بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس چشم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفته بودی ک چرا محو تماشای منی؟ آنچنان مات ک یکدم مژه بر هم نزنى؟ مژه بر هم نزنم تا ک ز دستم نرود… ناز چشم تو ب قدر مژه بر هم زدنى

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی بی دلیل نباش! گاهی بی دلیل بد باش میترسم چشم بخوریم انقدر که با هم خوبیم…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ندیدی چشم غمگین و تر من تو رفتی و نشد این باور من به پایت می نشینم تا بیفتد دوباره سایه ی تو بر سر من!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سریع ترین نقاشی بود ک دیدم در یک چشم بهم زدن روزگام را سیاه کرد …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پشت این چشم ها ابرها درگیرند! و من کنار خنده هایت می مانم در این دقایق دلتنگی !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه حس ناب یک لبخند قشنگ و رنگی جدای از همه رنگ ها درست مثل چشم های متفاوتش نقره ای درخشان!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرا چشمیست خون افشان زدست ان کمان ابر جهان بس فتنه خواهد دید از ان چشم و از ان ابرو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بازو به دور گردنم از مهر حلقه کن بر اسمان بپاش شراب نگاه را بگذار از دریچه چشم تو بنگرم لبخند ماه را…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لحظه ای چشم ببند، گوش بده، بو بکش میشنوی؟! بوی چوب است و صدای هق هق سوختنش هیس هیچ مگو خوب ببین، میبینی؟ همه را سوزاندم! همه ی خاطره ها در آتش و تمام…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشم دلت که سیر شد نیازی به حسرت خوردن نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مدت هاست تنهایم اما دلتنگ اغوشی نیستم! خسته ام ولی به تکیه گاهی نمی اندیشم چشم هایم ترهستند و قرمز ولی رازی ندارم! چون مدت هاست دیگرکسی را خیلی دوست ندارم…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جالب است که انسانها دو چشم دارند ولی با یک چشم به دیگران می نگرند و جالب تر اینکه انسانها یک چهره دارند اما دورویی می کنند!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جلو چشم بودن مثل یه فایل تو دکستاپ کامپیوتره ویندوز عوض بشه پریدی…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی که تهمت می گذارند در جیب های بی گناهت یک آسمان قطران و نفرت می بارد از چشم سیاهت…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق این نیست که موبایلتو بگیری دستت و براش یه اس ام اس بفرستی! عشق اینه! وقتی اس ام اس فرستادی تاوقتی جوابتونداده هی چشمت به صفحه موبایلت باشه و چشم ازش بر نداری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق میکروبی است که از راه چشم وارد می شود و قلب را عاشق می کند

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس چشم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفته بودی ک چرا محو تماشای منی؟ آنچنان مات ک یکدم مژه بر هم نزنى؟ مژه بر هم نزنم تا ک ز دستم نرود… ناز چشم تو ب قدر مژه بر هم زدنى

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی بی دلیل نباش! گاهی بی دلیل بد باش میترسم چشم بخوریم انقدر که با هم خوبیم…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ندیدی چشم غمگین و تر من تو رفتی و نشد این باور من به پایت می نشینم تا بیفتد دوباره سایه ی تو بر سر من!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سریع ترین نقاشی بود ک دیدم در یک چشم بهم زدن روزگام را سیاه کرد …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پشت این چشم ها ابرها درگیرند! و من کنار خنده هایت می مانم در این دقایق دلتنگی !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه حس ناب یک لبخند قشنگ و رنگی جدای از همه رنگ ها درست مثل چشم های متفاوتش نقره ای درخشان!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرا چشمیست خون افشان زدست ان کمان ابر جهان بس فتنه خواهد دید از ان چشم و از ان ابرو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بازو به دور گردنم از مهر حلقه کن بر اسمان بپاش شراب نگاه را بگذار از دریچه چشم تو بنگرم لبخند ماه را…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لحظه ای چشم ببند، گوش بده، بو بکش میشنوی؟! بوی چوب است و صدای هق هق سوختنش هیس هیچ مگو خوب ببین، میبینی؟ همه را سوزاندم! همه ی خاطره ها در آتش و تمام…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشم دلت که سیر شد نیازی به حسرت خوردن نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مدت هاست تنهایم اما دلتنگ اغوشی نیستم! خسته ام ولی به تکیه گاهی نمی اندیشم چشم هایم ترهستند و قرمز ولی رازی ندارم! چون مدت هاست دیگرکسی را خیلی دوست ندارم…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جالب است که انسانها دو چشم دارند ولی با یک چشم به دیگران می نگرند و جالب تر اینکه انسانها یک چهره دارند اما دورویی می کنند!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جلو چشم بودن مثل یه فایل تو دکستاپ کامپیوتره ویندوز عوض بشه پریدی…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی که تهمت می گذارند در جیب های بی گناهت یک آسمان قطران و نفرت می بارد از چشم سیاهت…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق این نیست که موبایلتو بگیری دستت و براش یه اس ام اس بفرستی! عشق اینه! وقتی اس ام اس فرستادی تاوقتی جوابتونداده هی چشمت به صفحه موبایلت باشه و چشم ازش بر نداری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق میکروبی است که از راه چشم وارد می شود و قلب را عاشق می کند