بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس چشم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زیبایی چشم را مجذوب میکند اما شخصیت قلب را به تسخیر در می آورد !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تقصیر من نبود تو با پاهای خودت از چشم من افتادی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دور شدم از تو دلم شور زد / ساز دلم نغمه ی ناجور زد آه از آن چشم که با یک نظر / بال و پرم را گره کور زد !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هی تو! کمی نزدیکتر بیا چیزی نگو بگذار فقط چشم هایمان این همه دوست داشتن را زیر نویس کند منبع : http://www.amirfb.ir/post/15511/sms-cheshm-yar-asheghane#ixzz3am32bIX2

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشم از قلب شکایت کرد و گفت:تو چرا عاشق میشوی ومن بایداشک بریزم؟ قلب گفت:تو چرا نگاه میکنی تا من درد بکشم!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گوشهایم را میگیرم چشم هایم را میبندم زبانم را گاز میگیرم ولی حریف افکارم نمیشوم چقدر دردناک است نبودنت را فهمیدن!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گوشهایم را میگیرم چشم هایم را میبندم زبانم را گاز میگیرم ولی حریف افکارم نمیشوم چقدر دردناک است نبودنت را فهمیدن!! منبع : http://www.amirfb.ir/post/15511/sms-cheshm-yar-asheghane#ixzz3am2b5o5P

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با چشم هات حرف خودت را بزن ولی مثل کتاب های مصور سکوت کن دنیا اگر هزار برابر تو را شکست غمگین نشو ، هزار برابر سکوت کن…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینکه میان دستانت لحظه ای‌ چشم هایم را ببندم و دنیا به سکوت صدای‌ نفس هایت فرو رود نمیدانی‌ چه هیجانی‌ ست نازنین!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر کجا حرف حرف آرزوست من هنوز چشم هایم را نبسته! آرزویم به اسم تو گیر میکند عزیزم دوستت دارم …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می خواهم از مهربانی چشم های تو  دنیایی بسازم عزیز تا همه ی دنیا عاشق دنیایم شوند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی لطف چشم عاشقت هرجای دنیا میروم احساس غربت میکنم دوستت دارم عزیزم…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اشک آبرویه عشقه رویه صورتم جایه تو یه آینه مونده تویه خلوتم راه نداره دل به دل که خیسه چشم من اشک یعنی با سکوته شب یکی شدن گریه میکنم به حال و روز بیخودم اشک یعنی کاش عاشقت نمیشدم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اشک آبرویه عشقه رویه صورتم جایه تو یه آینه مونده تویه خلوتم راه نداره دل به دل که خیسه چشم من اشک یعنی با سکوته شب یکی شدن گریه میکنم به حال و روز بیخودم اشک یعنی کاش عاشقت نمیشدم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه دنیای بزرگی!! تا چشم کار میکند جای تو خالیست…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آخرش یاد میگیری کمتر جلو چشم باشی حتی جلو آینه

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس چشم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زیبایی چشم را مجذوب میکند اما شخصیت قلب را به تسخیر در می آورد !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تقصیر من نبود تو با پاهای خودت از چشم من افتادی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دور شدم از تو دلم شور زد / ساز دلم نغمه ی ناجور زد آه از آن چشم که با یک نظر / بال و پرم را گره کور زد !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هی تو! کمی نزدیکتر بیا چیزی نگو بگذار فقط چشم هایمان این همه دوست داشتن را زیر نویس کند منبع : http://www.amirfb.ir/post/15511/sms-cheshm-yar-asheghane#ixzz3am32bIX2

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشم از قلب شکایت کرد و گفت:تو چرا عاشق میشوی ومن بایداشک بریزم؟ قلب گفت:تو چرا نگاه میکنی تا من درد بکشم!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گوشهایم را میگیرم چشم هایم را میبندم زبانم را گاز میگیرم ولی حریف افکارم نمیشوم چقدر دردناک است نبودنت را فهمیدن!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گوشهایم را میگیرم چشم هایم را میبندم زبانم را گاز میگیرم ولی حریف افکارم نمیشوم چقدر دردناک است نبودنت را فهمیدن!! منبع : http://www.amirfb.ir/post/15511/sms-cheshm-yar-asheghane#ixzz3am2b5o5P

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با چشم هات حرف خودت را بزن ولی مثل کتاب های مصور سکوت کن دنیا اگر هزار برابر تو را شکست غمگین نشو ، هزار برابر سکوت کن…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینکه میان دستانت لحظه ای‌ چشم هایم را ببندم و دنیا به سکوت صدای‌ نفس هایت فرو رود نمیدانی‌ چه هیجانی‌ ست نازنین!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر کجا حرف حرف آرزوست من هنوز چشم هایم را نبسته! آرزویم به اسم تو گیر میکند عزیزم دوستت دارم …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می خواهم از مهربانی چشم های تو  دنیایی بسازم عزیز تا همه ی دنیا عاشق دنیایم شوند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی لطف چشم عاشقت هرجای دنیا میروم احساس غربت میکنم دوستت دارم عزیزم…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اشک آبرویه عشقه رویه صورتم جایه تو یه آینه مونده تویه خلوتم راه نداره دل به دل که خیسه چشم من اشک یعنی با سکوته شب یکی شدن گریه میکنم به حال و روز بیخودم اشک یعنی کاش عاشقت نمیشدم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اشک آبرویه عشقه رویه صورتم جایه تو یه آینه مونده تویه خلوتم راه نداره دل به دل که خیسه چشم من اشک یعنی با سکوته شب یکی شدن گریه میکنم به حال و روز بیخودم اشک یعنی کاش عاشقت نمیشدم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه دنیای بزرگی!! تا چشم کار میکند جای تو خالیست…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آخرش یاد میگیری کمتر جلو چشم باشی حتی جلو آینه