بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس چشم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

راه نداره دل به دل که خیسه چشم من اشک یعنی با سکوت شب یکی شدن گریه میکنم به حال و روز بیخودم اشک یعنی کاش عاشقت نمیشدم!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترین آرایش ها در زندگی : حقیقت برای لب ها بخشش برای چشم ها نیکوکاری برای دست ها لبخند برای صورت عشق برای قلب…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایم، اما دلتنگ آغوشی نیستم! خسته ام ، ولی به تکیه گاه نمی اندیشم! چشم هایم تر هستند و قرمز، ولی رازی ندارم! چون مدتهاست دیگر کسی را خیلی دوست ندارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قلب تو باهرچه خوبی قهربود نوش دارویی که گفتی زهر بود دل که در چشم توبد افتاده است در نکویی شهره این شهر بود…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قلب تو باهرچه خوبی قهربود نوش دارویی که گفتی زهر بود دل که در چشم توبد افتاده است در نکویی شهره این شهر بود…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اشکی نمی ریزد کسی باران نمی گیرد! در سال خشکی یک نفر هم جان نمی گیرد وقتی که مجنون سوی صحرا رفت با من گفت: شبهای چشم منتظر پایان نمی گیرد؟ !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چون ابری سرگردان میگرید چشم من در تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای تو برای چشم هایت برای من برای درد هایم برای ما برای این همه تنهایی ای کاش خدا کاری کند…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

استکان های نگاهم خستگی در میکنند چای را وقتی که از چشم خودت دم میکنی…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی نه گریه آرامت میکند و نه خنده، نه فریاد آرامت میکند ونه سکوت ، آنجاست که با چشم های خیس رو به آسمان میکنی ومیگویی خدایا تنها تورا دارم… تنهایم مگذار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ارزش قلب به عشق و ارزش سخن به صداقت . ارزش چشم به پاکی و ارزش دست به یاری .ارزش قدم به برداشتن و ارزش دوست به وفای اوست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق یعنی پای معشوق سوختن! عشق یعنی چشم را به در دوختن…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به چشم هایت بگو نگاهم نکنند نازنین بگو وقتی خیره ات میشوم سرشان به کار خودشان باشد!! نه که فکر کنی خجالت میکشم ها نه حواسم نیست عاشقت میشوم…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دست هایش با من، چشم هایش در خیابان و دلش این یکی را نمی خواهم بدانم ولی لعنت به دل هرزه ات!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درکنارم روز وشب بی تاب بود! غافل از او چشم من در خواب بود!! تا شدم بیدار و مشتاق پدر او به خواب و چهره‌اش درقاب بود…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به زمین بگو مرا به خود نگیرد!! من! ازجاذبه چشم های توست که نمی افتم دوستت دارم…

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس چشم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

راه نداره دل به دل که خیسه چشم من اشک یعنی با سکوت شب یکی شدن گریه میکنم به حال و روز بیخودم اشک یعنی کاش عاشقت نمیشدم!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترین آرایش ها در زندگی : حقیقت برای لب ها بخشش برای چشم ها نیکوکاری برای دست ها لبخند برای صورت عشق برای قلب…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایم، اما دلتنگ آغوشی نیستم! خسته ام ، ولی به تکیه گاه نمی اندیشم! چشم هایم تر هستند و قرمز، ولی رازی ندارم! چون مدتهاست دیگر کسی را خیلی دوست ندارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قلب تو باهرچه خوبی قهربود نوش دارویی که گفتی زهر بود دل که در چشم توبد افتاده است در نکویی شهره این شهر بود…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قلب تو باهرچه خوبی قهربود نوش دارویی که گفتی زهر بود دل که در چشم توبد افتاده است در نکویی شهره این شهر بود…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اشکی نمی ریزد کسی باران نمی گیرد! در سال خشکی یک نفر هم جان نمی گیرد وقتی که مجنون سوی صحرا رفت با من گفت: شبهای چشم منتظر پایان نمی گیرد؟ !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چون ابری سرگردان میگرید چشم من در تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای تو برای چشم هایت برای من برای درد هایم برای ما برای این همه تنهایی ای کاش خدا کاری کند…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

استکان های نگاهم خستگی در میکنند چای را وقتی که از چشم خودت دم میکنی…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی نه گریه آرامت میکند و نه خنده، نه فریاد آرامت میکند ونه سکوت ، آنجاست که با چشم های خیس رو به آسمان میکنی ومیگویی خدایا تنها تورا دارم… تنهایم مگذار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ارزش قلب به عشق و ارزش سخن به صداقت . ارزش چشم به پاکی و ارزش دست به یاری .ارزش قدم به برداشتن و ارزش دوست به وفای اوست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق یعنی پای معشوق سوختن! عشق یعنی چشم را به در دوختن…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به چشم هایت بگو نگاهم نکنند نازنین بگو وقتی خیره ات میشوم سرشان به کار خودشان باشد!! نه که فکر کنی خجالت میکشم ها نه حواسم نیست عاشقت میشوم…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دست هایش با من، چشم هایش در خیابان و دلش این یکی را نمی خواهم بدانم ولی لعنت به دل هرزه ات!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درکنارم روز وشب بی تاب بود! غافل از او چشم من در خواب بود!! تا شدم بیدار و مشتاق پدر او به خواب و چهره‌اش درقاب بود…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به زمین بگو مرا به خود نگیرد!! من! ازجاذبه چشم های توست که نمی افتم دوستت دارم…