامکش ازپشت که برمیگردم وبی خیال عزیزهای مصری ویعقوب های چشم به راه چنان به خودمی فشارمت که هفتادوهفت سال تمام باران بباردوگندم دروکنیم…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر چه آسان و طبیعی است، به چشم انسان خوار می آید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

۱+۱=۲ این دو چشم فدای تو ۴+۱=۵ این پنج حواسم پیش تو ۱۲+۱۲=۲۴ساعته به فکر تو ۳+۴=۷روز هفته خوابتو میبینم ۵۰+۵۰=۱۰۰%دوست دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

الهی کسی که منو از چشم تو انداخت از چشم خدا بیفتد …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انگار نگاه آخرت طوفان داشت در چشم من اشک حالت باران داشت رفتی و شروع کافری هام شدی آخر دل من فقط به تو ایمان داشت!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زن جنس عجیبی ست چشم هایش را که می بندی؛ دید دلش بیشتر میشود دلش را که میشکنی؛ باران لطافت از چشم هایش سرازیر! انگار!! درست شده تا روی عشق را کم کند…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا چشم باز کردم، محکوم به زندگی شدم… “تو” هم نیستی تا شلاق های دنیا برایم دردی نداشته باشد، اما من باز با تنی زخمی زیر باران می آیم بلکه بوی تنت را استشمام کنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

و رسالت من این خواهد بود تا دو استکان چای داغ را از میان دویست جنگ خونین به سلامت بگذرانم تا در شبی بارانی آن ها را با خدای خویش چشم در چشم هم، نوش کنیم…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بارونی که با اومدنش یه عده با چشم تر دنبال سرپناه برای خوابشون میگردن نمیخوام بباره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق آرامش دلهاست اگربگذارند زندگی باتوچه زیباست اگربگذارند ای نگاه توپرستوی پیام آورعشق چشم توچشمه رویاست اگربگذارند…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترین آرایش ها در زندگی : حقیقت برای لب ها بخشش برای چشم ها نیکوکاری برای دست ها لبخند برای صورت عشق برای قلب!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگترین موفقیت زندگی ام این بوده که با چشم های خودم ببینم که چطور فراموشم می کنند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشم هایش شروع واقعه بود

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس چشم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا خدا می روم!! وقتی! پای چشم هایت درمیان باشد عزیزم…..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روی من شرط ببند! تمام دل هارا رد کرده ام چشم بسته این قماررا می برم! دوست داشتن تو بی دل است…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزها زیادی ساکت شده ام! نمیدانم، چرا حرفهایم بجای گلو از چشم هایم بیرون میاید!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پیراهن نگاه مرامکش ازپشت که برمیگردم وبی خیال عزیزهای مصری ویعقوب های چشم به راه چنان به خودمی فشارمت که هفتادوهفت سال تمام باران بباردوگندم دروکنیم…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر چه آسان و طبیعی است، به چشم انسان خوار می آید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

۱+۱=۲ این دو چشم فدای تو ۴+۱=۵ این پنج حواسم پیش تو ۱۲+۱۲=۲۴ساعته به فکر تو ۳+۴=۷روز هفته خوابتو میبینم ۵۰+۵۰=۱۰۰%دوست دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

الهی کسی که منو از چشم تو انداخت از چشم خدا بیفتد …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انگار نگاه آخرت طوفان داشت در چشم من اشک حالت باران داشت رفتی و شروع کافری هام شدی آخر دل من فقط به تو ایمان داشت!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زن جنس عجیبی ست چشم هایش را که می بندی؛ دید دلش بیشتر میشود دلش را که میشکنی؛ باران لطافت از چشم هایش سرازیر! انگار!! درست شده تا روی عشق را کم کند…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا چشم باز کردم، محکوم به زندگی شدم… “تو” هم نیستی تا شلاق های دنیا برایم دردی نداشته باشد، اما من باز با تنی زخمی زیر باران می آیم بلکه بوی تنت را استشمام کنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

و رسالت من این خواهد بود تا دو استکان چای داغ را از میان دویست جنگ خونین به سلامت بگذرانم تا در شبی بارانی آن ها را با خدای خویش چشم در چشم هم، نوش کنیم…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بارونی که با اومدنش یه عده با چشم تر دنبال سرپناه برای خوابشون میگردن نمیخوام بباره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق آرامش دلهاست اگربگذارند زندگی باتوچه زیباست اگربگذارند ای نگاه توپرستوی پیام آورعشق چشم توچشمه رویاست اگربگذارند…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترین آرایش ها در زندگی : حقیقت برای لب ها بخشش برای چشم ها نیکوکاری برای دست ها لبخند برای صورت عشق برای قلب!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگترین موفقیت زندگی ام این بوده که با چشم های خودم ببینم که چطور فراموشم می کنند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشم هایش شروع واقعه بود