بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس چشم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ شباهتی به یوسف نبی ندارم نه رسولم، نه زیبایم، نه عزیز کرده ام نه چشم به راهی دارم فقط در ته چاه افتاده ام …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ببازم منو سیگارم گیتارو، تاریکی شب با دلی گرفته چشم ب ستاره ها دوخته دل شکستن چه اسون شده دنیا بی معرفته یا ادما!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتى دزدهای دریایى که همه رو با یه چشم میبینه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتی لب تر کن تا دنیا را به پایت بریزم حالا من چشم تر کردم عزیز می آیی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش می دانستی چقدر دوستت دارم ، چندیست بیمار وفایت شده ام ، در بستر غم چشم براهت شده ام ، این را تو بدان اگر بمیرم روزی مسئول تویی ، که من فدایت شده ام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست داشتن امروزم دنباله ی ستاره ی چشم هایت است که در آسمان قلبم سال ها پیش جا گذاشته بودی …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جای من یک دل سیر، چشم در آینه انداز و بگو: بهترینم! ای دوست یادگاردیروز دل من سیر برایت تنگ است!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زدیکت می شوم بوی دریا می اید دور که شوم صدای باران می آید!! تکلیف من با چشم های تو چیست!؟ لنگر بیاندازم و عاشقی کنم! یا چتر بردارم و دلبری…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی منطق ترین عضو بدنم چشم هایم هستن عزیز! میبینند که دیگر تو دوسم نداری ولی… هنوز تشنه دیدنت هستن…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قرار نیست که همیشه من خوش باشم دیروز من خوش بودم از اینکه در کنارت بودم امروز دیگری خوش است برای با تو بودن! و فردا یکی دیگر از تلاش دست نکش عزیزم که چشم ملتی به توست…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غم که نوشتن ندارد نفوذ میکند در استخوان هایت، جاسوس میشود در قلبت و آرام آرام از چشم هایت میریزد بیرون!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی همین است هر خاطره غروبی دارد! هر غروبی خاطره ای و ما جایی بین امید و انتظار… چشم میکشیم تا روزگار مان بگذرد! گاهی هم فرق نمیکند چگونه؟ فقط بگذرد!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیستون هیچ، دماوند اگر سد بشود چشم تو قسمت من بوده و باید بشود زده‌ام زیر غزل، حال و هوایم ابریست! هیچگس مانع این بغض نباید بشود…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همبازی قدیم چشم نگذار…. انقدر ازتو دورم که باشمردن همه اعداد هم پیدایم نمیکنی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به کوری چشم همه یک روز در شلوغ ترین نقطه شهر دیوانه بار میبوسمت!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لبت که باز میشود به خنده اى برابرم زشوق خنده هاى تو ز ابرها فراترم در اسمان چشم تو اگرچه نقطه اى گمم به بیکران عاشقى کرانه را سراسرم!!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس چشم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ شباهتی به یوسف نبی ندارم نه رسولم، نه زیبایم، نه عزیز کرده ام نه چشم به راهی دارم فقط در ته چاه افتاده ام …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ببازم منو سیگارم گیتارو، تاریکی شب با دلی گرفته چشم ب ستاره ها دوخته دل شکستن چه اسون شده دنیا بی معرفته یا ادما!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتى دزدهای دریایى که همه رو با یه چشم میبینه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتی لب تر کن تا دنیا را به پایت بریزم حالا من چشم تر کردم عزیز می آیی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش می دانستی چقدر دوستت دارم ، چندیست بیمار وفایت شده ام ، در بستر غم چشم براهت شده ام ، این را تو بدان اگر بمیرم روزی مسئول تویی ، که من فدایت شده ام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست داشتن امروزم دنباله ی ستاره ی چشم هایت است که در آسمان قلبم سال ها پیش جا گذاشته بودی …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جای من یک دل سیر، چشم در آینه انداز و بگو: بهترینم! ای دوست یادگاردیروز دل من سیر برایت تنگ است!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زدیکت می شوم بوی دریا می اید دور که شوم صدای باران می آید!! تکلیف من با چشم های تو چیست!؟ لنگر بیاندازم و عاشقی کنم! یا چتر بردارم و دلبری…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی منطق ترین عضو بدنم چشم هایم هستن عزیز! میبینند که دیگر تو دوسم نداری ولی… هنوز تشنه دیدنت هستن…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قرار نیست که همیشه من خوش باشم دیروز من خوش بودم از اینکه در کنارت بودم امروز دیگری خوش است برای با تو بودن! و فردا یکی دیگر از تلاش دست نکش عزیزم که چشم ملتی به توست…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غم که نوشتن ندارد نفوذ میکند در استخوان هایت، جاسوس میشود در قلبت و آرام آرام از چشم هایت میریزد بیرون!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی همین است هر خاطره غروبی دارد! هر غروبی خاطره ای و ما جایی بین امید و انتظار… چشم میکشیم تا روزگار مان بگذرد! گاهی هم فرق نمیکند چگونه؟ فقط بگذرد!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیستون هیچ، دماوند اگر سد بشود چشم تو قسمت من بوده و باید بشود زده‌ام زیر غزل، حال و هوایم ابریست! هیچگس مانع این بغض نباید بشود…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همبازی قدیم چشم نگذار…. انقدر ازتو دورم که باشمردن همه اعداد هم پیدایم نمیکنی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به کوری چشم همه یک روز در شلوغ ترین نقطه شهر دیوانه بار میبوسمت!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لبت که باز میشود به خنده اى برابرم زشوق خنده هاى تو ز ابرها فراترم در اسمان چشم تو اگرچه نقطه اى گمم به بیکران عاشقى کرانه را سراسرم!!