بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس چای و قهوه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کافه را گرد دلتنگی گرفته صندلی های خالی فنجان هایی از تنهایی لبریز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک استکان چای از میان دستانت و یک جرعه غزل از میان چشمانت دلم آرام ِ نگاهت را می خواهد و شهد شیرین کلامت خسته ام دوباره باورم می کنی؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعد از یک فنجان قهوه و دو نخ سیگار به هوایی سرد برمی گردم در پی رویاهایم … در پی تو …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به اندازه چای داغ شب امتحان دوست دارمت اما اضطراب نمی گذارد نه گرمایت را حس کنم و نه آرامشت را…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چــای نوشیدن با تــو پشت ایـن میــز رو به غـــروب را با تمام جــذابیت های سفر به اهــرام مصــر هـــم عــوض نمــی کنـــم ! بــاور کــن عشــق مــن …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای من که فرقی نمی کند نگاهی دور فنجان برقصانی یا دستی با شانه هایم آ شنا اما حالا که آمده ای این قدر به ساعتت نگاه نکن …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چای ؟ قهوه ؟ نسکافه ؟ نمی دانم! هر کدام دیرتر خنک و تمام شود تا بهانه با تـو بودنم بیشتر شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تلخم درست مثل خنده بی حوصله مثل قهوه بی شکر مثل شکلات تلخ نگاه تو که بی رحمانه وسوسه ام می کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پشت میز همیشگی، رو به صاحب کافه : روز برفی قشنگیست فقط آمده ام یک ساعت سکوت کنم و کمی هم آرامش لبخند می زند : روز برفی قشنگیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرا با این بالش و این دو تا ملافه و این سه تا شکلات روی میزت راه می دهی؟ می شود وقتی می نویسی دست چپت توی دست من باشد؟ اگر خوابم برد موقع رفتن جا نگذاری مرا روی میز کافه ! از دلتنگیت می میرم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عادت کرده ام تنها توی کافه ای بنشینم از پشت پنجره آدم ها را ببینم قهوه ای تلخ بنوشم و تا خانه با نبودنت پیاده راه بروم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امشب دلم تو را می خواهد نشسته روبروی صندلی مقابلم در سکوت سرد این کافه تا تو مرا در آغوش کشی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آب در هاون کوبیدن است اینکه من شعر بنویسم و تو فال قهوه بگیری وقتی آخر همه شعرهای من تو می آیی و ته همه فنجان های تو من می روم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک فنجان درد دل بدون شکر برای تو آورده ام بنوش… تا از دهان نیفتاده… بنوش…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

احتیاجی به مستی نیست یک فنجان قهوه هم دیوانه ام می کند وقتی میزبانم چشمان تو باشد …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعد از یک فنجان قهوه و دو نخ سیگار به هوایی سرد برمی گردم در پی رویاهایم … در پی تو …

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس چای و قهوه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کافه را گرد دلتنگی گرفته صندلی های خالی فنجان هایی از تنهایی لبریز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک استکان چای از میان دستانت و یک جرعه غزل از میان چشمانت دلم آرام ِ نگاهت را می خواهد و شهد شیرین کلامت خسته ام دوباره باورم می کنی؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعد از یک فنجان قهوه و دو نخ سیگار به هوایی سرد برمی گردم در پی رویاهایم … در پی تو …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به اندازه چای داغ شب امتحان دوست دارمت اما اضطراب نمی گذارد نه گرمایت را حس کنم و نه آرامشت را…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چــای نوشیدن با تــو پشت ایـن میــز رو به غـــروب را با تمام جــذابیت های سفر به اهــرام مصــر هـــم عــوض نمــی کنـــم ! بــاور کــن عشــق مــن …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای من که فرقی نمی کند نگاهی دور فنجان برقصانی یا دستی با شانه هایم آ شنا اما حالا که آمده ای این قدر به ساعتت نگاه نکن …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چای ؟ قهوه ؟ نسکافه ؟ نمی دانم! هر کدام دیرتر خنک و تمام شود تا بهانه با تـو بودنم بیشتر شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تلخم درست مثل خنده بی حوصله مثل قهوه بی شکر مثل شکلات تلخ نگاه تو که بی رحمانه وسوسه ام می کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پشت میز همیشگی، رو به صاحب کافه : روز برفی قشنگیست فقط آمده ام یک ساعت سکوت کنم و کمی هم آرامش لبخند می زند : روز برفی قشنگیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرا با این بالش و این دو تا ملافه و این سه تا شکلات روی میزت راه می دهی؟ می شود وقتی می نویسی دست چپت توی دست من باشد؟ اگر خوابم برد موقع رفتن جا نگذاری مرا روی میز کافه ! از دلتنگیت می میرم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عادت کرده ام تنها توی کافه ای بنشینم از پشت پنجره آدم ها را ببینم قهوه ای تلخ بنوشم و تا خانه با نبودنت پیاده راه بروم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امشب دلم تو را می خواهد نشسته روبروی صندلی مقابلم در سکوت سرد این کافه تا تو مرا در آغوش کشی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آب در هاون کوبیدن است اینکه من شعر بنویسم و تو فال قهوه بگیری وقتی آخر همه شعرهای من تو می آیی و ته همه فنجان های تو من می روم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک فنجان درد دل بدون شکر برای تو آورده ام بنوش… تا از دهان نیفتاده… بنوش…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

احتیاجی به مستی نیست یک فنجان قهوه هم دیوانه ام می کند وقتی میزبانم چشمان تو باشد …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعد از یک فنجان قهوه و دو نخ سیگار به هوایی سرد برمی گردم در پی رویاهایم … در پی تو …