بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس چشم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه کسی منتظر است نه کسی چشم به راه نه خیال گذر از کوچه ی ما دارد ماه بین عاشق شدن ومرگ مگر فرقی هست! وقتی از عشق نصیبی نبری غیراز آه…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آینده را قاب میکنم بر دیوار زمان می کوبم چشم بر هم می زنم عجب قاب کهنه ای!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستی راکه چشم انتخاب کند ممکن است محبوب دل نشود ولی آنراکه دل انتخاب کند بیگمان نورچشم خواهد شد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگر نمی نویسمت ؛ هر کس به چشم هایم نگاه کند ؛ تو را خواهد خواند!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میخواهم به حرفهایت گوش دهم عزیز چشم هایت نمیگذارند…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم تنگه!! تنگ چشم هایی که روزی از نگاه دزدکی اش، پر از ذوق می شدم نازنین!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من از چشم تو خواندم روز آغاز! که با این عشق کار دل تمام است…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی دفتری از خاطره است یک نفر در دل شب ، یک نفر در دل خاک یک نفر همدم خوشبختی هاست ، یک نفر همسفر سختی هاست چشم تا باز کنیم عمرمان می گذرد ، ما همه همسفریم…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی تو مهتای شبی باز از آن کوچه گذشتم همه تن چشم شدم خیره به دنبال تو گشتم شوق دیدار تو لبریز شد از جام وجودم! شدم آن عاشق دیوانه که بودم!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی تو مهتای شبی باز از آن کوچه گذشتم همه تن چشم شدم خیره به دنبال تو گشتم شوق دیدار تو لبریز شد از جام وجودم! شدم آن عاشق دیوانه که بودم!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر صبح که چشم به روی دنیا باز میکنی! آغازی دوباره از توست آغازی از جنس بهار هیچ گاه برای زندگی کردن دیر نیست…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی قصه تلخیست که از آغازش بسکه آزرده شدم چشم به پایان داشتم!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ماه در روی کسی غیر تو دیدن ممنوع ناز چشم کسی جز تو خریدن ممنوع تابلویی بر سر دروازه ی قلبم زده ام!! که ورود احدی جز تو اکیدن ممنوع !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مثل باران چشم هایت دیدنی شهر خاموش نگاهت دیدنی زندگانی معنی لبخند توست! خنده هایت بی نهایت دیدنی!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روز و شب خوابم نمی آیدبه چشم غم پرست بس که در بیداری هجر تو سوزانم چو شمع!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

توبیشتر از هرکس می دانی من ازارتفاع میترسم! من ازبلندی این فاصله می ترسم چشم دهان نیست که داد بکشد! به داد چشم هایم برس

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس چشم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه کسی منتظر است نه کسی چشم به راه نه خیال گذر از کوچه ی ما دارد ماه بین عاشق شدن ومرگ مگر فرقی هست! وقتی از عشق نصیبی نبری غیراز آه…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آینده را قاب میکنم بر دیوار زمان می کوبم چشم بر هم می زنم عجب قاب کهنه ای!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستی راکه چشم انتخاب کند ممکن است محبوب دل نشود ولی آنراکه دل انتخاب کند بیگمان نورچشم خواهد شد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگر نمی نویسمت ؛ هر کس به چشم هایم نگاه کند ؛ تو را خواهد خواند!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میخواهم به حرفهایت گوش دهم عزیز چشم هایت نمیگذارند…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم تنگه!! تنگ چشم هایی که روزی از نگاه دزدکی اش، پر از ذوق می شدم نازنین!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من از چشم تو خواندم روز آغاز! که با این عشق کار دل تمام است…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی دفتری از خاطره است یک نفر در دل شب ، یک نفر در دل خاک یک نفر همدم خوشبختی هاست ، یک نفر همسفر سختی هاست چشم تا باز کنیم عمرمان می گذرد ، ما همه همسفریم…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی تو مهتای شبی باز از آن کوچه گذشتم همه تن چشم شدم خیره به دنبال تو گشتم شوق دیدار تو لبریز شد از جام وجودم! شدم آن عاشق دیوانه که بودم!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی تو مهتای شبی باز از آن کوچه گذشتم همه تن چشم شدم خیره به دنبال تو گشتم شوق دیدار تو لبریز شد از جام وجودم! شدم آن عاشق دیوانه که بودم!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر صبح که چشم به روی دنیا باز میکنی! آغازی دوباره از توست آغازی از جنس بهار هیچ گاه برای زندگی کردن دیر نیست…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی قصه تلخیست که از آغازش بسکه آزرده شدم چشم به پایان داشتم!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ماه در روی کسی غیر تو دیدن ممنوع ناز چشم کسی جز تو خریدن ممنوع تابلویی بر سر دروازه ی قلبم زده ام!! که ورود احدی جز تو اکیدن ممنوع !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مثل باران چشم هایت دیدنی شهر خاموش نگاهت دیدنی زندگانی معنی لبخند توست! خنده هایت بی نهایت دیدنی!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روز و شب خوابم نمی آیدبه چشم غم پرست بس که در بیداری هجر تو سوزانم چو شمع!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

توبیشتر از هرکس می دانی من ازارتفاع میترسم! من ازبلندی این فاصله می ترسم چشم دهان نیست که داد بکشد! به داد چشم هایم برس